Kahvikorttelin liikenneturvallisuuden parantaminen Vuosaaressa

Keskiviikko 18.1.2023 klo 21:06 - Ville

Jätin Helsingin valtuuston kokouksessa 18.1.2023 seuraavan aloitteen: ”Olen saanut Vuosaaresta useilta kaupunkilaisilta palautetta vaarallisesta kaahailusta kahvikorttelin ympärillä. Korttelin ja sitä ympäröivien teiden liikenneturvallisuusjärjestelyt on tarpeen selvittää. Esimerkiksi Columbuksen S-Marketin kohdalla palvelukeskus Albatrossin takana on läpiajoa Aurinkolahteen. Se tapahtuu usein lujaa Stop-merkistä välittämättä. Ehdotankin valtuustoaloitteella, että tähän kohtaan tulee läpiajokielto. Toinen ongelmapaikka on pihakaduksi merkitty Kahvipavunkuja, jolla myös ajetaan lujaa ikään kuin se olisi tavallinen autotie. Tähän tielle olisi hidasteet ja läpiajokielto tarpeen, joten ehdotan aloitteella, että nämä toteutetaan.”

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, kahvikortteli, liikenneturvallisuus

Suomen kieli hiipuu tiedemaailmassa arvostuksen puutteessa

Lauantai 14.1.2023 klo 5:57 - Ville

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk) on ilmaisut huolensa suomen kielen asemasta korkeakouluissa. Huoli on perusteltu.

Honkosen aloitteesta opetus- ja kulttuuriministeriö tekee selvityksen, uhkaako vieraiden kielten yleistyminen kotimaista tiedettä ja tutkimusta. Ilman selvitystä voinee sanoa, että näin on jo käynyt. Tämän taustalla on pitkälti Suomen Akatemian linja, jossa rahoitushauissa suomenkieliselle tutkimukselle ei anneta suurtakaan arvoa.

Toinen englannin ylivallan taustalla olevista syistä on se, että yliopistojen opetustehtäviin voi tulla valituksi, vaikkei osaisi suomea.

Jos suomen asemaa halutaan vahvistaa, näihin kysymyksiin pitää kiinnittää huomiota laajan kielitaidon merkitystä väheksymättä.

Englannin roolia kansainvälisenä tieteen kielenä ei voi muuttaa, mutta kotimaisten kielten taito ja käyttö tulisi nähdä myös meriittinä. Jos yliopistot eivät ylläpidä ja kehitä omaa kieltämme, kuka sitten?

Mielipidekirjoitus Turun Sanomissa 14.1.2023

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tiede, yliopisto, suomi, aketemia

Yliopistoa ei voi johtaa kuten Wärtsilää

Maanantai 19.12.2022 klo 8:43 - Ville

Eduskuntavaalien lähestyessä yliopistojen rahoitus on noussut puheenaiheeksi. Tällä kertaa tiedepolitiikasta toivoisi hieman euroja syvällisempää keskustelua. Tarjoaako Matti Vanhasen (kesk) hallituksen nopeasti valmistelema vuoden 2010 yliopistolaki puitteet menestyville yliopistoille 2020-luvun Suomessa?

Mielestäni ei. Rahoituksen pitkäjänteisyys on kadonnut ja tiedeyhteisöistä on tehty suuryrityksiä, joita johdetaan kuin mitäkin Wärtsilää. Yliopistolaiset muistavat eron ennen ja jälkeen nikkareidensa ”fantastiseksi” hehkuttaman uudistuksen. Siinä missä yliopistoja johdettiin aiemmin demokraattisesti, valta on nyt keskittynyt dekaaneille ja ulkopuolisista jäsenistä koostuville hallituksille.

Suurimman jäljen pieleen mennyt laki teki kuitenkin rekrytoinnin avoimuuteen. Kun viroista tuli toimia, läpinäkyvyys katosi siitä, keitä kovasti kilpailtuihin opetus- ja tutkimustehtäviin valitaan. Toisin kuin ennen juridista valitustietä ei ole, jos hakija kokee tulleensa epäoikeudenmukaisesti arvioiduksi. Kun käytetään julkisia varoja, läpinäkyvyys on vähintä, mitä voidaan edellyttää.

Työhyvinvointikyselyt kertovat omaa karua kieltä siitä, miten työntekijät näissä ”markkinaopistoissa” voivat. Pahoinvointi heijastuu tutkimuksen ja opetuksen laatuun. Vaikka monissa hallitusohjelmatavoitteissa korostuu lisärahoituksen tarve, pelkästään rahaa kaatamalla Suomen korkeakouluja ei nosteta maailman huipulle. Epäonnistuneen yliopistolain valuviat johtamisessa ja rekrytoinnissa on pakko korjata.

Seuraavan hallituksen ohjelmaan tulee saada yliopistolain uudistaminen työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Mielipidekirjoitus ”Yliopistolain remontti saatava hallitusohjelmaan” Turun Sanomissa 19.12.2022 https://www.ts.fi/lukijoilta/5853365

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: yliopisto, yliopistolaki, Turku, Helsinki, työhyvinvointi

Itsenäisyyspäivänä 2022!

Maanantai 5.12.2022 klo 14:30 - Ville

Suomi on upea 105-vuotias kansakunta. Hyvä elämä täällä on puolustamisen arvoista myös jatkossa. Tämä vuonna vietämme juhlapäivää varsin erilaisissa maailmassa, kun vuosi sitten. Silloin koronapandemia on huolista päällimmäisenä ja juhliminen rajoitettua.
Sodan tulo Eurooppaan viime helmikuussa Venäjän Ukrainaan aloittaman mielettömän hyökkäyksen takia on vienyt itsenäisyyden osalta meidätkin perusasioiden äärelle. Suomen turvallisuuden vahvistamiseksi on otettu merkittäviä askeleita ja tiivistetty yhteistyötä muiden läntisten demokratioiden kanssa. Vapaus ja oikeus päättää omista asioista ei ole itsestäänselvyys.
Toivotaan, että ensi vuonna hirvittävä sota saadaan oikeudenmukaisella tavalla loppumaan ja rauha palaisi Eurooppaan.
Hyvää itsenäisyyspäivää 2022 kaikille!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Suomi, itsenäisyys

Valtuusto-aloite 23.11.22: Vuosaaren Isonvillasaarentien liikenneturvallisuus

Maanantai 28.11.2022 klo 16:07 - Ville

Vuosaaren Isonvillasaarentien asukkaat ovat kiinnittäneet huomiota autojen kasvaneisiin nopeuksiin.
Ilmiö sai alkunsa, kun Mustalahdentien uusi ostoskeskus valmistui pari vuotta sitten ja Isonvillasaarentien kääntöpaikalle tuli pysäköintipaikka sen asiakkaiden käyttöön. Nyt Porslahdentieltä lähdetään
kiihdyttämään lujaa kohti ostoskeskusta. Usein samat autot kaahaavat myös takaisin päin. Tämä on aiheuttanut jo useita ”läheltä piti” tilanteita, kun tonteilta tulee autoja kadulle, jonka reunaan pysäköidyt autot ja pysäköintikatokset haittaavat näkyvyyttä.
Ehdotan valtuustoaloitteella, että Isonvillasaarentiellä ryhdytään toimenpiteisiin liikenneturvallisuuden lisäämiseksi, esimerkiksi tielle sijoitettavien hidastetöyssyjen avulla.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, Isovillasaari, liikenneturvallisuus, aloite

Puheenvuoro Helsingin talousarvion käsittelyssä 16.11.2022

Keskiviikko 16.11.2022 klo 19:13 - Helsinki, 2023, talousarvio

Arvoisa puheenjohtaja!

Olemme hyväksymässä Helsingin 2023 talousarviota jälleen kerran hyvin epävarmassa maailmantilanteessa. Vuosi sitten päätimme budjetista hallitsemattoman koronapandemian keskellä ja nyt kaikkea varjostaa Euroopassa käytävä sota. Aika synkkä, mutta emme saa menettää toivoa paremmasta.

Vaikeina aikoina kykyä sopia ja tehdä kompromisseja eri tavoin ajattelevien välillä arvostaa erityisesti. Perussuomalaisia lukuun ottamatta muut kaupunginhallitusryhmät pystyivät sopimaan yhteisestä talousarviosta, vaikka jokainen varmasti joutui joustamaan omista tavoitteestaan. En muista kuinka monta kertaa perussuomalaiset on jäänyt ulos sovusta? Joko on kymmenen kertaa? Protestin saa kuuluville, mutta kaupungin kehitykseen ei ulosmarsseilla vaikuteta. Ehkä se ei ole teidän tarkoituksennekaan?  

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Olen tyytyväinen, että kasvatukseen ja koulutukseen esitetään lisämäärärahaa. Myös Herttoniemen ja Itäkeskuksen huonokuntoisten metroasemien korjaus vihdoin käynnistyy. Samalla päätettiin osoittaa varat Vuosaaren tekojääradan toteutukseen. On tärkeää, että lähiöiden liikuntamahdollisuuksia vahvistetaan tasapuolisesti. Tein tekojääradasta talousarvioaloitteen myös ensi vuoden budjettiin, joten olen erityisen iloinen tästä luistinradasta.

Tällä viikolla otsikoissa olleet putkirikot alleviivaavat, että jatkossa meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota perusinfraan. En muista, että tässä salissa olisi ikinä sen kymmenen vuoden aikana, jonka olen täällä ollut, puhuttu vesijohtojen korjausvelasta. Se ei ole teemana samalla tavalla mediaseksikäs, kun aina vain uusien menojen keksiminen johonkin sinänsä hyvään asiaan. Tsaarin aikaisilla putkilla ei loputtomiin pärjätä. HSY:n suurimpana ja putkistoltaan vanhimpana jäsenkuntana Helsingin täytyy pitää huolta siitä että vesi- ja viemäriverkon korjausten kaltaisia perusasioita ei laiminlyödä.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite 26.10.22: Kunnollinen meluaita Herttoniemeen

Perjantai 28.10.2022 klo 11:07 - Ville

Jätin 26.10. valtuuston kokouksessa yhdessä SDP:n Johanna Laisaaren kanssa laaditun aloitteen, jossa ehdotetaan kunnollista meluaitaa Herttoniemeen itäväylän varrelle. Aloitteessa, jonka allekirjoitti 14 valtuutettua eri ryhmistä todetaan seuraavaa:  

Herttoniemeen tarvitaan kunnollinen meluaita Herttoniemen ja Siilitien metroasemien väliin. Tällä hetkellä vallitseva tilanne uhkaa asukkaiden asumisviihtyvyyttä, hyvinvointia ja pahimmillaan jo terveyttä.

Ensimmäisen kerran valmis hankesuunnitelma kaatui rahoituksen puutteeseen noin 15 vuotta sitten. Sen jälkeen on pystytetty nykyinen peltinen aita Itäväylän ja metroradan väliin, joka on entisestään lisännyt metron ääntä asuinalueelle.

Asukkaille on useamman kerran luvattu, että alueelle rakennetaan uusi toimiva melueste, joka estää niin Itäväylän sekä metroradan äänet. Koska nykyistä meluaitaa ei voida korottaa, on radan ja metsikön väliin suunniteltu kokonaan uusi melueste.

Nyt Herttoniemessä rakenteilla oleva pyöräilybaana ja uusi toimiva melumuuri esiteltiin asukkaille yhtenä pakettina ja ratkaisuna pitkään jatkuneeseen ongelmaan. Mutta saadun ilmoituksen mukaan meluaitaa ei kuitenkaan tässä yhteydessä ollakaan rakentamassa.

Tilanne on asukkaiden osalta muuttunut entistä haastavammaksi, sillä nähtävästi uusi pilkottu malli johtaa vastuunkannon osalta hankaliin tilanteisiin joukkoliikenteen ja kaupunkiympäristön toimivallan kohdalla.

Me allekirjoittaneet valtuutetut pyydämme, että kaupunkiympäristö etsii rahoituksen meluaidalle ja vastuu jaetaan kaupunkiliikenteen välillä.

#helvaltuusto #Herttoniemi #Siilite #meluntorjunta #Helsinki

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Herttoniemi, Siilite, meluntorjunta, Helsinki

Valtuustoaloite 26.10.22: Lisää roska-astioita Vuosaareen

Perjantai 28.10.2022 klo 10:38 - Ville

Vuosaaresta lokakuussa 2022  saamani kaupunkilaispalautteen pohjalta Vuosaareen tarvitaan lisää yleisiä roskakoreja ja samalla olemassa olevien jäte-astioiden tyhjentämistiiviyttä on syytä nostaa, koska astiat ovat usein nykyään liian täysiä. Ehdotan valtuustoaloitteella kaupunginhallitukselle, että Helsinki asentaa uusia roskakoreja ainakin Rastilankallion kerrostaloalueelle ja Aurinkolahden Bertha Pauligin kadun sekä Maustetehtaankadun varteen. Samalla ehdotan mahdollisuutta kehittää verkkosivu, jonka kautta voisi kätevästi ilmoittaa kaupungille täysistä roska-astioista, jotta niiden tyhjennysväliä voidaan lyhentää.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari

Psykiatrian päivystystilanne Helsingissä

Perjantai 28.10.2022 klo 10:29 - Ville

Helsingin valtustoon kyselytunnilla oli 26.10.2022 esillä kysymykseni Psykiatrian päivystystilanne Helsingissä


"Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri sulki 3.10.2022 alkaen viikon varoitusajalla psykiatrisen päivystyksen Malmin sairaalasta. Nyt ainoastaan Haartmanin sairaalan päivystys Meilahdessa auttaa Helsingissä akuuteissa mielenterveysasioissa. Tieto toisen palvelupisteen sulkemista oli vaikeasti ymmärrettävä, sillä kaikki sairaalapäivystys on viime aikoina ollut koko Uudellamaalla pahasti ruuhkautunut ja odotusajat kohtuuttoman pitkiä.

Mielenterveyspalvelujen jonotusajat on Helsingissä muutenkin liian  pitkät. Tietojeni mukaan esimerkiksi Myllypuron matalankynnyksen mielenterveyspalvelupisteessä Mieppissä ensimmäinen vapaa aika on tällä hetkellä kuukauden päästä. Ei voida puhua matalan kynnyksen palvelusta, jos ajan saaminen kestää kuukauden. Matalankynnyksen palvelusta pitäisi saada apua kävelemällä ovesta sisään.

Kysyn, miten Helsinki näkee HUS:n nopean päätöksen sulkea Malmin psykiatrian päivystyksen? Sovittiinko tästä kaupungin kanssa? Mikä on matalan kynnyksen nopeiden mielenterveyspalvelujen saatavuus tällä hetkellä Helsingissä?"

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: mielenterveyspalvelut, Helsinki

Budjetti 2023

Perjantai 14.10.2022 klo 14:28 - Ville

Helsingin kaupunginhallitusryhmien väliset tiukat budjettineuvottelut on päättyneet. Muut ryhmät jo tavan mukaan näyttävästi kesken ulosmarssineita perussuomalaisia lukuun ottamatta ovat mukana sovussa. Olemalla mukana saa myös itse tärkeitä asioita eteenpäin, vaikka kaikkia meidän ryhmämme tavoitteita ei neuvottelujen pohjalta syntyneeseen kompromissiin saatu. Olen tyytyväinen, että kasvatukseen ja koulutukseen esitetään merkittävää lisämäärärahaa. Myös Herttoniemen ja Itäkeskuksen heikkokuntoisten metroasemien korjaus, jota taas meinattiin lykätä, vihdoin käynnistyy. Samalla päätettiin osoittaa varat myös Vuosaaren tekojääradan toteutukseen. Sitä olen pitänyt jo pitkään esillä valtuustossa. Tein asiasta myös talousarvioaloitteen myös ensi vuoden budjettiin.

Kommentoi kirjoitusta.

Kuulumiset valtuuston kokouksesta 5.10.

Torstai 6.10.2022 klo 14:58 - Ville

SDP:n valtuustoryhmässä vieraili ennen kokousta Helenin edustajia keskustelemassa kaupungin energiapolitiikasta. Kävimme myös perusteellisen keskustelun valmistautumisesta budjettineuvotteluihin. Itse kokouksen pääagendalla oli tällä kertaa valtuustoryhmien ryhmäaloitteita ja yksittäisten valtuutettujen aloitteita. Valtuuston kokous kesti lähes kuusi tuntia ja päättyi vähän ennen puolta yötä.

Valtuusto hyväksyi myös Malminkartanon Pihkatien kaavan. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite kaupungin toimenpideohjelman laatimisesta henkilöstöpulan ratkaisemiseksi aloitti pitkän keskustelun henkilöstöpulan syistä. Tässä yhteydessä meidän ryhmämme nosti esille erityisesti palkanmaksuun liittyvät yhä jatkuvat ongelmat. Monet valtuutetut ihmettelivät, miksei pormestari Vartiainen ollut paikalla valtuustosalissa kuulemassa keskustelua. Valtuuston työskentelytapoja tulisi mielestäni kehittää niin, että dialogi kaupunginjohdon kanssa onnistuisi nykyistä paremmin ja virkamiehet voisivat muiden kuntien tavoin myös vastata kokouksissa valtuutettujen kysymyksiin.

SDP:n ryhmässä iloitsimme siitä, että valtuutettu Hilkka Ahteen aloite omaishoitajien maksuttomista liikuntapalveluista nyt meni eteenpäin. Illan viimeinen aloite oli kokoomuksen valtuustoryhmästä tehty esitys Vuosaaren terveysaseman ulkoistamisesta. Vaikka sote-virasto ei ehdotusta kannattanut, kokoomuksen ryhmästä puolustettiin sitä sitkeästi. Keskustelussa näkyi, että valtuuston oikealla ja vasemmalla laidalla on hyvin erilaiset näkemykset siitä, miten kaupungin terveyspalveluja voidaan vahvistaa.

Esitin vastineena Vierusen ulkoistamisponnelle oman ponnen ” Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta parantaa Vuosaaren alueen terveyspalveluiden saatavuutta avaamalla Meri-Rastilaan ostoskeskuksen uudistamisen yhteydessä sosiaali- ja terveystoimen toimipiste.” Kaupunki on ollut huolissaan Meri-Rastilan alueen asukkaiden hyvinvoinnista ja pyrkinyt puuttumaan tähän muun muassa asuntopolitiikalla. Näkemykseni mukaan  myös terveyspalvelujen vahvistaminen olisi tässä asia mihin pitäisi suunnata enemmän resursseja. Ponsi sai kannatusta lähinnä meidän ja vasemmistoliiton ryhmistä, eikä tullut hyväksyttyä.

Kommentoi kirjoitusta.

Satamasaarentien ex-lämpökeskuksesta

Keskiviikko 5.10.2022 klo 20:05 - Ville

Kirjoitukseni Vuosaari-lehdessä 5.10.2022:

Nimimerkki ”Harmistunut” kysyi viime Vuosaari-lehdessä, miten Satamasaarentien vanha suojeltu lämpökeskus saadaan kunnostettua. Kuten kirjoittaja totesi, rakennelma on siivottomassa kunnossa ja rumentaa monen ikkunasta avautuvaa näkymää. Leikkipaikkana tila on vaarallinen. Vaikka rakennusvalvonta-asiat eivät kuuluu valtuustossa käsiteltäviin asioihin, olen viime vuoden keväästä asti koittanut saada kaupungin selvittämään piipun omistussuhteita ja sitä, millä toimenpiteillä rakennelma saadaan siistiin ja turvalliseen kuntoon.

Tein asiasta ensimmäisen rakennusvalvontailmoituksen keväällä 2020. Kun se ei johtanut tilanteen korjaantumiseen, tein uuden ilmoituksen huhtikuussa 2021. Olen säännöllisin väliajoin tiedustellut, missä mennään. Samoin olen kannustanut lähitaloja olemaan yhteydessä rakennusvalvontaan, että huoli ja harmitus tilanteesta välittyisi monesta suusta sinne.

Pari vikkoa sitten sain tiedon, että rakennusvalvontakäyntejä on suoritettu, mikä antaa toivoa, että vihdoin alkaa tapahtua. Vaikka tapaus on ilmeisesti juridisesti monimutkainen, on kohtuutonta, että epämääräinen tilanne jatkuu vuosikausia. Piippu on harmillinen ja ei niin tavaton esimerkki siitä, että kohde suojellaan, muttei kuitenkaan varmisteta, että sen kunnosta asianmukaisesti huolehditaan. Jos piakkoin ei edistystä lämpöpiipun korjaustoimissa nähdä, väliaikatietoja kannattaa kysyä rakennusvalvonnasta.

Ville Jalovaara, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen (sd.)

https://vuosaarilehti.fi/2022/10/05/satamasaarentien-ex-lampokeskuksesta/

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, Satamsaarentie, rakennusvalvonta

SDP:n valtuustoryhmä: Helsinkiläisiä tuettava energiakriisin keskellä

Torstai 29.9.2022 klo 13:15 - Ville

308733144_10160178498887560_1509221691936618219_n.jpgEilen olin tutustumassa Helenin Hanasaaren voimalaan ja Katri Valan lämpöpumppulaitokseen, jossa tehdään Sörnäisissä lämpöä Helsingin jätevedestä.

Käytiin samalla Helenin edustajien kanssa keskustelua Helsingin energiapolitiittikasta. Avoimia kysymyksiä vielä jäi, ainakin minulle, lähinnä siitä, miten suljettavaksi kaavailtujen Hanasaaren ja Salmisaaren hiilivoimaloiden kapasiteetti tässä tilanteessa korvataan. Samasta asiasta meidän valtuustoryhmämme antoi eilen tämän kannanoton.Toivottavasti näihin kysymyksiin saadaan lähiviikkoina vastauksia. https://demokraatti.fi/sdpn-valtuustoryhma-helsinkilaisia-tuettava-energiakriisin-keskella/

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Helen, Helsingin energia,

Tylsä piha ei ole enää tylsä

Maanantai 26.9.2022 klo 15:23 - Ville

Vuosaari_2022.jpg

Mukava huomata eilen kävelyllä Vuosaaressa, että yhteydenottoni Vuosaari-lehdessä julkaistun koululaisen mielipidekirjoituksen jälkeen kasvatus- ja koulutuksen toimialaan on johtanut siihen, että Aurinkolahden koulun piha ei ole enää ”tylsä”, vaan hyvinkin viihtyisä.

Vastasin 6B oppilaan kirjoitukseen 25.11.2021 näin:

”Oli mukava lukea viime Vuosaari-lehdestä Aurinkolahden koulun 6B-luokan oppilaan kirjoitus, jossa toivottiin piristystä koulun pihaan. Tosi hienoa vaikuttamista, että lähdit kirjoittamaan lehteen.

Olen useita kertoja kulkenut koulunne pihan ohi ja olen samaa mieltä, että sen ja monen muunkin koulun piha Vuosaaressa kaipaisi piristystä. Kuten kirjoitit, leikkiminen on tärkeä asia ja parantaa keskittymiskykyä ja mielikuvitusta. Tällaisia vastaavia ideoita voi lähettää eteenpäin myös Helsingin kaupungin nettisivujen kautta. Välitin nyt toiveesi eteenpäin Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ja pyysin, että asiaa selvitetään. Katsotaan päästäänkö tätä kautta eteenpäin. Koulun piharemontissa voisi olla myös valtuustoaloitteen paikka.
Ville Jalovaara, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen (sd.)”

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Aurinkolahti

Kriisiaikana Helsingiltä tarvitaan vastuullista energiapolitiikkaa

Keskiviikko 21.9.2022 klo 10:59 - Ville

Paasitornissa 20.9 järjestetyssä SDP Helsingin energiaillassa painotin vastuullisten päätösten merkitystä niin Euroopassa kuin Helsingissäkin. Euroopan on tuettava Ukrainaa Venäjän yhä jatkuvaa aggressiota vastaan.  Tämä sodan lopputuloksesta riippuu pitkälti Euroopan tulevaisuus. Tänään tulleet uutiset Venäjän osittaisesta liikekannallepanosta korostaa varautumisen merkitystä meidän ja meidän liittolaisten taholla.

Helsingin ja Helenin on päätöksissään huomioitava hyvin poikkeuksellinen maailmantilanne ja pyrittävä estämään, ettei kotitalouksille energiakustannukset olisi kohtuuttomia. Helenin on esimerkiksi tingittävä omista tuottotavoitteistaan, että tämä on ensi talvena mahdollista ja pohdittava muutenkin strategiaansa niin että kaupunki selviää energiakriisistä mahdollisimman pienen vaurioin.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Helsinki, Helen, energia, Ukraina, Venäjä, Putin

Nuottasaaren kaava valtuustossa

Torstai 8.9.2022 klo 9:37 - Ville

Valtuuston käsittelyssä oli eilen Vuosaaren Uutelan Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaava. Esitys oli valmistelussa muuttunut vähän parempaan suuntaan, mutta päädyin tekemään palauesityksen sen mukaan, miten olen 2021 kuntavaalikeskusteluissa todennut. Palautusesitykseni kuului:
”Kaupunginvaltuusto palauttaa asemakaavan muutosesityksen valmisteluun. Uutelan Hallkullanniemi-Nuottasaari-alueelle ei tehdä esitettyjä laituri- ynnä muita järjestelyjä, vaan alue säilytetään mahdollisimman luonnontilaisena kaikille avoimena virkistysalueena. Esityslistan liitteessä olevat erityisesti vuosaarelaisten järjestöjen huomautukset kaavasta pyritään ottamaan jatkovalmistelussa paremmin huomioon.”
Koska esitykseni ei saanut valtuustossa riittävää kannatusta se kaatui ja edetään pohjaesityksen mukaan. Esitin tämän jälkeen ponnen, jos ehdotettiin ”selvitettävän mahdollisuutta rajoittaa auto- ja moottoripyöräliikenne Uutelassa vain tontille ja huoltoajoon.”
Ponnelle tuli enemmän tukea, mutta ei riittävästi. Jätin lopuksi asiasta pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. https://www.hel.fi/…/Keha_2022-09-07_Kvsto_14_Pt/index.html

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Uutela, Helsinki, Nuottasaari, Vuosaari

Vuosaaren yörauhasta

Keskiviikko 17.8.2022 klo 20:48 - Ville

Olen saanut vuosaarelaisilta viime viikkoina useita viestejä koskien äänekästä autolla hurjastelusta Staran varikon vieressä olevalla kentällä jäähallin lähellä. Tämä tapahtuu öisin ja valvottaa pohjois-Vuosaarta. Olen ollut tästä Staraan yhteydessä useita kertoja. Tänään sain tiedon, että asian hoito ”on annettu Staran kunnossapidon yksikölle ja suunnittelu paikoitusalueen suhteen on käynnissä”. On tietysti mahdoton laittaa joka paikkaan esteitä, missä tällaista ajoa tapahtuu. Liikennevalvonta on poliisin tehtävä. Heidänkin resurssinsa on rajalliset, mutta toivotaan, että tämä asian nyt saadaan näillä toimin rauhoittumaan.  

1 kommentti .

Valtuustoaloite: Aurinkolahden liikenneturvallisuuden parantaminen

Maanantai 6.6.2022 klo 13:06 - Ville

Jätin Helsingin valtuusto kokouksessa 1.6.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:

Vuosaaren Leikosaarentiellä ja Aurinkolahden puistotiellä autojen ylinopeudet ja liikenneturvallisuuden vaarantuminen on jatkuva huoli. Alueella sijaitsee useita kouluja ja päiväkoteja, joiden lapset liik-kuvat alueella. Leikosaarentiellä ja Aurinkolahden puistotiellä moottoripyörien, mopojen ja autojen yöllinen ”kortteliralli” on jokakesäinen asukkaita valvottava harmi. Asukkailta saamieni viestien mukaan molemmilla teillä kiihdytellään ja kaasutellaan kesällä kovaäänisesti harvase yö, eikä 30 km/h nopeusrajoitusta noudateta. Ratkaisu asiaan voisi olla, että korttelissa sallittaisiin yöaikaan liikennemerkein vain tonteille ajo. Tämän valvonta on poliisin vähäisten resurssien takia vaikeaa. Tämän takia ehdotan valtuustoaloitteella, että Aurinkolahden puistotielle Aurinkolahden peruskoulun eteen ja Leikosaarentielle Jauhajankujan rakennetaan ajohidasteet.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, Aurinkolahti, liikenneturvallisuus, valtuusto

Eduskuntavaaliehdokkaaksi 2023

Maanantai 6.6.2022 klo 12:22 - Ville

Kiitos tuesta kaikille minua Helsingin demarien esivaalissa äänestäneille. Vahva kannatus oli iloinen yllätys. Keväällä 2023 olen siis ehdolla eduskuntaan. Pohdin ehdokkaaksi lähtemistä huolella. Minulla on pian kymmenen vuoden kokemus valtuustotyöstä ja ajattelin, että haluan tarjota osaamiseni nyt eduskuntavaalin kautta helsinkiläisten käyttöön. Vuosaarelaista lähiöiden ääntä ja toisaalta poliittisen historian dosentin ulkopoliittisia näkemyksiä tarvitaan Arkadianmäellä.  Ajatukseni on kampanjoida erityisesti eri lähiöissä niin idässä kuin lännessäkin.  

Eduskuntavaalityössä pienikin apu on suuri apu. Jos olet innostunut liittymään tukiryhmääni laita viestiä.  Kesälomien jälkeen pidämme tukiryhmän ensimmäisen tapaamisen. ville.jalovaara@gmail.com

Kommentoi kirjoitusta.

Sähköpotkulaudat lailla järjestykseen

Maanantai 6.6.2022 klo 10:01 - Ville

Helsingin Sanomat kertoi (2.6.) Helsingin käsiin räjähtävästä sähköpotkulautavyörystä. Kaupunki on yrittänyt säädellä lautojen pysäköintiä yrittäjien kanssa käymiensä keskustelujen kautta. Sinänsä hyvää tarkoittavat sopimukset eivät auta, jos lautojen määrä kaksinkertaistuu. Nyt on viimeistään selvää, että tilannetta ei korjata vapaaehtoisjärjestelyillä, vaan liikenneministeriön on erittäin nopealla aikataululla laadittava laki, joka tuo kunnollisen säätelyn lautojen käyttöön, pysäköintiin ja määrään keskustassa. Muuallakin Euroopassa tähän on pystytty, joten varmasti myös Suomessa. Suomen kaupungeissa on voitava kulkea niin, ettei tarvitse pelätä kompastuvansa näihin joka paikassa rötköttäviin menopeleihin.

Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 6.6.2022

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Helsinki,

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »