Talousarvioaloite: Lastensuojelun perhehoidon palkkiot Helsingissä naapurikaupunkien tasolle

Maanantai 25.1.2021 klo 16:36 - Ville

Leikosaarentien liikenneturvallisuutta koskevan aloitteen ohella jätin viime viikon valtuuston kokouksessa talousarvioaloitteen, jossa ehdotetaan lastensuojelun perhehoidon palkkioiden nostamista Helsingissä vuoden 2022 alusta naapurikaupunkien tasolle. Aloitteessa todetaan seuraavaa:

Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ovat Helsingissä jääneet merkittävästi jälkeen naapurikaupungeista Espoosta ja Vantaasta. Vaikka asumisen ja elämisen hinta pääkaupungissa on niitä korkeampi, Helsingin palkkiot ovat kuukaudessa useita satoja euroja pienemmät. Ehdotan talousarvioaloitteella, että palkkioihin ja kulukorvauksiin tehdään vuoden 2022 alusta korotukset, jotka huomioivat Helsingin korkeammat elinkustannukset ja nostavat palkkiot naapurikaupunkien tasolle.   Korkeampien elinkustannusten ohella korotusta puoltaa se, että perhehoitajista on Helsingissä merkittävä puute ja perheitä on vaikea löytää. Perhehoito on lakisääteisesti määrätty ensisijaiseksi sijaishuoltomuodoksi, joten paikkoja täytyy olla tarjota.

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuusto-aloite: Leikosaarentien liikenneturvallisuus

Sunnuntai 24.1.2021 klo 15:42 - Ville

Olen päättyvällä valtuustokaudella 2017-2021 käyttänyt, kuten aieimminkin, aktiivisesti kaupunginvaltuutetun aloiteoikeutta jätteen 21 valtuusto- ja talousarvio-aloitetta. Viimeisin tammikuun valtuustossa 20.1.21 jättämäni aloite koskee Leikosaarentien liikenneturvallisuuden parantamista Vuosaaren Aurinkolahdessa. Sen, kuten useimmat aloitteeni tein asukaspalautteen jälkeen ja perehtyen sen pohjalta asiaan. Aloitteessa todetaan seuraavaa:

"Vuosaaren Aurinkolahden Puistotien ja Gustav Pauligintien liikenneympyröiden välissä sijaitsevan Leikosaarentien katuosuuden liikenneturvallisuudesta on tullut allekirjoittaneelle kaupunginvaltuutetulle asukaspalautetta. Tunnen myös itse seudun ja sen kehityksen Vuosaaressa vuodesta 1997 asuneena.  Vaikka tieosuuden nopeusrajoitus on 40 km/h, pitkällä suoralla autot saattavat kiihdyttää jopa 60 km/h nopeuteen ja jalankulkijoiden turvallisuus vaarantuu. Autojen kiihdytysäänet häiritsevät myös läheisten talojen asukkaita. Ehdotan valtuustoaloitteella, että katuosuuden nopeusrajoitus lasketaan 30 km/h ja katuosuuden puolivälissä olevan Jauhajankujan kohdalle rakennetaan turvallisuutta lisäävä hidaste.  Ratkaisua voidaan perustella sillä, että kyseinen osuus on Aurinkolahden alueella ainoita suoria, jossa ei ole turvallisuutta lisääviä järjestelyjä ja alueella liikkuu runsaasti läheisten koulujen ja päiväkotien lapsia. Leikosaarentien ympäristössä on runsaasti kerrostaloja, joissa asuu satoja ihmisiä, joten jalankulkua on merkittävästi."

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Leikosaarentie, Vuosaari, Aurinkolahti, valtuusto-aloite

Millaista on kaupunginvaltuutetun arki?

Maanantai 11.1.2021 klo 11:17 - Ville

Toinen kauteni Helsingin kaupunginvaltuustossa on loppusuoralla ja muutaman kuukauden päästä vaaleissa on kaupunkilaisten tehtävä arvioida minun ja muiden suoriutumista kaupungin asioiden hoitajana. Millaista aikaa vuodet valtuutettuna on olleet? Mitä olen oppinut ja miten esimerkiksi aloitejärjestelmää voisi kehittää?

Kukaan ei saa mitään eteenpäin valtuustossa yksin

Lokakuussa 2012 minut valittiin 901 äänellä Helsingin valtuuston jäseneksi ja 2017 jatkoon 1093 äänellä. Kaupungin yhteisten asioiden hoitamisessa olen ollut mukana vuoden 2008 vaaleista alkaen.  Kun aloitin valtuustossa kahdeksan vuotta sitten uutta opeteltavaa, oli paljon. Helsinki on väestöltään maamme suurin kaupunki ja myös suuri työnantaja. Valtuustotyö vaatii laajaa osaamista ja myös kykyä löytää kahden viikon välein järjestettävien valtuuston kokousten pitkiltä asialistoilta asiat mihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Valtuustotyössä profiloivia asioita on se, mihin lautakuntaan valtuutettu kuuluu. Olen tämän vaalikauden ollut Helsingin koulu- ja päiväkotiasioista vastaavan Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen. Laitakunta kokoontuu noin kolmen viikon välein. Edellisen kauden olin vanhamuotoisessa opetuslautakunnassa, joten näiden asioiden osalta asiantuntemusta on kertynyt kahdeksassa vuodessa melko paljon.

Vaaleissa ehdokkaat pyrkivät nostamaan esille omia teemojaan ja tavoitteitaan. Oman agendan edistämisen ohella kaupungin asioiden hoidossa keskeistä on kyky nähdä yhteinen agenda ja tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Missään kaupungin päättävässä elimessä lautakunnissa, kaupunginhallituksessa tai valtuustossa kukaan ei saa läpi asiaansa yksin, vaan aina tarvitaan enemmistön tuki. Tällöin on myös kyettävä hakemaan tukea yli puoluerajojen, sillä yksikään poliittinen ryhmä ei Helsingissä yksin pysty muodostamaan enemmistöä. Vaalikoneissa kannattaisi siis myös kysyä yhteistyötaitoja. Tärkeää myös olla jatkuvasti kaupunkilaisten tavoitettavissa vaalien välillä niin isoissa kuin pienissä asioissa ja pyrkiä perustelemaan myös vaikeita päätöksiä. Nykyään sosiaalinen media tarjoaa tähän perinteisten ja tärkeiden toritapaamisten ohella hyvän foorumin.

Valtuustoryhmän jäsenenä

Keskeinen valtuustotyön instrumentti on oma valtuustoryhmä, joka kokoontuu aina ennen varsinaista kokousta puoleksitoista tunniksi käsittelemään illan esityslistaa ja muita ajankohtaisia asioita. SDP:n ryhmää on tällä kaudella johtanut kansanedustaja Eveliina Heinäluoma ja itse olen toiminut ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Useita kertoja olen myös vetänyt ryhmäkokouksia puheenjohtajan ollessa estynyt. Itse valtuuston kokouksissa puhutaan paljon asiaa, mutta myös sen vierestä. Kokoukset lähetetään suorana Helsinki Kanavalla.  Mitä lähempänä vaalit ovat, sitä pidemmäksi kokoukset tahtovat käydä.

Viime vuoden maaliskuusta alkaen olen osallistunut kaikkiin kokouksiin koronatilanteen takia etäyhteydellä. Alkukankeuden jälkeen etäkokoukset ovat alkaneet sujua paremmin varsinkin syksyllä käyttöön tulleen sähköisen äänestämisen myötä. Toivottavasti ennen pitkää kuitenkin voidaan jälleen kokoontua normaalisti kaupungintalolle. Työn kannalta tärkeä verkostoituminen ja kokousten ulkopuolinen ajatustenvaihto ei onnistu kovin hyvin etänä.

Valtuusto-aloitteet valtuutetun työkaluna

Valtuusto-aloitteita olen itsekin tehnyt melko aktiivisesti, kuten Helsingin Uutiset viime viikolla kertoi. Aloitteideni aiheet ovat olleet isompia ja pienempiä. Teemana on ollut muun muassa Vuosaaren ikäihmisten palvelut, liikenneturvallisuusasiat, leikkipuisto Trumpetin lisärakennus Kannelmäkeen ja niin edelleen. Osa aloitteista on edennyt ja osa ei. Muutamat ovat edelleen käsiteltävänä.

Suurin merkitys aloitteistani on ollut tällä kaudella kaupunkipyöräverkon laajentamista Vuosaareen koskevalla aloitteellani, josta käynnistyneen prosessin seurauksena koko kaupunkipyöräverkkoa pian laajennetaan.  Sähköpotkulautojen pysäköintiä koskeva aloitteeni herätti myös viime vuonna runsaasti keskustelua sekä valtuustossa että julkisuudessa, jonka toivon edesauttavan ongelman ratkaisua koko maan tasolla, sillä liikenneministeriö on luvannut selvittää asiaa.

Ennen aloitteen jättämistä yleensä kerään aiheesta riittävästi tietoa ja pyrin selvittämään voisiko asiaa edistää esimerkiksi kaupungin palautejärjestelmän kautta. Aloitteistani osan olen tarkoituksella allekirjoittanut vain itse tai kerännyt niihin alle viistoista allekirjoitusta, jonka johdosta aloite on mennyt vain lautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyyn. Näissä tapauksissa aloitteiden aihe on ollut kokoluokaltaan sellainen, että en ole nähnyt valtuustosalikäsittelyä tarpeellisena. Aloitejärjestelmää ollaan parhaillaan kehittämässä, mitä pidän hyvänä asiana. Kaikkien aloitteiden käsittely valtuuston kokouksissa venyttää usein iltoja viiden tunnin pituisiksi ja johtaa siihen, että jostain mielipiteitä jakavasta aloitteesta saatetaan puhua pidempään kuin isosta kaavoitus tai budjettiasiasta. Pienemmissä asioissa riittäisi hyvin, että aloite käsiteltäisiin vain lautakunnissa, jossa kuitenkin valtuuston isommat poliittiset ryhmät ovat edustettuina.

Valtuuston jäsenenä oleminen on työtä siinä missä muukin, jossa kokemus, koulutus, oman aktiivisuuden määrä ja niin edelleen vaikuttaa tuloksiin. Kokonaisuutena on todettava, että kahdeksan vuotta Helsingin valtuuston jäsenenä on ollut hyvin mielenkiintoista aikaa elämässä. Olen oppinut valtavasti uutta ja saanut myös itselläni tärkeitä asioita edistettyä ja jos luottamusta riittää, olen valmis jatkamaan työtä myös seuraavat neljä vuotta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kaupunginvaltuusto, aloitteet, kuntavaalit

Flytta kommunalvalet till sommaren!

Maanantai 4.1.2021 klo 17:53 - Ville

Förhandsröstningen i kommunalvalet den 7 april börjar om tre månader. Vaccinationerna mot coronaviruset har just börjat och det har beräknats att vaccinationstäckningen är tillräcklig för att stoppa epidemin under sommaren. Jag föreslår att partierna tillsammans överväger att skjuta upp röstningsdagen för kommunalvalet fram till början av juni då epidemin beräknas avta.

Från i somras vet vi att epidemin då var lättare även utan vaccin. Valet är mer än bara själva röstningen. Det skulle vara viktigt för kandidaterna att träffa väljare och diskutera även någon annanstans än online. Att skjuta upp valet med två månader skulle inte ha någon större inverkan när den nya valperioden inleds, men kan ha en stor inverkan på folkhälsan.

Insändare HBL 4.1.2021

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kommunalvalet, politik

Kuntavaalien siirtoa kesään harkittava koronan takia

Sunnuntai 3.1.2021 klo 13:55 - Ville

Kuntavaalien ennakkoäänestyksen alkuun huhtikuun alussa on kolmisen kuukautta. Maassamme   on melko vähän käyty keskustelua koronaviruksen vaikutuksista vaaleihin, vaikka epidemia heijastuu muuten edelleen monella tavoin arkeemme. Koronaviruksen vastaiset rokotukset ovat juuri alkaneet ja on arvioitu, että vasta kesällä rokotuskattavuus riittää pysäyttämään epidemian. Viime kesänä epidemiatilanne oli myös ilman rokotusta huomattavasti rauhallisempi kuin huhtikuussa, jolloin valmiuslaki oli vielä voimassa.

Ehdottaisin puolueille yhdessä harkittavaksi, että kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä siirrettäisiin toukokuun loppuun tai kesäkuun alkuun, jotta ne voidaan järjestää tilanteessa, jossa epidemia todennäköisesti alkaa olla ohi. Asiassa on tietenkin kuultava riippumattomia terveydenhuollon asiantuntijoita. Äänestäminen on kansalaisoikeus. Ei voi olla niin, että esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvat joutuvat jättämään äänestämisen väliin, jos kokevat, että eivät uskalla mennä tartunnan pelossa vaalipaikoille.

Vaalit ovat aina muutakin kuin uurnilla käynti. Olisi tärkeää, että ehdokkaat voisivat turvallisesti kohdata äänestäjiä julkisilla paikoilla ennen vaaleja ja ehdokkaiden välisiä vaalikeskustelu voitaisiin järjestää muuallakin kuin netissä.

Tällä hetkellä emme tiedä, mikä epidemia tilanne on huhtikuun alussa, mutta päätöstä vaalien mahdollisesta lykkäämisestä ei pitäisi jättää niihin liittyvien käytännön järjestelyjen takia maaliskuun loppuun, vaan jos puolueet näkevät sen perustelluksi, se olisi tehtävä alkuvuodesta. Parin kuukauden siirrolla ei olisi suurta vaikutusta uuden vaalikauden aloitukseen, mutta sen kansanterveydellinen vaikutus voisi olla suuri.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit, koronaviirus, äänestäminen, puolueet

Pelastusopiston lakkauttaminen peruttava

Torstai 17.12.2020 klo 9:32 - Ville

Helsingissä on toimiva ja arvostettu pelastuslaitos, mutta reaktioaika hälytyksiin eräissä lähiöissä on suosituksiin nähden liian pitkä. Tätä varten on suunniteltu uusia kevyitä kärkiyksiköitä ja muun muassa Vuosaareen uutta pelastusasemaa.

Tiloja ja kalustoa vaikeammin ratkaistava ongelma lähivuosina tulee olemaan henkilöstön saatavuus, jos Helsingin pelastusopiston lakkauttaminen vuonna 2023 toteutuu suunnitellusti.

Hallituksen viime vuonna antama lyhyt jatkoaika ei riitä, vaan hanke keskittää pelastusalan koulutus Kuopioon tulisi perua kokonaan, jotta pääkaupunkiseudulle riittää jatkossakin pätevää pelastusalan henkilöstöä.

Aluehallintoviraston Helsingille asettamat uhkasakot reaktio-ajoista eivät auta, jos valtiovalta itse vaikeuttaa palomiesten ja ensihoitajien riittävää koulutusta. Viimeiset koulutettavat olisi tarkoitus ottaa Helsingin pelastusopistolle ensi vuonna, joten päätöksellä alkaa olla kiire.

Mielipidekirjoitus Helsingin Uutisissa 16.12.2020.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Helsinki, pelatusopisto, pelastuslaitos

Aloite: Opastettu luontopolku Vuosaaren Meri-Rastilan metsään

Sunnuntai 29.11.2020 klo 14:50 - Ville

Jätin kaupunginvaltuustossa 25.11. aloitteen, jossa ehdotetaan luontopolkua Vuosaareen Meri-Rastilan metsään. Aloitteessa, jonka allekirjoitti lisäkseni yksitoista valtuutettua eri ryhmistä, todetaan seuraavaa:

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta teki 20.10.2020 Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteiden yhteydessä päätöksen Vuosaaren Meri-Rastilan metsän säilyttämisestä luontoalueena virkistyskäytössä. Ehdotan valtuustoaloitteella, että alueelle rakennetaan olemassa olevaan ulkoilutieverkoston varrelle yhdessä luontoasiantuntijoiden kanssa opastettu luontopolku. Luontopolun suunnittuvaiheessa voidaan järjestää Vuosaaren asukkaille ja asiasta kiinnostuneille luontoharrastajille työpaja. Opastetauluissa voidaan esitellä esimerkiksi metsän monipuolista linnustoa, monipuolista puustoa ja kasvillisuutta. Meri-Rastilan metsässä polun varressa sijaitsee muun muassa suuri muinaisranta. Tämän myös ”pirunpelloksi” kutsutun alueen eteen voidaan pystyttää yksi tauluista. Tauluissa voidaan antaa myös ohjeita metsässä kulkemiseen, kuten esimerkiksi kehotus roskaamiseen välttämiseen. Opastetaulut voidaan laatia matkailun tukemiseksi suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Luontopolulle voidaan järjestää opastus läheiseltä leirintäalueelta, jota kaupunkiympäristölautakunta päätti samassa kokouksessa 20.10.2020 kehittää matkailukäytössä.

121220523_3635953633115586_3742121116898122663_o.jpg

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: luontopolku, Vuosaari, Meri-Rastila, virkistys´, matkailu

Malttia Vuosaaren rakentamiseen

Sunnuntai 11.10.2020 klo 21:57 - Ville

Salla Luopajärvi otti kantaa (HS Mielipide 9.10.) kaupunkiympäristölautakunnassa parhaillaan pöydällä oleviin Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteisiin. Niiden osana päätetään Luopajärven mainitsemasta Meri-Rastilan metsän rakentamisesta.

Pidän ehdotettuja suunnitelmia ylimitoitettuina ja Itä-Helsingin merkittävät viher- ja virkistysalueet vaarantavina. Luontoarvoiltaan tärkeän Meri-Rastilan metsän ja Rastilan hyvin toimivan leirintäalueen rakentamisesta pitäisi luopua kokonaan. Vuosaaren keskustaan on jo päätetty merkittävä määrä lisärakentamista. Sen pitäisi riittää.

Se, että vuonna 2010 Helsinkiin liitetyn Östersundomin suunnittelu ei etene, ei ole peruste rakentaa jokaista vihreää aluetta Itä-Helsingissä.

Mielipidekirjoistus Helsingin Sanomissa 11.10.2020

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, Meri-Rastila, Vartiokylä, kaavoitus, luontoarvot, leirintäalue

Vartiokylänlahti kaupunkiympäristölautakunnassa 29.9.2020

Maanantai 28.9.2020 klo 18:31 - Ville

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee huomenna Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteita. Pidän Vuosaaressa asuvana kaupunginvaltuutettuna ehdotettuja suunnitelmia vahvasti ylimitoitettuna ja Itä-Helsingin merkittävät viher- ja virkistysalueet vaarantavina. 

Kaupungin sote. ym. palvelut eivät Vuosaaressa tahdo riittää nykyisellekään asukasmäärälle, joten on vastuutonta suunnitella merkittävää lisärakentamista ilman, että asiaan on esittää ratkaisua. Rastilan leirintäaluetta ei ole tarpeen siirtää sen nykyisestä toimivasta sijainnista. 
Toivon, että kaupunkiympäristölautakunta ottaisi ehdotuksen uuteen tarkisteluun ja harkitsi sitä perusteellisesti uudelleen. Se, ettei 2010 Helsinkiin liitetyn Östersundomin suunnittelu etene, ei ole peruste rakentaa jokaista vihreää aluetta Itä-Helsingissä. 

1 kommentti . Avainsanat: Vuosaari, Vartiokylänlahti, Puotila, kaavoitus

Maksuttomia pysäköintipaikkoja Hietaniemen hautausmaalle

Tiistai 22.9.2020 klo 18:30 - Ville

Kirkko ja kaupunki kertoi kaupungin maaliskuussa 2020 tekemästä päätöksestä muuttaa Hietaniemenkadulla lähellä uutta kappelia sijaitsevat pysäköintipaikat maksullisiksi (K&k 10.9.).

Yleinen kunnioittava tapa Suomessa on, että hautausmaiden vierestä löytyy maksuttomia parkkipaikkoja. On kohtuutonta, että omaistansa viimeiselle matkalle saattamaan tulevat joutuvat pohtimaan parkkimaksua tai hautausmaakäynnin jälkeen voi ikkunassa odottaa sakko, jos unohtaa maksun.

Sain asiasta palautetta kaupunkilaisilta ja tein sen pohjalta keväällä aloitteen yhteisessä kirkkovaltuustossa. Koska näyttää, ettei asia tätä kautta etene kaupungin näkemyksen takia, jätin syyskuun alussa kaupunginvaltuustoaloitteen.

Ehdotan, että Hietaniemenkadulle järjestetään pysäköintikiekkopaikkoja tai pohditaan muu järjestely maksuttoman pysäköinnin järjestämiseksi hautausmaavieraille. Toivon, että aloite saa myönteisen vastaanoton ja epäkohta korjataan.

Mielipidekirjoitus Kirkko ja Kaupunki lehdessä 23.9.2020

Kommentoi kirjoitusta.

Taidemuseo voisi sopia myös Itä-Helsinkiin

Torstai 3.9.2020 klo 9:09 - Ville

Helsinki julkaisi elokuun lopussa selvityksen, jossa ehdotetaan Tennispalatsissa sijaitsevan Helsingin taidemuseo säätiöimistä ja siirtämistä Suvilahteen. Käytöstä poistettu voimalaitosalue voisi toki sopia taidemuseon paikaksi, mutta muitakin sijainteja olisi hyvä vielä pohtia. Varsinkin, kun selvityksestä ilmenee, että kaasukellojen muuntaminen museokäyttöön tulisi kalliiksi. Kaikkien Helsingin museoiden ei tarvitse olla samassa paikassa. Kun katsoo Helsingin museokarttaa, huomaa, että kohteet keskittyvät keskustaan ja kaupungin länsipuolelle. Vanhankaupungin Tekniikan museo jälkeen seuraava ympärivuoden auki oleva kohde löytyy idän suunnalta Porvoosta. Miltä kuulostaisi Helsingin taidemuseo siirtäminen, vaikka Itäkeskukseen tai Vuosaareen? Asiaa kannattaisi pohtia!

Mielipidekirjoitus Helsingin Uutisissa 2.9.2020

1 kommentti .

Puheenvuoro SDP:n puoluekokouksessa Tampereella 22.8.2020

Sunnuntai 23.8.2020 klo 11:44 - Ville

Olipa mukava tulla tänne puoluekokoukseen. SDP:n tulevaisuuden näkymät ovat nyt paremmat kuin kertaakaan sen 12:sta vuoden aikana mitä minä olen ollut mukana. Monilla täällä salissa on paljon pidempi perspektiivi.  Puolue vaikuttaa olevan yhtenäinen, eteenpäin katsova ja sillä on visioita tulevaisuudesta. Siitä, että olemme kesällä 2020 tässä tilanteesta voimme hyvin pitkälti saamme kiittää Sannaa. Sannan ympärillä näyttää tänä keväänä muodostuneen moderni Mauno Koivisto ilmiö. SDP:llä on kasvot, joihin tunnetaan suurta luottamusta suomalaisen yhteiskunnan erilaidoilta.
Kulunut vuosi on ollut Suomelle ja maailmalle koronepidemian takia vaikea. Tässä tilanteessa yhä suurempi joukko suomalaisia luottaa SDP:hen. Meidän tehtävämme on olla tämän luottamuksen arvoisia niin eduskunnassa kuin kuntien ja kaupunkien valtuustoissa. Luottamus pitää ansaita päivittäin uudelleen. Tähän me pystymme yhdessä. Toivotan kaikille hyvää kokousta.   

Kommentoi kirjoitusta.

Koripallokenttä Vuosaareen

Sunnuntai 7.6.2020 klo 15:36 - Ville

Jätin 27.5. valtuuston kokouksessa aloitteen koripallokentästä Vuosaareen. Aloitteesta todetaan seuraavaa:
”Olen saanut kaupunginvaltuutettuna Vuosaaresta koripallonharrastajilta palautetta, ettei kaupunginosasta löydy yhtään varsinaista ulkokoripallokenttää. Tämä vastaa myös omia havaintojani. Koulujen pihoilla, Heteniityssä, Kartanon kentällä ja Aurinkolahden rannassa on koripallokoreja, mutta niissä ei ole kenttäviivoja tai sitten viivat eivät ole virallisten sääntöjen mukaisia. Lähin Vuosaarta lähellä oikea koripallokenttä on Puotilassa jalkapallokentän lähellä, mutta sielläkään kenttäviivat eivät vastaa koripallon nykyisiä kymmenen vuotta sitten muuttuneita sääntöjä.  
Vuosaaren uudessa Kartanon liikuntapuistossa (Pallokuja 4) ei ole toistaiseksi koripallokenttää. Ehdotan valtuustoaloitteella, että liikuntapuistoon sijoitetaan virallinen sääntöjen mukainen asfaltoitu koripallokenttä mahdollisimman pian, jotta alan harrastajat saavat Vuosaareen ja itäiseen Helsinkiin asianmukaisen ulkokentän. ”

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, koripallo, koris, valtuustoaloite, liikuntapuisto

Helsingin terveysasemien ulkoistus mahdollistaisi kermankuorinnan

Keskiviikko 27.5.2020 klo 10:41 - Ville

Helsingin päättäjät ovat isojen päätösten edessä. Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt äänin 8–5 esittää kaupunginhallitukselle, että kaksi terveysasemaa siirrettäisiin yksityisten yritysten pyörittämäksi. Esityksen mukaan Kannelmäen nykyinen terveysasema lakkautettaisiin, ja sen tilalle tulisi ulkoistettu asema. Viiskulman lähistölle ostettaisiin yksityiseltä kokonaan uusi terveysasema nykyisten palveluiden lisäksi.

Ulkoistamisten kustannukseksi on arvioitu 4,7 miljoonaa euroa. Tästä 3,3 miljoonaa euroa kuluisi uuden terveysaseman perustamiseen Viiskulman alueelle. Kyseessä on siis huomattava lisäpanostus terveydenhoitoon keskusta-alueelle, jossa sairastavuus on keskimääräistä vähäisempää.

Lisäraha terveyskeskuksiin on erittäin tervetullutta, ja olemme vaatineet sitä jo pitkään. On kuitenkin tärkeää, että panostus terveydenhuoltoon jakautuu eri kaupunginosiin tasapuolisesti ja todellisen tarpeen mukaan. Jonot terveysasemille ovat kohtuuttoman pitkiä myös esimerkiksi Myllypurossa, Laajasalossa ja monilla muilla asemilla.

Ehdotetussa mallissa yksityiselle palveluntuottajalle maksetaan jokaisesta asiakkaasta kiinteä korvaus. Yrityksen voitot kasvavat siis sitä suuremmiksi, mitä vähemmän sen listoilla oleva asukas tarvitsee hoitoa. Kaupunkilaisilla on oikeus vapaasti vaihtaa terveysasemaansa, myös ulkoistetun ja kaupungin oman välillä.

Malli mahdollistaakin niin sanotun kermankuorinnan, eli ulkoistettujen terveysasemien kannattaa houkutella asiakkaikseen perusterveitä helsinkiläisiä, jolloin paljon hoitoa tarvitsevat jäisivät kaupungin hoidettaviksi. Tämä ei kannusta ulkoistettua asemaa tuottamaan monisairaille tai esimerkiksi mielenterveysasiakkaille hyvää ja laadukasta hoitoa.

Yksi kaupungin tärkeimmistä tavoitteista on eriarvoisuuden vähentäminen eri asuinalueiden välillä. Jos terveysasemien ongelmia ratkaistaan kohdentamalla rahaa ulkoistukseen ja erityisesti yhdelle suhteellisen hyvinvoivalle alueelle, on olemassa vaara palveluiden heikentymisestä muilla alueilla. Kermankuorinta lisäisi toteutuessaan eriarvoisuutta entisestään.

Ulkoistusten sijasta on panostettava voimakkaasti kaupungin omien terveysasemien kehittämiseen kaikkialla kaupungissa. Silloin jokainen veroeuro menee toiminnan kehittämiseen eikä suurten terveysyritysten omistajien voittoihin. Johtamisen ja työolosuhteiden kehittäminen sekä riittävä rahoitus ovat avaimia siihen, että myös lääkärit saadaan viihtymään kaupungin terveysasemilla.

Anna Vuorjoki valtuustoryhmän puheenjohtaja (vas)

Ville Jalovaara valtuustoryhmän varapuheenjohtaja (sd) Helsinki

Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 27.5.2020

Kommentoi kirjoitusta.

Kiitos!

Torstai 16.4.2020 klo 21:29 - Ville

Suuri kiitos kaikille 353 minua HOK-Elannon vaaleissa äänestäneelle. Varsinainen valtuuskuntapaikka jäi tällä kertaa kahdeksan äänen päähän, vaikka äänimääräni kasvoi melkein sadalla neljän vuoden takaiseen. Oman listani ensimmäisenä varajäsenenä pääsen todennäköisesti jokaiseen valtuuskunnan kokoukseen vaikuttamaan tärkeiden asioiden eteen.

Kommentoi kirjoitusta.

Lapset ja nuoret tarvitsevat erityisestä tukea kriisin keskellä

Tiistai 31.3.2020 klo 10:42 - Ville

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) käsitteli Helsingin Sanomissa koronaepidemian vaikutuksia Helsinkiin (HS 27.3 Epidemia koettelee Helsingin vahvuuksia). Vapaavuoren näkemyksiin voi pitkälti yhtyä. Parissa viikossa meidän kaikkien arki on täysin muuttunut. Yhteiskunnan tukitoimista niin ikäihmisille kuin nuorillekin tekee haastavan se, että viruksen leviämisen estämiseksi on vältettävä kasvokkain tapaamista.

Uudet innovaatiot ovat enemmän kuin tervetulleita. Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenenä haluan nostaa esille myös lasten ja nuorten tilanteen. Perheiden arjen eristämistoimet ovat täysin muuttaneet ja myös henkisessä mielessä tilanne on monelle nuorelle raskas erityisesti, jos tilanne pitkittyy. On tärkeää, että koulut pitävät jatkuvasti yhteyttä oppilaisiin ja että huoliin reagoidaan myös etäyhteyksien kautta. Vaikka käytännöt hakevat yhä muotoaan, koulujen ja päiväkotien henkilökunnalle on paikallaan lausua suuri kiitos teidän työstänne muuttuneen arjen keskellä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: korona, koulut, päivähoito, Helsingin Sanomat, Vapaavuori

Postinkulku takkuaa ilman lakkoakin

Tiistai 18.2.2020 klo 11:55 - Ville

Mielipidepalstalla on alkuvuodesta keskusteltu joulukalentereista, jotka Posti toimitti Helsingissä vasta tammikuussa. Postin edustaja pahoitteli lakosta seurannutta viivästystä.

Lakon vaikutukset ovat toki ymmärrettäviä, mutta postinkulun epävarmuus on laajempi ilmiö. Siihen tarvitaan muutosta, jotta Posti voi olla jatkossakin alallaan uskottava toimija.

Suomessa saattoi vielä joitakin vuosia sitten lähes sataprosenttisesti luottaa siihen, että kirje tai muu lähetys tulee nopeasti ja turvallisesti perille. Nykyisin tämä ei ole asian laita.

Itsellänikin on kokemuksia kadonneista lähetyksistä sekä siitä, että postit ovat eksyneet väärään luukkuun ja naapurit ovat ystävällisesti toimittaneet ne perille. Toimitusvarmuuden tulee lisääntyä merkittävästi, jotta Postilla on Suomessa edessä valoisa tulevaisuus.

Mielipidekirjoitus Kirkko ja Kaupunki-lehdessä 12.2.2020

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: posti, lakko, toimitusvarmuus, mielipide

Kotihoidon pysäköintiongelmaa on yritetty ratkaista pitkään

Keskiviikko 5.2.2020 klo 21:36 - Ville

Helsingin Sanomat kritisoi pääkirjoitussivullaan (HS 2.2 SDP:n lahja äänestäjilleen) hallituksen suunnitelmia muuttaa tieliikennelakia niin, että kotihoidon työntekijät saisivat oman pysäköintitunnuksen.  Olen valtuutettuna saanut palautetta helsinkiläisiltä kotihoidon työntekijöiltä vaikeudesta löytää pysäköintipaikkoja asiakaskäynneillä. Tiedossa on myös tapauksia, joissa he eivät ole P-paikkaa löytäneet ja päätyneet maksamaan parkkisakkoja.

Ongelmaa on Helsingissä selvitelty jo pian kymmenen vuotta ja se on tasaisin väliajoin eri puolueiden valtuutettujen taholta otettu esille valtuustotyössä. Asia ei ole edennyt, koska erikoispysäköintilupa vaatii lakimuutoksen. Kyse ei ole siis mistään SDP:n lahjasta kenellekään, vaan Suomen hallituksen pyrkimyksestä helpottaa kotihoidon työntekijöiden arkea. Toivotaan, että siihen haasteista huolimatta löytyy vihdoin ratkaisu.

Julkaisematon mielipidekirjoitus, joka lähetetty Helsingin Sanomiin 2.2.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Helsingin Sanomat, kotihoito, pysäköinti

SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisesta

Keskiviikko 29.1.2020 klo 21:17

Kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaaran puheenvuoro valtuustossa 29.1

Arvoisa puheenjohtaja  

SDP:n valtuustoryhmän elokuussa jättämässä ryhmäaloitteessa ehdotetaan, että Helsinki laajennettava myönteisen erityiskohtelun rahoitusta. Kutsukaamme sitä lyhyesti ”alueiden tasa-arvorahaksi”. 

Eveliina Heinäluoman ollessa estyneenä lausun asiasta varapuheenjohtajana muutaman ajatuksen. Ryhmän muut jäsenet ja toivoin mukaan myös muiden ryhmien jäsenet osallistuvat aktiivisesti keskusteluun.

Kaupunginosien välisten hyvinvointierojen kaventamisessa ollaan sosialidemokraattisten arvojen ytimessä. Kuten aloitteessamme todetaan, alueellinen eriytyminen on Helsingin suurimpia haasteita. Kaupungin strategiaan tavoitteena, on kaventaa kaupunginosien välisiä hyvinvointieroja. Tilastot kuitenkin osoittavat, ettei tässä ei ole täysin onnistuttu ja tarvitaan vahvempia keinoja haasteiden ratkaisemiseksi.

Me SDP:ssä emme halua, että ihmisten hyvinvoinnissa kaupunginosien rajat. Saatikka yksittäiset kadut, muodostavat tulevaisuudessa jyrkkiä rajoja siinä, miten ihmiset voivat samassa kaupungissa. Maailmalla tällaisesta jyrkästä segregaatiosta on valitettavia.  Kävin viime kesänä Brasilian Rio de Janeirossa ja näin tästä ääriesimerkin, mutta löytyy näitä varoittavia esimerkkejä lähempääkin.

Aloitevastaus on melko myönteinen, mutta uudet toimet ja varsinkaan niiden rahoitus ei tapahdu automaattisesti, vaan aloitteen hyväksymisen jälkeen on käytännön totutuksen aika. Tässä on päästy jo aiemmin kaskon ja ensi vuoden budjetissa Kuvan toimialalla käyntiin.

En ole täällä valtuustossa suuremmin viljellyt ponsia. Olen seitsemän vuoden aikana tehnyt yhden ponnen, mutta tämä asia on sikäli tärkeä, että tähän ehdotan valtuustoryhmän puolesta kahta pontta.

Myönteisen erityiskohtelun rahoitusta laajennetaan ensi vuonna kuvan toimialalle, joten teen ponnen: 

"Hyväksyessään päätöksen, kaupunginvaltuusto edellyttää, että kokeilun tuloksista raportoidaan kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan vuoden 2020 syyskuuhun mennessä."

Toiminnan onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää on yhteistyö alueiden muiden toimijoiden kanssa.

"Hyväksyessään päätöksen, kaupunginvaltuusto edellyttää, että tehokkuuden ja vaikuttavuuden takaamiseksi selvitetään mahdollisuudet yhteistyöhön kaupungin oman palvelutuotannon lisäksi myös alueen muiden toimijoiden ja yhteisöjen kanssa."

Kommentoi kirjoitusta.

Helsingin Uutiset 28.12.2019

Keskiviikko 15.1.2020 klo 11:14 - Ville

Hissit.png

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »