Valtuusto-aloite 14.2. Interaktiivinen talvikunnossapidon palvelukartta Helsinkiin

Torstai 15.2.2024 klo 9.55 - Ville

Talvi on mukava vuodenaika, mutta talvella pitäisi pystyä myös kaupungissa liikkumaan turvallisesti niin autolla kuin jalankin. Tänä talvena vaihtelevien sääolojen takia jalankulku on ollut Helsingissä paikoin hyvin vaikeaa ja liukastumisia on sattunut runsaasti. Kaatumiset aiheuttavat vakavia loukkaantumisia ja niistä tulee myös merkittäviä kustannuksia jo ennestään kuormittuneelle terveydenhuollolle.  Kunnossapitoon tarvitaan lisää resursseja, mutta myös systemaattisempaa suunnittelua, että jokainen katu tulee säännöllisesti aurattua ja hiekoitettua. Tässä moderni teknologia voinee auttaa nykyistä enemmän.

Kaupunkilaisten tulisi voida antaa myös helposti palautetta, jos oma katu on huonosti hoidettu. Nyt palautejärjestelmä on tukkeutunut runsaista kunnossapito palautteista ja vastauksia saanee vasta, kun kevät on sulattanut lumen. Moni kokee turhauttavana, ettei palautteilla ole vaikutusta. Samasta katuosuudesta voi tulla myös useita palautteita, kuormittamaan käsittelyä, koska sen antajat eivät tiedä, jos palautetta on jo lähetetty.

Ehdotan valtuustoaloitteella, että kaupunki kehittää mahdollisimman pian aurausluokituksista kertovaa kartta.hel.fi sivustoa interaktiiviseksi niin, että siitä näkee milloin, katu on viimeksi kunnostettu. Tämä auttaisi myös suunnittelemaan oman kävelyreitin niin, että voi välttää liukkaan kävelytien. Saman kartan kautta tulisi voida antaa myös palautetta kunnossapidon ongelmista ja nähdä annetut palautteet.

Kommentoi kirjoitusta.

Pokkarissa 2.3!

Keskiviikko 14.2.2024 klo 11.00

Idan_kaupunkipaattajat_2.png

Kommentoi kirjoitusta.

Presidentinvaalien alla

Lauantai 27.1.2024 klo 12.18 - Ville

Huomenna on presidentinvaalien virallinen äänestyspäivä. Itselläni se kuluu vaalilautakunta 54H:n varapuheenjohtajana Koukkusaarentien koululla Vuosaaressa. Kohta lähden hakemaan materiaalit Kallion virastotalolta. Hieno suomalainen tapa on, että eri puolueiden edustajat yhdessä järjestävät äänestyksen. Mitä itse vaalin tulee, olen tosi huono taktikoimaan. Kävin jo ennakkoon äänestämässä ehdokasta, jonka olen tuntenut viisitoista vuotta ja jonka osaamiseen luotan, eli Jutalle tietenkin meni ääni.

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite 17.1.2024 Vuosaaren metrolaiturin talvinen liukkauden torjunta

Torstai 18.1.2024 klo 16.28 - Ville

Vuosaaren vuonna 1998 käyttöön otettu metroasema on kesällä kuuma ja talvella liukas. Aseman suunnittelua ei voi pitää kovinkaan onnistuneena. Talvella lumen tulo sisään yhdistettynä pakkaseen aiheuttaa laiturialueella suuren liukastumisvaaran. Tähän olisi saatava viipymättä korjaus. Metron korjauksiin käytettävissä oleva investointibudjetti on ymmärrettävästi rajallinen, mutta tässä asiassa on kysymys aseman käyttäjien turvallisuudesta.

Olen laittanut liukkaudesta jälleen tänä talvena useita kertoja palautetta ja sinne on käytyvälillä levittämässä hiekkaa, mutta tämä ei ole poistanut ongelmaa. Asemalla tapahtuu vakavia liukastumisia. Yksi vaihtoehto voi olla liukkauden poistavan lämmityksen asentaminen aseman laituritasolle. Ehdotan valtuustoaloitteella, että tehdään suunnitelma, miten laiturialueen liukkausongelma voidaan poistaa ja tämän jälkeen ryhdytään sen edellyttämiin toimiin.

Kommentoi kirjoitusta.

Metsäpalovaarasta varoittavat kyltit tulossa Uutelaan

Maanantai 8.1.2024 klo 12.44 - Ville

Näillä pakkaskeleillä ei metsäpalot uhkaa, mutta pian on kevät.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee huomenna valtuustoaloitteeni, jos ehdotin isoja avotulenteon kieltäviä kylttejä Uutelaan. Aloitevastauksessa luvataan tänä keväänä sellaiset asentaa. Hyvä uutinen! 

”Rantaan johtaville sisääntuloteille asennetaan keväällä 2024 erilliset infotaulut, joissa ohjeistetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi käyttämään vain virallisia tulentekopaikkoja ja kielletään symbolilla avotulen teko. Vanhat huonokuntoiset kyltit poistetaan." https://paatokset.hel.fi/fi/asia/hel-2023-010484?paatos=c346a3f2-2e03-cb5f-bd6f-8cd49b100001&fbclid=IwAR1ivWIWE-NpSZQrbZWqwGUkvwyYDpWYPa1Af02NZgzbgyTVv2oeThgABqk

Kommentoi kirjoitusta.

Vuosaaren tunneliremontti vaatii huolellista liikennesuunnittelua

Perjantai 15.12.2023 klo 11.37 - Ville

Olin tänä aamuna mukana Vuosaari-seuran aktiivien kanssa tapaamassa sataman väkeä. Tapaamisen aihe oli ELY-keskuksen ja Finntraficin suunnittelema tunnelin turvatekniikan modernisointi vuonna 2025. Alustavan kaavailun mukaan tunnelit suljettaisiin kokonaan remontin ajaksi. Vuodessa tunnelia käyttää lähes miljoona raskasta ajoneuvoa, jotka olisi tarkoitus ohjata sulun aikana Itäväylältä Niinisaarentien kautta satamaan. Tällainen liikennemäärä tukkii pohjoisen Vuosaaren kadut ja Itäväylän risteykset.

Tapaamisessa tuli ilmi, että kaupungin, sataman ja Finntraficin välillä käydään kuitenkin vielä keskusteluja, miten tunnelit mahdollisesti voidaan turvallisesti korjata yksi kerrallaan. Tämä oli hyvä uutinen ja pyrin omalta osaltani edistämään asiaa. Nykyisiä turvalaitteita voidaan mahdollisesti käyttää toisessa tunnelissa, sillä aikaa, kun toista korjataan ja ainakin yhdensuuntainen liikenne olisi saattoauton johdolla mahdollista. Tämä voi vaatia valtiolta remonttiin lisäresursseja, mutta kuluja ja vaaratilanteita tulee myös liikenneruuhkista.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, Helsinki, satama

Onnea matkaan Jutta

Sunnuntai 19.11.2023 klo 12.52 - Ville

Tampereelta kantautuneen tiedon mukaan Jutta Urpilainen on nyt virallisesti mukana presidenttikisassa. Jutta on ollut minulle kannustava esikuva, kun olen ollut 15-vuotta mukana SDP:n toiminnassa. Siinä missä Jutta on eri vaiheissa kannustanut minua, anna mielelläni hänelle tukeni vaaleissa. Tänä epävarmana aikana Suomi tarvitsee kansainvälistä yhteistyötä ja kumppanuuksia enemmän kuin koskaan. Rohkaisen kaikkia tulevina viikkoina tutustumaan eri ehdokkaiden ajatuksiin ja pohtimaan, kenellä heistä parhaimmat verkostot ja kokemus toimia Suomen presidenttinä seuraavan kuuden vuoden ajan.

Kommentoi kirjoitusta.

Vuosaaren metroasemien siisteys

Keskiviikko 8.11.2023 klo 15.21 - Ville

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli eilen aloitteeni Vuosaaren ja Rastilan metroasemien roska-astioiden ja tuhkakuppien uusimisesta sekä suunnitelman laatimisesta ulkoalueiden siivouksen tehostamisesta. Tein aloitteen viime keväänä, kun eduskuntavaalityössä vietin paljon aikaa asemilla ja havaitsin, että näissä asioissa olisi paljon parannettavaa. Aloitteen vastauksessa todetaan seuraavaa:

Toimenpiteet roska-astioiden ja tuhkakuppien uusimisen osalta

Valtuustoaloitteen perusteella on kartoitettu tilanne kaupunkiympäristön toimialan kunnossapitoyksikön koordinoimana yhteistyössä Kaupunkiliikenne Oy:n ja Rakentamispalveluliikelaitos Staran Itä-Helsingin yksikön kanssa. Huomioitavaa on, että aseman lähistöllä vastuu roska-astioiden ja tuhkakuppien uusimisesta jakautuu kaupunkiympäristön toimialan ja Kaupunkiliikenne Oy:n kesken. Liitteessä 1 on esitetty kartta Kaupunkiliikenne Oy:n vastuualueella olevista roska-astioista Vuosaaren metroasemalla. Kartoituksen tuloksena kaupunkiympäristön toimiala ja Kaupunkiliikenne Oy vaihtavat tai korjaavat tarvittavilta osin Vuosaaren ja Rastilan metroasemien kuluneet ja osittain rikkoutuneet roska-astiat valtuustoaloitteen mukaisesti.

Roskaantumisen hillintä

Vuosaaren ja Rastilan metroasemien ympäristöjen yleisten alueiden puhtaanapidon suunnittelu on osa alueurakkasopimusten mukaista toimintaa. Kaupunkiympäristön toimiala toimii tilaajana, ja palveluntuottaja toimii urakkaohjelman ja tuotekorttien mukaisesti. Palveluntuottajat laativat vuosittain päivitettävän puhtaanapitosuunnitelman. Laatuvaatimukset ja tarkennukset urakkaohjelmaan arvioidaan sopimuskausittain, seuraavan kerran 1.10.2024 alkavan Vuosaaren alueurakan valmistelun yhteydessä. Kaupunkiliikenne Oy vastaa omalla vastuualueellaan olevista roska-asioista ja niiden tyhjennysvälistä.

Alueiden puhtaanapito perustuu puhtaanapitoluokitukseen ja kunnossapidon tuotekorteissa määriteltyihin laatu- ja työmenetelmävaatimuksiin. Puhtaanapitoluokituksessa Helsinki on luokiteltu 5 eri puhtaanapitovyöhykkeeseen, joilla on omat puhtaanapidon vaatimustasonsa. Vuosaaren metroaseman ympäristön yleiset alueet ovat puhtaanapitovyöhykettä PV2 – Kantakaupunki ja aluekeskukset. Rastilan metroaseman ympäristön yleiset alueet ovat puhtaanapitovyöhykettä PV3 – Asuinalueet. Kunnossapidon tuotekorttien mukaisesti roska-astioiden tulee olla käytettävissä ja mahdollisimman hajuttomia.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalla on laadittu roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelma 2022 - 2025. Ohjelman tavoitteena on koota parhaat ideat käytännön toimenpiteiksi roskaantumisen hillitsemiseksi, puuttua lisääntyvään roskaantuneisuuteen ja sen aiheuttamiin ympäristö- ja terveyshaittoihin, lisätä tietoa ja tietoisuutta roskaantumisen ongelmasta sekä ohjata roskaantumisen hillitsemiseksi tehtävää työtä. Yksi toimenpideohjelman kärkihankkeista on roskaantumiselle alttiiden alueiden kartoittaminen ja tulosten hyödyntäminen jäteastioiden sijoittamisessa.

https://paatokset.hel.fi/fi/asia/hel-2023-003747?paatos=b528cf9b-21de-4452-8825-5e4876a40a90

Kommentoi kirjoitusta.

Tervetuloa glögeille 16.11

Maanantai 6.11.2023 klo 17.26

Kommentoi kirjoitusta.

Ulappasaarentien läpiajosta

Maanantai 6.11.2023 klo 17.24 - Ville

Olen saanut Vuosaaren Ulappasaarentieltä palautetta jatkuvasta läpiajoliikenteestä. Kiertääkseen Kallvikintien ja Vuosaarentien risteyksessä olevat liikennevalot ja automaattisen valvontakameran osa kuljettajista ajaa kovalla nopeudella Ulappasaarentietä Satamasaarentielle ja sieltä edelleen Kallvikintielle. Läpiajoliikennettä on molempiin suuntiin ja erityisesti viikonloppuina yöaikaan. Läpiajo häiritsee asukkaita ja tuo vaaratilanteita, kun se tapahtuu usein kovasti kiihdyttäen.

Jätin viime keskiviikkona valtuustossa aloitteen, jossa ehdotan, että ongelman laajuus selvitetään ja Ulappasaarentie – Satamasaarentielle asetetaan läpiajokielto ja sallitaan vain tontille ajo. Tiedän, että kiellon valvominen voi olla vaikeaa, mutta siitä huolimatta sellaista voidaan pohtia, kun näyttää nyt muodostuneen yleiseksi läpiajoreitiksi.  

Kommentoi kirjoitusta.

Haruspuiston tilanteesta

Torstai 2.11.2023 klo 12.20 - Ville

Vuosaari-lehden viime numerossa (25.10.2023) kerrottiin kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksestä sulkea Meri-Rastilan Haruspuisto viideksi vuodeksi odottamaan uudisrakennuksen valmistumista. Toisin kuin jo kokouksen aikaan painoon mennessä Vuosaari-lehdessä kerrottiin, asia jäi saamani tiedon mukaan pöydälle 24.10. pidetyssä lautakunnan kokouksessa. Käsittely jatkuu 14.11. Luettuani Helsingin Uutisista suunnitelmasta sulkea puisto olen ollut yhteydessä asiasta sekä toimialan johtoon että eräisiin lautakunnan jäseniin.

Kuten Vuosaari-lehdessä todettiin, vuosi sitten sisäilmaongelmien takia suljettu rakennus on nyt käyttökiellossa. Uudelleen avaaminen edellyttäisi ainakin ilmanvaihdon uusimista. On päädytty siihen, että voidaan odottaa uusia tiloja ja tulla siihen asti toimeen muiden Vuosaaren osien puistoilla.

Olen todella harmissani siitä, että asiat Haruspuistossa on päästetty pisteeseen, ettei ole muita vaihtoehtoja kuin täyssulku. Tila olisi voitu ajoissa korvata, vaikka väliaikaisella uudisrakennuksella. On paikallaan myös kysyä, olisiko vastaavan annettu tapahtua, jos puisto sijaitsisi kaupungin keskustassa.  

Me monet Vuosaaressa pitkään asuneet muistamme vuosien varrelta Haruspuiston esimerkkinä muulle kaupungille eri-ikäisiä yhdistävästä hyvin toimineesta asukaspuistosta. On selvää, että jos tiloista ei huolehdita kunnolla, toiminta hiipuu.

Nyt on tärkeää, että selvitetään, onko olemassa vielä keinoja tarjota puistotoimintaa Meri-Rastilan asukkaille uusia tiloja odotellessa. Rohkaisen asukkaita olemaan tässä asiassa marraskuun alussa yhteydessä kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäseniin. Tietysti itsekin pyrin olemaan edelleen aktiivinen.

Mielipidekirjoitus Vuosaari lehdessä 1.11.2023 

Kommentoi kirjoitusta.

Helsingin varautumisesta tulevaan osaajapulaan

Keskiviikko 1.11.2023 klo 19.30 - Ville

Kaupunginvaltuuston kyselytunnilla oli esillä kysymykseni Helsingin varautumisesta tulevaan osaajapulaan. Idean siihen sain tästä Ylen uutisesta: https://yle.fi/a/74-20051322

Kysymykseni, johon pormestari Vartiainen vastasi kuului näin:

”Helsingissä jää lähivuosina eläkkeelle tuhansia sote-alan ammattilaisia. Tähän Helsinkiä uhkaavaan työntekijäpulaan kiinnitettiin huomiota Ylen uutisissa 30.9. Ylen siteeraamien asiantuntijoiden mukaan pääkaupungissa pula ammattilaisista tulee olemaan vaikeampi kuin muualla Suomessa, koska työntekijöitä tarvitaan paljon. Neljäsosa Helsingin sote-alan ammattilaisista jää eläkkeelle lähivuosien aikana. Sote-alan työntekijöitä tarvitaan Helsinkiin lisää kymmeniätuhansia, jotta kaupunki saa hoidettua kriittiset tehtävät. Kaupungin tutkijat laskevat, että vuoteen 2040 mennessä Helsinkiin tarvitaan jopa 6000 sairaanhoitajaa lisää. Voimakas muuttoliike, syntyvyys ja hoitajamitoitukset lisäävät kaupungissamme työntekijöiden tarvetta. Kysyn, onko Helsingin johto tietoinen tästä kaupunkia uhkaavasta työntekijäpulasta ja mihin toimiin Helsingissä on ryhdytty tilanteeseen varautumiseksi?”

Kommentoi kirjoitusta.

Kaupunkiympäristölautakunnan vastaus Ville valtuustoaloitteeseen koskien kaupunkipyöräasemien sijoittamista Vuosaaren satamaan

Maanantai 2.10.2023 klo 8.14 - Ville

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli 19.9. aikaa sitten aloitteeni koskien kaupunkipyöräasemien saamista Vuosaaren satamaan. Ehdotin niitä työmatkaliikenteeseen. Vastaus ei ole aivan sellainen kuin olisin toivonut, mutta antaa yritysyhteistyön kautta mahdollisuuden saada asemia myös sinne:

”Yksi selvitettävä lisämahdollisuus on hankkia Helsingin Sataman tai aloitteessa mainittujen yritysten toimesta niin sanottuja yritys-kaupunkipyöräasemia esimerkiksi juuri työmatkatarpeeseen. Kyseessä on käyttäjän näkökulmasta normaali asema, mutta sen kuluista vastaisivat kyseiset yritykset. Helsingissä on neljä tällä tavalla toteutettua asemaa. Kaupunkiliikenne Oy tiedustelee Helsingin Sataman, Pauligin ja Helenin halukkuutta asemahankintaan työntekijöidensä pyöräilyn edistämiseksi.”

https://paatokset.hel.fi/fi/asia/hel-2023-001497?paatos=6735d121-36a6-c567-9e0e-8aa701600003

Kommentoi kirjoitusta.

Säännöt sähköpotkulautojen pysäköintiin koko kaupunkiin

Perjantai 29.9.2023 klo 15.35 - Ville

Sähköpotkulautojen pysäköintiin tarvitaan säännöt myös lähiöihin. Jätin tätä peräänkuuluttavan valtuustoaloitteen viime keskiviikkona. Siinä todetaan seuraavaa:


Sähköpotkulautojen pysäköintikaaos on kesällä 2023 helpottanut Helsingin keskustassa niillä alueilla missä kaupungin lautayrittäjien kanssa sopimat pysäköintisäännöt on otettu käyttöön. Lähiöissä tilanne sen sijaan ei ole parantunut. Pikemminkin päinvastoin. Kun keskustassa tuli rajoituksia, yritykset ovat tuoneet lisää lautoja esimerkiksi Vuosaareen. 


Lähiöissä lautoja jätetään mitä erikoisempiin paikkoihin ja syksyn pimetessä ne muodostavat esimerkiksi pyörällä kulkeville törmäysvaaran. Linja-autopysäkeillä ja asemien (metro & juna) ovien edessä kaatuneiden lautojen kasat vaikeuttavat matkustajien kulkua. Koulujen ympäristöissä on usein runsaasti jalkakäytävillä makaavia lautoja. Pysäköinnissä taloyhtiöiden pihoilla ei ole myöskään sääntöjä, ja laudat saattavat tukkia esimerkiksi jäte ja muiden huoltoautojen kulkureittejä. Nämä esimerkkeinä tapauksista, joissa lautojen holtiton pysäköinti vaikeuttaa muiden liikkujien turvallista ja vapaata kulkua. 


Ehdotan valtuustoaloitteella, että Helsinki ryhtyy toimiin, että kesäksi 2024 sähköpotkulaudoille saadaan pysäköintisäännöt ja valvonta koko kaupungin alueelle. 

Kommentoi kirjoitusta.

Sähköpotkulautoja rajoitettiin keskustassa ? ongelma siirtyi uuteen paikkaan

Keskiviikko 20.9.2023 klo 12.13 - Ville

Sähköpotkulautojen pysäköintikaaos on tänä kesänä jonkun verran helpottanut Helsingin keskustassa niillä alueilla missä kaupungin lautayrittäjien kanssa sopimat säännöt on otettu käyttöön.

Lähiöissä tilanne sen sijaan ei ole parantunut. Pikemminkin päinvastoin. Kun keskustassa tuli rajoituksia, firmat on tuoneet lisää lautoja esimerkiksi Vuosaareen. Näitä lautoja jätetään mitä erikoisempiin paikkoihin makaamaan ja syksyn pimetessä ne muodostavat esimerkiksi pyörällä kulkeville suuren törmäysvaaran.

Toinen huoli on edelleen holtiton ajelu laudoilla. Joskus saattaa nähdä jopa kolme ihmistä kiitämässä saman holtittomasti mutkittelevan laudan päällä.

Sähköpotkulautojen turvallinen käyttö ja pysäköinti on nyt vihdoin saatava kaupungin ja lainsäätäjän yhteistyöllä siihen kuntoon, että kadut ovat turvallisia kulkea Helsingissä ja muissa Suomen kaupungeissa.

Mielipidekirjoitus Helsingin Uutisissa 20.9.2023 

https://www.helsinginuutiset.fi/paakirjoitus-mielipide/6213950

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Helsinki, liikenne

Uutelan metsäpalovaara vaatii toimia

Keskiviikko 16.8.2023 klo 18.52 - Ville

Helsingin valtuusto piti tänään syyskauden ensimmäisen kokouksen. Olen saanut kesällä huolestuneita yhteydenottoja laittomista nuotioista Vuosaaren Uutelan ulkoilualueella jopa metsäpalovaroituksen aikana. Tästä on puhuttu myös lehdistössä. Jätin tämän takia kokouksessa aloitteen, että Uutelan sisäänmenoteille laitetaan isot kyltit, jossa varoitetaan metsäpalovaarasta ja kielletään avotulenteko muualla kuin virallisilla grillipaikoilla. Aloitteesta todetaan seuraavaa:

Vuosaaren Uutelan ulkoilualueen suosio on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Ulkona liikkuminen on toki hyvä asia.  Moni Uutelan kävijä ei kuitenkaan joko tiedä tai välitä säännöstä, että kaupungin ulkoilualueella avotulen saa tehdä vain virallisilla nuotio- tai grillipaikoilla.

 

Lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa on ollut tietoja, että laittomia nuotioita on sytytetty Uutelaan myös metsäpalovaroituksen aikana ja vaaratilanteita on syntynyt. Isonkaan metsäpalon mahdollisuus ei ole ollut poissuljettu, kun maasto on kuivaa ja esimerkiksi kertakäyttögrillejä on käytetty huolimattomasti. On ollut myös tapaus, jossa tällainen grilli on laitettu kunnolla sammuttamatta muoviseen roska-astiaan ja astia on syttynyt palamaan. Uutelassa nykyisin olevat metsäpalovaarasta varoittavat kyltit ovat hyvin huomaamattomia ja niitä on liian vähän. Olen laittanut asiasta palautetta kaupungille, mutta se ei ole johtanut toimenpiteisiin. 

 

Ehdotan valtuustoaloitteella, että Uutelaan sisäänmenoteille ja grillipaikkojen läheisyyteen laitetaan viipymättä kaupungin toimesta isokokoisia avotulen tekemisen kieltäviä tauluja. Näissä esimerkiksi Uutelantien ja Nuottanimentien risteyksiin sijoitettavissa tauluissa on hyvä myös kertoa, mitä kiellon rikkomisesta seuraa. Kielto on tauluissa hyvä olla useammalla kielellä (suomi, ruotsi, englanti). Lisäksi viestiä voidaan vahvistaa kuvin tai piirroksin. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, Uutela, Helsinki

Onnea matkaan Antti!

Torstai 22.6.2023 klo 9.52 - Ville

Aloitin päivän äänestämällä netissä Antti Lindtmania SDP:n uudeksi puheenjohtajaksi. Suomi ja SDP tarvitsee nyt hänen kokemustansa. Antilla on ollut aikaa myös minulle, kun olen joskus neuvoa pyytänyt. Hienoa, että on meillä nyt ensimmäistä kertaa jäsenäänestys puheenjohtajasta, joka valitaan virallisesti syyskuun alussa Jyväskylän puoluekokouksessa. Onnea matkaan Antti!

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvää Helsinki-päivää!

Maanantai 12.6.2023 klo 10.07 - Ville

Hyvää Helsinki-päivää! Kustaa Vaasan 1550 perustama hieno kaupunkimme täyttää 473 vuotta ja sen johdosta mukavia tapahtumia riittää eripuolilla kaupunkia. Pitkä historia ja se miten se yhä näkyy Helsingissä, on yksi asioita mitä arvostan kaupungissa. https://helsinkipaiva.fi/

Kommentoi kirjoitusta.

Rapistuva lämpövoimala saatava kuntoon

Perjantai 2.6.2023 klo 9.30 - Ville

piipp.jpgRapistuneesta vanhasta lämpövoimalasta Vuosaaren Satamasaarnetiellä on tullut taas viime päivinä minulle viestejä. Olen kolmisen vuotta pyrkinyt ajamaan asiaa kaupungin rakennusvalvonnan suuntaan.  Valtuutettuna minulla ei ole suoraa valtaa asiaan, mutta olen tehnyt kolme rakennusvalvontailmoitusta asiasta. Viimeksi olen ollut tällä viikolla yhteydessä rakennusvalvontaa, kun olen saanut yhteydenottoja levottomuudesta alueella. Piipun omistussuhde on ilmeisesti epäselvä ja vastuullista tahoa ollut vaikea tavoittaa, vaikka sitä on viranomaiset etsineet. Nyt kesäkuun lopussa asia on esillä kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostossa. Katsotaan minkälainen päätös sieltä tulee. Jos kohteita suojellaan, niistä pitää myös vastata. Rohkaisen myös lähitalojen asukkaita laittamaan asiasta edelleen palautetta kaupungille.

Kommentoi kirjoitusta.

Puhe apulaispormestarivaalissa 25.5.2023

Torstai 25.5.2023 klo 20.56 - Ville

Hyvät piirikokousedustajat! 

Kun minut pyydettiin 2008 kuntavaaleihin SDP:n ehdokkaaksi, en osannut kuvitella seisovani tässä teidän edessänne ehdolla Helsingin sosialidemokraattien tärkeimpään luottamustehtävään. Valinnasta on käyty piirissä paljon keskustelua ja vaikuttamistoimintaa ollut teidän suuntaanne, kuten meillä demareissa on tapana.

Nyt on päätöksen aika. Rohkaisen teitä vielä pysähtymään pohtimaan, kuka meistä neljästä sopii parhaiten tähän vaativaan tehtävään. Teillä on valta ja helsinkiläisten äänestäjien edessä suuri vastuu. Nasimalta jää iso paikka täytettäväksi kenelle tahansa.

Minun vahvuuteni apulaispormestariksi on kymmenen vuoden kokemus valtuustotyöstä ja viime kuntavaaleissa saatu 2030 äänen mandaatti. Minun ei tarvitse harjoitella. Olen ensimmäisestä päivästä alkaen valmis töihin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja sen johto on minulle tuttuja. Olen juuri ollut kahdeksan vuotta jäsenenä lautakunnassa, jonka puheenjohtajaa tässä valitaan. Helsingin kaupunkipolitiikan kokemukseni on ehdokkaista pisin ja kuntavaalien äänimääräni oli meistä korkein. Yliopistotaustani ja poliittisen historian dosentin pätevyydestä on myös tässä tehtävässä apua.  

Nykyisin toimin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajana. Olen kuitenkin hyvin kiinnostunut tästä apulaispormestarin tehtävästä, vaikka tiedän kokemukseni kautta sen vaativuuden. Päiväkodeissamme on isoja haasteita henkilöstöpulan kanssa. Aikomukseni olisi kutsua heti kauteni alussa työntekijöiden edustajat pohtimaan yhdessä ratkaisuja tilanteeseen.

Myös huoli Helsingin koulujen eriytymisestä tulee ottaa vakavasti ja siihen päättäväisin toimin puuttua. Helsingin talous on vahvalla pohjalla. Meillä on resursseja ratkaista ongelmat. SDP:n ja sen apulaispormestarin tulee osoittaa nyt johtajuutta. Meidän tulee olla se puolue, joka käynnistää nyt myös pormestarimallin ja koko johtamisjärjestelmän valuvikojen korjauksen.

Apulaispormestarin työnkuvasta julkisuudessa käyty keskustelu on nyt keskittynyt koulutusteemoihin. Tässä tehtävässä on kuitenkin oltava kaupunkipolitiikan moniosaaja. Apulaispormestari on läsnä kaikissa kaupunginhallituksen kokouksissa ja joutuu siellä ottamaan kantaa jokaiseen päätettävään asiaan. Välillä joutuu myös koviin poliittisiin vääntöihin. Täytyy olla tarvittaessa tiukka, mutta myös yhteistyökykyinen oman ryhmän ja muiden ryhmien suuntaan. Kukaan ei saa politiikassa mitään aikaiseksi yksin.

Helsinki is an international city. Speciellt i utbildningssektorn det är viktigt att biträdande borgmästare kan tala flyttande engelska och svenska.

Valtuustoryhmän pitkäaikaisena varapuheenjohtajana tunnen ryhmän toimintatavat ja jäsenet. Apulaispormestarina lupaan pitää tiivistä yhteyttä piirihallitukseen ja teihin, helsinkiläisiin demareihin. Ja tietysti meidän äänestäjiimme koko kaupungissa. Tehkää viisas valinta.

Kommentoi kirjoitusta.

Vanhemmat kirjoitukset »