SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisesta

Share |

Keskiviikko 29.1.2020 klo 21:17


Kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaaran puheenvuoro valtuustossa 29.1

Arvoisa puheenjohtaja  

SDP:n valtuustoryhmän elokuussa jättämässä ryhmäaloitteessa ehdotetaan, että Helsinki laajennettava myönteisen erityiskohtelun rahoitusta. Kutsukaamme sitä lyhyesti ”alueiden tasa-arvorahaksi”. 

Eveliina Heinäluoman ollessa estyneenä lausun asiasta varapuheenjohtajana muutaman ajatuksen. Ryhmän muut jäsenet ja toivoin mukaan myös muiden ryhmien jäsenet osallistuvat aktiivisesti keskusteluun.

Kaupunginosien välisten hyvinvointierojen kaventamisessa ollaan sosialidemokraattisten arvojen ytimessä. Kuten aloitteessamme todetaan, alueellinen eriytyminen on Helsingin suurimpia haasteita. Kaupungin strategiaan tavoitteena, on kaventaa kaupunginosien välisiä hyvinvointieroja. Tilastot kuitenkin osoittavat, ettei tässä ei ole täysin onnistuttu ja tarvitaan vahvempia keinoja haasteiden ratkaisemiseksi.

Me SDP:ssä emme halua, että ihmisten hyvinvoinnissa kaupunginosien rajat. Saatikka yksittäiset kadut, muodostavat tulevaisuudessa jyrkkiä rajoja siinä, miten ihmiset voivat samassa kaupungissa. Maailmalla tällaisesta jyrkästä segregaatiosta on valitettavia.  Kävin viime kesänä Brasilian Rio de Janeirossa ja näin tästä ääriesimerkin, mutta löytyy näitä varoittavia esimerkkejä lähempääkin.

Aloitevastaus on melko myönteinen, mutta uudet toimet ja varsinkaan niiden rahoitus ei tapahdu automaattisesti, vaan aloitteen hyväksymisen jälkeen on käytännön totutuksen aika. Tässä on päästy jo aiemmin kaskon ja ensi vuoden budjetissa Kuvan toimialalla käyntiin.

En ole täällä valtuustossa suuremmin viljellyt ponsia. Olen seitsemän vuoden aikana tehnyt yhden ponnen, mutta tämä asia on sikäli tärkeä, että tähän ehdotan valtuustoryhmän puolesta kahta pontta.

Myönteisen erityiskohtelun rahoitusta laajennetaan ensi vuonna kuvan toimialalle, joten teen ponnen: 

"Hyväksyessään päätöksen, kaupunginvaltuusto edellyttää, että kokeilun tuloksista raportoidaan kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan vuoden 2020 syyskuuhun mennessä."

Toiminnan onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää on yhteistyö alueiden muiden toimijoiden kanssa.

"Hyväksyessään päätöksen, kaupunginvaltuusto edellyttää, että tehokkuuden ja vaikuttavuuden takaamiseksi selvitetään mahdollisuudet yhteistyöhön kaupungin oman palvelutuotannon lisäksi myös alueen muiden toimijoiden ja yhteisöjen kanssa."


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini