Ville Jalovaara - helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu

Olen 43-vuotias helsinkiläinen, historiantutkija ja Helsingin ja Turun yliopistojen dosentti, joka valittiin kevään 2017 kuntavaaleissa 1093 äänellä toiselle kaudelle Helsingin valtuustoon. Toimin myös Helsingin kasvatus ja koulutuslautakunnan jäsenenä ja SDP:n valtuustoryhmän varapuheenjohtajana.

Tältä kotisivultani voit seurata työtäni valtuustossa ja tutustua ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä käsitteleviin blogikirjoituksiini, joita olen julkaissut Uuden Suomen puheenvuoro -sivustolla helmikuusta 2010.

Hyvä tapa seurata viikoittaista menoani on liittyä seurajakseni Twitterissä. Voit olla yhteydessä minuun joko sähköpostilla ville.jalovaara@gmail.com tai kotisivun yhteydenottolomakkeella.

Valtuustoaloite: kaupunkipyörät Vuosaareen

Torstai 7.11.2019 klo 18:20 - Ville

Jätin 6.11 Helsingin valtuuston kokouksessa aloitteen, jossa ehdotetaan kaupunkipyöräverkon laajentamista Vuosaareen. Aloitetta tuki yli kaksikymmentä valtuutettua eri ryhmistä ja se lähtee nyt virkamiesten ja lautakuntien käsittelyyn. Kaupunginhallituksen vastaus aloitteeseen kuullaan valtuustossa loppukeväällä 2020. Aloitteessa todetaan seuraavaa:

Vuosaareen on pidemmän aikaan toivottu Helsingissä keväällä 2016 käyttöön otettuja HKL:n kaupunkipyöriä. Lähin pyöräasema sijaitsee tällä hetkellä Puotilassa lähellä Vuosaaren siltaa.

Vuosaaressa päättyi lokakuussa 2019 HSL:n vuokrattavien potkulautojen kokeilu. Tilastojen mukaan potkulautojen käyttö Vuosaaressa jäi melko vähäiseksi. Sosiaalisen median kautta vuosaarelaisille loka- marraskuun vaihteessa 2019 tekemässäni kyselyssä kaupunkipyörät nähtiin potkulautoja toimivampana liikkumismuotona Vuosaareen.

Vuosaari on miltei 40 000 asukkaalla Helsingin suurin kaupunginosa. Kaupunkipyörät soveltuisivat erinomaisesti Vuosaaren kaupunginosan sisäisiin matkoihin ja liityntäliikenteeseen metroasemille sekä pyöräilyyn muihin kaupunginosiin. Pyöräily edistää kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia. Helsingin päämäärä on kasvattaa pyöräilyn osuutta liikkumisessa. Kaupunkipyöräverkon laajentaminen tukee tavoitetta. Ehdotan valtuustoaloitteella, että kaupunkipyöräverkko pyritään laajentamaan Vuosaareen mahdollisimman pian.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, kaupunkipyörät, HSL

Valtuustoaloite: Säännöt sähköpotkulautojen pysäköinnille Helsinkiin

Keskiviikko 9.10.2019 klo 21:10 - Ville

Jätin 9.10 Helsingin valtuuston kokouksessa aloitteen, jossa ehdotan ratkaisujen etsimistä sähköpotkulautojen sinne tänne pysäköinnistä Helsingissä seuraaviin ongelmiin. Vastaavaa keskustelua on käyty myös Tukholmasta, josta sain ajatuksen aloitteelle. Aloitteeni allekirjoitti 27 valtuutettua useasta ryhmästä.  Aloite lähtee nyt käsittelyyn ja toivottavasti, kun se tulee loppukesästä valtuustoon, saadaan ensi kesäksi ratkaisuja ongelmaan. Ajatukseni on se, että kun tulee uusia liikkumisen muotoja, mikä sinänsä on myönteinen asia, kaupunkiympäristössä tarvitaan säännöt, jotta viihtyvyys ja yleinen turvallisuus voidaan taata. Aloitteessa todetaan seuraavaa:

Helsingin kaupungin kaduille ja jalkakäytäville ilmestyi keväällä 2019 yksityisten yritysten vuokrattavia sähköpotkulautoja. Uudet liikkumismuodot ovat kaupunkiin tervetulleita. Esimerkiksi kaupunkipyörät on otettu Helsingissä hyvin vastaan. Niiden pysäköinti on selkeästi järjestetty. Kun tulee uusia tapoja liikkua, kaupunkimiljöössä tarvitaan säännöt, miten toimitaan, jotta kaikki kokevat olonsa turvalliseksi ja yleinen viihtyvyys säilyy.


Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli 8.5.2019 kysymykseni johdosta sähköpotkulautojen pysäköintiä. Keskustelu oli hyvä, mutta selkeitä suuntaviittoja asiaan ei saatu. Toukokuun jälkeen sähköpotkulautayrittäjien määrä on lisääntynyt. Vapaana olevia lautoja seisoo nyt entistä enemmän ovien edessä, keskellä jalkakäytäviä, suojeteitä, bussipysäkkejä ja niin edelleen. Erityisesti näkövammaisille laudat muodostavat kompastumisvaaran. Vastaavaa keskustelua lautojen pysäköinnistä ja vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen käydään tällä hetkellä Tukholmassa ja useissa Euroopan suurkaupungeissa. Helsingissä onkin hyvä perehtyä siihen, millaisia ratkaisuja pysäköintiongelmaan on muualla löydetty.

Helsingissä on tärkeä löytää talven 2019 - 2020 aikana ratkaisu sähköpotkulautojen pysäköintiongelmaan, jotta laudoille saadaan kesäksi 2020 esimerkiksi määritellyt pysäköintiruudut ja turvallista jalankulkua haittaavaa pysäköintiä saadaan tehokkaasti rajoitettua.  


Ehdotan valtuustoaloitteella, että Helsingin kaupunki aloittaa heti potkulautayritysten kanssa keskustelut pysäköinnin säännöistä ja pysäköinnin valvonnasta. Jos tämä ei tuota toivottua tulosta, ehdotan, että Helsinki selvittää, onko esimerkiksi kaupungin järjestyssäännön puitteissa mahdollista vaikuttaa pysäköintiin. Ehdon myös, että Helsinki aloittaa liikenneministeriön kanssa vuoropuhelun, miten sähköpotkulautojen kaltaiset uudet liikkumisen muodot tulisi huomioida tieliikennelaissa turvallisen liikkumisen ja pysäköinnin varmistamiseksi kaupungeissa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: valtuustoaloite, sähköpotkulauta, pysäköinti

Helsingin keskustatunnellista

Perjantai 27.9.2019 klo 10:53 - Ville

SDP:n Helsingin valtuustoryhmässä päädyimme keskiviikkona perusteellisen keskustelun jälkeen johtopäätökseen, että meidän ryhmämme ei tue Helsingin keskustatunneliselvityksen jatkovalmistelua. Merkittävin syy päätökseen omalla kohdallani oli tunnelin korkeaksi arvoitu 1.4 miljardin euron hinta. Kokemukseni on, että tällaisissa suurhankkeissa hinta-arviot tapaa yleensä mieluummin reilusti ylittyä kuin alittua.  Lähiöstä valittuna kaupunginvaltuutettuna joutui väkisin pohtimaan, että miten Helsinkiä ja sen liikenneyhteyksiä voisi samalla rahalla muuten kehittää.

Kaupunki on strategiassaan sitoutunut kasvattamaan kestävien liikennemuotojen osuutta ja nyt tehdyt selvitykset osoittavat, että tunneli pikemminkin vähentäisi joukkoliikenteen käyttöä. Raideyhteyksiin on investoitu ja tullaan investoimaan pääkaupunkiseudulla merkittävästi lähivuosikymmeninä. Se, että tunneli valmistuisi vasta pitkän ajan päästä oli syy lisää olla hankkeeseen kriittinen. Ratkaisuja Helsingin liikennehaasteisiin tarvitaan nopeammin ja meidän on mahdoton kunnolla ennustaa mitkä ovat 2030 luvun Helsingin liikkumismuodot ja tarpeet.

Samaan aikaan ryhmämme painotti, että Jätkäsaaren ja Länsisataman liikenteen sujuvoittamiseen on etsittävä nopeasti ratkaisua. Ruuhkat ovat jo sataman ympäristöissä. Onko ratkaisu ramppi tai joku lyhyt tunneli alueella, vai mitä keinoja voidaan pohtia? Satamaliikennettä varten ei tarvitse vetää nelikaistaista parin miljardin moottoritietä keskustan ali. Liikenteen määrää myös Vuosaaren satamassa voidaan lisätä ja pohtia miten myös tämän sataman matkustajaliikennettä voisi kasvattaa esimerkiksi tulevaisuudessa jatkamalla metroa Vuosaaren keskustasta satamaan.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: keskustatunneli

Vuosaaressa 14.9

Maanantai 2.9.2019 klo 17:47