Hyvää Helsinki-päivää!

Maanantai 12.6.2023 klo 10.07 - Ville

Hyvää Helsinki-päivää! Kustaa Vaasan 1550 perustama hieno kaupunkimme täyttää 473 vuotta ja sen johdosta mukavia tapahtumia riittää eripuolilla kaupunkia. Pitkä historia ja se miten se yhä näkyy Helsingissä, on yksi asioita mitä arvostan kaupungissa. https://helsinkipaiva.fi/

Kommentoi kirjoitusta.

Rapistuva lämpövoimala saatava kuntoon

Perjantai 2.6.2023 klo 9.30 - Ville

piipp.jpgRapistuneesta vanhasta lämpövoimalasta Vuosaaren Satamasaarnetiellä on tullut taas viime päivinä minulle viestejä. Olen kolmisen vuotta pyrkinyt ajamaan asiaa kaupungin rakennusvalvonnan suuntaan.  Valtuutettuna minulla ei ole suoraa valtaa asiaan, mutta olen tehnyt kolme rakennusvalvontailmoitusta asiasta. Viimeksi olen ollut tällä viikolla yhteydessä rakennusvalvontaa, kun olen saanut yhteydenottoja levottomuudesta alueella. Piipun omistussuhde on ilmeisesti epäselvä ja vastuullista tahoa ollut vaikea tavoittaa, vaikka sitä on viranomaiset etsineet. Nyt kesäkuun lopussa asia on esillä kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostossa. Katsotaan minkälainen päätös sieltä tulee. Jos kohteita suojellaan, niistä pitää myös vastata. Rohkaisen myös lähitalojen asukkaita laittamaan asiasta edelleen palautetta kaupungille.

Kommentoi kirjoitusta.

Puhe apulaispormestarivaalissa 25.5.2023

Torstai 25.5.2023 klo 20.56 - Ville

Hyvät piirikokousedustajat! 

Kun minut pyydettiin 2008 kuntavaaleihin SDP:n ehdokkaaksi, en osannut kuvitella seisovani tässä teidän edessänne ehdolla Helsingin sosialidemokraattien tärkeimpään luottamustehtävään. Valinnasta on käyty piirissä paljon keskustelua ja vaikuttamistoimintaa ollut teidän suuntaanne, kuten meillä demareissa on tapana.

Nyt on päätöksen aika. Rohkaisen teitä vielä pysähtymään pohtimaan, kuka meistä neljästä sopii parhaiten tähän vaativaan tehtävään. Teillä on valta ja helsinkiläisten äänestäjien edessä suuri vastuu. Nasimalta jää iso paikka täytettäväksi kenelle tahansa.

Minun vahvuuteni apulaispormestariksi on kymmenen vuoden kokemus valtuustotyöstä ja viime kuntavaaleissa saatu 2030 äänen mandaatti. Minun ei tarvitse harjoitella. Olen ensimmäisestä päivästä alkaen valmis töihin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja sen johto on minulle tuttuja. Olen juuri ollut kahdeksan vuotta jäsenenä lautakunnassa, jonka puheenjohtajaa tässä valitaan. Helsingin kaupunkipolitiikan kokemukseni on ehdokkaista pisin ja kuntavaalien äänimääräni oli meistä korkein. Yliopistotaustani ja poliittisen historian dosentin pätevyydestä on myös tässä tehtävässä apua.  

Nykyisin toimin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajana. Olen kuitenkin hyvin kiinnostunut tästä apulaispormestarin tehtävästä, vaikka tiedän kokemukseni kautta sen vaativuuden. Päiväkodeissamme on isoja haasteita henkilöstöpulan kanssa. Aikomukseni olisi kutsua heti kauteni alussa työntekijöiden edustajat pohtimaan yhdessä ratkaisuja tilanteeseen.

Myös huoli Helsingin koulujen eriytymisestä tulee ottaa vakavasti ja siihen päättäväisin toimin puuttua. Helsingin talous on vahvalla pohjalla. Meillä on resursseja ratkaista ongelmat. SDP:n ja sen apulaispormestarin tulee osoittaa nyt johtajuutta. Meidän tulee olla se puolue, joka käynnistää nyt myös pormestarimallin ja koko johtamisjärjestelmän valuvikojen korjauksen.

Apulaispormestarin työnkuvasta julkisuudessa käyty keskustelu on nyt keskittynyt koulutusteemoihin. Tässä tehtävässä on kuitenkin oltava kaupunkipolitiikan moniosaaja. Apulaispormestari on läsnä kaikissa kaupunginhallituksen kokouksissa ja joutuu siellä ottamaan kantaa jokaiseen päätettävään asiaan. Välillä joutuu myös koviin poliittisiin vääntöihin. Täytyy olla tarvittaessa tiukka, mutta myös yhteistyökykyinen oman ryhmän ja muiden ryhmien suuntaan. Kukaan ei saa politiikassa mitään aikaiseksi yksin.

Helsinki is an international city. Speciellt i utbildningssektorn det är viktigt att biträdande borgmästare kan tala flyttande engelska och svenska.

Valtuustoryhmän pitkäaikaisena varapuheenjohtajana tunnen ryhmän toimintatavat ja jäsenet. Apulaispormestarina lupaan pitää tiivistä yhteyttä piirihallitukseen ja teihin, helsinkiläisiin demareihin. Ja tietysti meidän äänestäjiimme koko kaupungissa. Tehkää viisas valinta.

Kommentoi kirjoitusta.

Ehdolla Helsingin apulaispormestariksi

Torstai 20.4.2023 klo 10.25 - Ville

Oma puolueosastoni asetti minut eilen ehdolle valittaessa SDP:n edustajaa Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin tehtävään seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

Helsingin demarit tekevät valintansa toukokuun lopussa ylimääräisessä piirikokouksessa. Olen tehtävästä hyvin kiinnostunut, vaikka ymmärrän myös sen vaativuuden ja vastuullisuuden. Helsingin päiväkodeissa on isoja haasteita tällä hetkellä henkilökuntapulan kanssa. Kaupungin tulee tehdä kaikki mahdollinen, että tilanne saadaan korjattua, jotta perheiden ja työntekijöiden luottamus varhaiskasvatukseen saadaan palautettua. Apulaispormestarin tärkein tehtävä on toimia kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtajana. Kutsuisin heti toimikauteni alussa alan toimijat yhteiseen pöytään pohtimaan ratkaisuja henkilöstöpulaan. On tärkeä ottaa työntekijöiden edustajat tiivisti mukaan tähän prosessiin. Apulaispormestarina kiertäisin mahdollisimman paljon muutenkin tapaamassa toimialan henkilökuntaa. Huoli Helsingin alueiden ja koulujen eriytymisestä tulee myös ottaa vakavasti ja siihen päättäväisin toimin puuttua. Helsingin talous on vahvalla pohjalla. Meillä on resursseja ratkaista nämä ongelmat.  

Kuten nykyisen apulaispormestarin tuoreesta haastattelusta Helsingin Sanomissa käy ilmi kaupungin johtaminen kaipaa nyt vahvaa korjausliikettä. On tärkeää, että valtuustokauden loppuvaiheessa aloitetaan toimet yhdessä muiden puolueiden kanssa pormestarimallin valuvikojen korjaamiseksi. Tämä pitää ottaa esille kesäkuussa valtuustokauden puoliväliseminaarissa.  

Uskon, että minulla on hyvät edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. Olen korkeasti koulutettu kahden yliopiston dosentti. Minulla on kymmenen vuoden kokemus valtuustotyöstä. Olen ollut kahdeksan vuotta SDP:n ryhmän varapuheenjohtaja. Neljä vuotta Helsingin opetuslautakunnan jäsenenä ja vuodet 2017–2021 kasvatus ja koulutuslautakunnassa. Samassa lautakunnassa, jonka puheenjohtajana apulaispormestari toimii. Äänestäjiltä viime kuntavaaleissa saamani 2030 äänen mandaatti on vahva.

Apulaispormestarin on oltava kaupunkipolitiikan moniosaaja, sillä kaupunginhallituksessa hän joutuu ottamaan kantaa kaikkiin kaupungissa päätettäviin asioihin. Hänen on tarvittaessa oltava tiukka, mutta myös yhteistyökykyinen oman ryhmän ja muiden puolueiden kanssa. Politiikassa, kuten elämässä muutenkaan, kukaan ei saa aikaiseksi mitään yksin. Tämä on tiimityötä. Jos Helsingin demarit toivovat, olen valmis tähän tärkeään ja vastuulliseen tehtävään. Vastaan mielelläni kysymyksiin tai voin tulla esittäytymään, jos Helsingin puolueosastot näin toivovat.

Yhteystiedot: ville.jalovaara@gmail.com & p 0440114803

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Helsinki, johtaminen, kasvatus, koulutus

3025!

Torstai 6.4.2023 klo 9.20 - Ville

3025! Tarkistuslaskennassa minulle löytyi vielä 104 lisä-ääntä ja kolmen tuhannen raja rikki. Suuret kiitokset vielä tästä isosta luottamuksesta kaikille äänestäjille! Tämän luottamuksen varassa on hyvä jatkaa yhteisten asioiden hoitamista Helsingissä! Rauhallista pääsiäistä kaikille! 

Kommentoi kirjoitusta.

Olenko käytettävissä uudeksi apulaispormestariksi?

Tiistai 4.4.2023 klo 9.45 - Ville

Muutama toimittaja ja pari muutakin tahoa on kysynyt vaalien jälkeen, että olenko kiinnostunut Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin tehtävästä, kun se vapautuu sen myötä, että Nasima Razmyar valittiin eduskuntaan. Tiedän, ettei tämä tehtävä ole helppo, mutta olen vastannut, että olen käytettävissä, jos Helsingin demareissa näin toivotaan. Olen ollut kaupunginvaltuustossa keväästä 2013 ja valtuustoryhmän varapuheenjohtaja vuodesta 2015. Minulla on pitkä yliopistotausta ja olen ollut kymmenen vuotta ensin Helsingin opetus- ja sitten kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen. Viime kuntavaaleissa sain 2030 ääntä ja nyt eduskuntavaaleissa ääniä tuli 2921. Valinnan tekee SDP:n Helsingin piirikokous. Lisätietoja: Ville 0440114803, ville.jalovaara@gmail.com

Kommentoi kirjoitusta.

Kiitos!

Maanantai 3.4.2023 klo 11.33 - Ville

Vaalien jälkeisenä aamuna kiitollinen olo, että 2921 helsinkiläistä halusi minusta kansanedustajan. Se on valtava joukko, joka kävi kirjoittamassa äänestyslippuun 180. Kuntavaalien kannatukseni (2030) nousi melkein tuhannella. Vuosaarelaisia äänestäjiä oli 1686. Iloinen teistä, mutta myös siitä, että kannatusta tuli paljon ympäri kaupunkia. Toki pettymystä ei voi kiistää, kun puolivuotta tein projektia aikaani säästämättä. Olen kiitollinen pienestä, mutta ahkerasta joukosta joka minua auttoi viimeiset kuukaudet ja myös teistä, jotka taloudellisesti tuitte pieninkin summin kampanjaani. Kampanjakatto tekisi kisasta ehkä vähän kohtuullisempaa pienillä resursseilla liikkeellä oleville ehdokkaille, mutta vaalirahalaki on mikä on. Nyt pitää vetää henkeä ja sitten työ Helsingin ja Vuosaaren eteen jatkuu kuten ennenkin. Jos vaalituloksen myötä tarjotaan uusia työmahdollisuuksia vaikkapa nyt politiikan parissa, tämä pätkätyöläinen on kiinnostunut niistä.

Kommentoi kirjoitusta.

Kiitos 2921 kertaa!

Maanantai 3.4.2023 klo 0.08 - Ville

Kiitos kaikille minua äänestäneille! 2921 ääntä koossa kello 23.55. Kansanedustajan jäi tällä kertaa haaveeksi, mutta arvostan valtavasti jokaista teistä, jotka antoivat minulle luottamuksensa. Suurin osa äänistäni 1686 tulee jälleen kotikulmilta Vuosaaresta. Pienellä tukiryhmällä ja maltillisella budjetilla on tulokseen oltava tyytyväinen. Kukaties vaalien jälkeen avautuu uusia ovia vaikuttaa Helsingin ja Vuosaaren asioihin. Suuret kiitokset kaikille minua ja SDP:tä tukeneille!

Kommentoi kirjoitusta.

Kiitos!

Lauantai 1.4.2023 klo 17.12 - Ville

Vaalikampanjani päättyi juuri kotikulmille Vuosaaren metroasemalle, jossa jaoimme iltapäivällä ruusuja. Nyt on aika kiittää lämpimästi vaalipäällikköäni Marikaa ja tukiryhmäni aktiiveja ja kaikkia muita, jotka olette eri tavoin auttaneet minua ja taloudellisesti tukeneet kampanjaa. Olemme tukiryhmäni kanssa kohdanneet alkuvuodesta keskusteluissa asemilla, tilaisuuksissa ja muissa tilanteissa lähes 10 000 ihmistä. Olen saanut käydä monia arvokkaita keskusteluja, jotka muistan pitkään näiden vaalien jälkeen. Olen saanut paljon kannustavaa palautetta ja uskon vahvasti sekä omiin että puolueeni mahdollisuuksiin menestyä. Huomenna on todella jännittävä koko Suomelle. Muistakaa äänestää, jos ette ole vielä sitä tehneet! 🙂 Ville 180

Kommentoi kirjoitusta.

Ville eduskuntaan 2.4.2023!

Lauantai 1.4.2023 klo 8.52 - Ville

Minulla on periaate, että sen mihin tartun, teen mahdollisimman hyvin aikaa säästämättä. Ratkaisevaa on aina päätös lähteä liikkeelle ja mihin, milloinkin keskittää voimavaransa. Tänään jo viime kesänä alkanut eduskuntavaaliprojekti on tulossa loppumetreille. Työtä on ollut mukava tehdä pienen, mutta omistautuneen tukiryhmän kanssa ja monien kannustamana. Tänään olen 10–12 tavattavissa kotikulmilla Vuosaaressa Mosaiikkitorilla ja iltapäivällä 13–14 Aurinkolahden aukiolla. Tämän jälkeen jaan vielä iltapäivällä ruusuja Vuosaaren metroasemalla. Huomenna on sitten äänestäjien vuoro arvioida, ketkä meistä ehdokkaista on parhaiten sopivia edustamaan kansaa. Samalla te päätätte Suomen suunnasta seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Kirjoittelen vielä illalla tuntoja kampanjan päätyttyä. Mukavaa lauantaita kaikilla!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: #eduskuntavaalit2023 #Helsinki #SDP

Viltsu on kyllä kova!

Lauantai 25.3.2023 klo 19.39 - Ville

”Viltsu on kyllä kova!” sanoi ohikulkeneet nuoret, kun näkivät minut jälleen Vuosaaren metroasemalla. Tänään aloitettiin vaalityö kymmeneltä ja kotiin lähdin kuudelta. Todella hyviä keskusteluja! Moni kertoi jo käyneensä äänestämässä minua. Joku kysyi, miten aikani riittää valtuustotyöhön, jos valitaan eduskuntaan. Kerroin, että vielä nykyistäkin paremmin, sillä silloin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta tulee päätoimeni ja aion hoitaa valtuustoasioita samalla tarmolla kuin ennekin. Huomenna sunnuntaina 26.3 kello 11–13 olen jälleen tavattavissa kuvan paikassa Vuosaaren metroasemalla. Tervetuloa sinne juttelemaan kanssani!  

4 kommenttia . Avainsanat: eduskuntavaalit, Helsinki

Ilmoitukseni HS 25.3.

Lauantai 25.3.2023 klo 8.26

HS_23.3_.png

Kommentoi kirjoitusta.

Ville eduskuntaan!

Perjantai 24.3.2023 klo 21.24

HS__2.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Maali häämöttää Suomen Nato-prosessissa

Perjantai 17.3.2023 klo 19.11 - Ville

Tänään tulleet uutiset Suomen Nato-hakemuksen etenemisestä on myönteisiä. Valtiojohto teki mielestäni vuosi sitten oikean ratkaisun Euroopan turvallisuustilanteen radikaalin muuttumisen jälkeen lähtiessään tavoittelemaan nopealla aikataululla Naton jäsenyyttä. Näen, että myös ensi vaalikaudella aktiivinen Euroopan Unionin ja Naton jäsenyys vahvistaa Suomen turvallisuutta. Natosta huolimatta Suomi tarvitsee jatkossakin omat asevelvollisuuteen perustuvat riittävän vahvat puolustusvoimat. Toivottavaa on, että Suomi voisi olla edelleen myös diplomatian ja rauhanvälityksen aktiivinen toimija maailmassa. Norja toimii tässä meille hyvänä esimerkkinä Nato-maasta, joka pyrki eritavoin vahvistamaan kansainvälistä vakautta. Toivotaan, että pian myös hirvittävä sota Ukrainassa loppuisi tavalla, joka turvaa Ukrainan vapauden ja turvallisuuden.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Nato, turvallisuus, Ukraina, maanpuolustus,

Kiitos tuestasi Tytti!

Torstai 16.3.2023 klo 19.52

Kopio_mallista_Ehdokkaan_somekuvat_nelio.png

Kommentoi kirjoitusta.

Putinin järjettömän sodan vuosipäivänä

Perjantai 24.2.2023 klo 11.04 - Ville

Vuosi sitten maailma muuttui. Heräsin 24.2.2022 monen muun tavoin epäuskoisena uutisiin, että Venäjä on aloittanut massiivisen hyökkäyksen Ukrainan valtaamiseksi. Vaikka olen muutama vuosi sitten käynyt tutustumismatkalla Kiovassa, jolloin konflikti itä-Ukrainassa oli käynnissä ja hyökkäysuhasta oli varoitettu, en uskonut, että Putin yrittäisi koko maan valtaamista. Päättelin, että Ukraina on pinta-alaltaan valtava, eikä sen miehittäminen Venäjän resurssein onnistuisi, jos vastarintaa tehtäisiin. Toivoin myös, että Venäjällä muistettaisiin Afganistanin ja Tšetšenian opetukset, kuinka vaikea niitä oli valloittaa, vaikka pääkaupungin saisi haltuun. Mitään ei kuitenkaan ollut opittu. Hyökkäys alkoi. Sota on kestänyt vuoden eikä loppua näy.

Sota on aina suurta hulluutta. Myös siviileitä saa aina surmansa, vaikka heitä ei tähdättäisi. Ukrainassa venäläiset joukot ovat kohdistaneet miehittämillään alueille siviileihin tarkoituksellista julmuutta. Katsoin eilen Yle Areenasta tuoreen dokumentin ”Putinin sotarikokset”. Se kertoo, kuinka tavallista arkea ennen sotaa eläneiden ihmisten elämä on nyt täysin säpäleinä, kun heidän rakkaansa on viety ja brutaalisti surmattu. Suomessa sodan aikana Neuvostoliiton partisaani-iskuissa läheisensä menettäneet ovat kokeneet jotain samaa.  Ukrainaa ”natseista” vapauttamassa olleet sotilaat ovat ottaneet natsien keinot käyttöön kiduttaessaan siviileitä. Buchasta on tullut historiassa synonyymi Srebrenicalle ja Babi Yarille.  Sen lisäksi, että siviilien surmaaminen on sotarikos, se on erittäin huonoa taktiikkaa, jos päämäärä on sodan voittaminen. Aiemmista sodista tiedetään, että julmuudet lisäävät puolustajan taistelutahtoa. Jos Venäjän miehityksen tiedetään olevan helvettiä, on parempi taistella loppuun asti.

Suomessa oli sodan alkamisen jälkeen huolta, voiko naapurimaahansa hyökännyt Venäjä kohdistaa sotilaallista voimaa myös meitä kohtaan. Myönnän tätä itsekin  pohtineeni. Keväällä aloitettu nopea Nato-prosessi oli ainoa oikea ratkaisu. Vaikka jäsenyys on viimeisiä ratifiointeja vaille valmis, olemme jo vahvasti läntisen sotilasliiton leirissä. Vuoden takaista huolta Suomen turvallisuudesta ei enää samalla tapaa ole. Jos Nato tietä ei olisi lähdetty kulkemaan, mielialat voisivat olla toiset.

Kun maailman pitäisi keskittyä ratkaisemaan globaaleja ongelmia, voimavarat menevät Putinin järjettömään sotaan. Koska Putin ei ole luotettava neuvottelukumppani, Ukrainaa on tuettava niin kauan kuin se apua tarvitsee. Todettuaan, ettei sotaa voi voittaa ja kärsittyään riittävästi tappioita Venäjä on ehkä valmis istumaan tosissaan neuvottelupöytään ja lopettamaan sodan tavalla, jonka Ukraina kokee oikeudenmukaisena. Tämän jälkeen toivottavasti esimerkiksi YK:n puitteissa alkaisi prosessi, jolla globaalia vakautta voitaisiin yrittää lisätä. Sodan ensimmäisenä vuosipäivänä tämä on yhä kovin kaukainen ajatus.  

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Venäjä, Ukraina, Putin, Suomi, Nato, sota, sotarikos

Stoppi Vuosaaren paisuttamiselle

Torstai 9.2.2023 klo 7.46 - Ville

Eero Honkanen päivitteli viime Vuosaari-lehden pakinassaan ”New York – Vuo York?” Vuosaaren kovaa rakennustahtia. Sitä minäkin olen kaupunginvaltuustossa äänekkäästi päivitellyt ja pyrkinyt vetämään jarrusta tekemällä kaavoihin palautusehdotuksia. Valitettavasti valtuustosta ei ole löytynyt ehdotuksilleni isommin tukea ja ymmärrystä. Kaavoittajien pyrkimys kehittää lähiöitä rakentamalle niihin aina vain enemmän taloja palvelut unohtaen ja luontoalueita kaventaen on täysin kestämätön. Samaan aikaan, kun Itä-Helsinkiä pakataan täyteen, Helsingin Östersundomista 2009 hankkimat maat seisovat tyhjänpanttina. Tämä yhtälö ei toimi. 

Suhtaudun hyvin epäillen Honkasen kolumnissa mainitsemiin Kallahden ”kehittämissuunnitelmiin”, josta kerrotaan enemmän 8.2. verkkotilaisuudessa. Vuosaaren lisäkaavoitukset on laitettava jäihin, kunnes saadaan nykyiselle väestölle toimivat terveyspalvelut. Se on nähty, että ne eivät tule täydennysrakentamisen vastineena, kuten näissä kaavailloissa aina katteettomasti lupaillaan. 

On aika, että vuosaarelaiset nyt yhdistävät voimansa, että Vuosaaren paisuttamiselle laitetaan stoppi.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, kaavoitus, terveydenhoito

Uusia kaupunkipyöräasemia Vuosaaren satamaan

Tiistai 7.2.2023 klo 9.17 - Ville

Kaupunkipyörät tulivat pari vuotta sitten Vuosaareen valtuustoaloitteeni myötävaikutuksella. Käydessäni tammikuun alussa tutustumassa Vuosaaren sataman alueelle toimiviin yrityksiin sain ajatuksen tehdä aloitteen uusien pyöräasemin sijoittamisesta satamaan, jotta niitä voitaisiin käyttää työmatkapyöräilyyn Vuosaaren metroasemalta. Jätin viime keskiviikkona tästä aloitteen, jossa todetaan seuraavaa:
”Helsingin kaupunkipyöräverkkoa laajennettiin kesällä 2021 merkittävästi. Kaupunkipyörät tulivat tällöin myös Vuosaareen, mikä oli erittäin tervetullut uudistus. Vuosaaren sataman alue, joka on merkittävin työpaikkakeskittymä alueella, jäi kuitenkin ilman pyöräasemia. Alueella on sataman lisäksi muun muassa Pauligin tehdas ja Helenin voimalaitos. Ehdotan valtuustoaloitteella, että Vuosaaren sataman alueelle sijoitetaan kesällä 2023 kolme kaupunkipyöräasemaa. Yksi lähelle Pauligin tehdasta, toinen voimalaitoksen lähelle ja kolmas sataman pääportin sijaitsevan ”Gatehousen” luo. Pyörät voisivat olla suuri apua Vuosaaren metroasemalta tapahtuvalle työmatkapyöräilylle. Samalla voidaan selvittää mahdollisuutta sijoittaa uusi asema Vuosaaren huipun pysäköintialueelle palvelemaan aluetta käyttäviä ulkoilijoita.”

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Helsinki, Vuosaari, Helsigin satama, kaupunkipyörät

Talousarvioaloite: Meri-Rastilan terveysasema tulee avata uudelleen

Perjantai 3.2.2023 klo 12.56 - Ville

Joka kevät kaupunginvaltuutetulla on mahdollisuus tehdä talousarvioaloitteita seuraavan vuoden budjettiin tärkeinä pitämistämme isommista hankkeista. Taistelu parempien terveyspalvelujen puolesta Vuosaareen on ollut keskeinen osa valtuustotyötäni. Jätin viime keskiviikkona 1.2.2023 valtuuston kokouksessa vuoden 2024 budjettiin aloitteen, jossa pyydetään selvittämään 2005 suljetun Meri-Rastilan aseman avaamista uudelleen Meri-Rastilan ostoskeskusuudistuksen yhteydessä.  Aloitteessa todetaan seuraavaa:

”Hoitoon pääsy Vuosaaren terveysasemalla on ollut pian parinkymmenen vuoden ajan haaste, vaikka käytettävissä oleva henkilökunta on tehnyt asiassa parhaansa. Vuosaaren alueen toinen Meri-Rastilan terveysasema suljettiin vuonna 2005, eikä Albatrossin sote-asema ole pystynyt tiloiltaan ja henkilöstöltään vastaamaan tarpeeseen.

Vuosaaren asukasluku tulee lähivuosina kasvamaan useilla tuhansilla jo päätettyjen kaavoitushankkeiden takia, mutta kaupungin sote-palveluita alueella on pikemminkin viime vuosina vähennetty. Tämä ristiriita on aika päättäväisin toimin nyt korjata. Pelkällä asuntorakentamisella palvelut unohtaen ei tehdä viihtyisää ja turvallista kaupunginosaa.

Ehdotan talousarvioaloitteella, että Meri-Rastilan uuteen ostoskeskukseen avataan terveydenhuollon palvelupiste, jossa on tarjoilla sekä terveyspalveluita että terveysneuvontaa. Tarkempi suunnitelma tehdään aloitteen hyväksymisen jälkeen.”

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, Meri-Rastila, valtuusto, talousarvio, 2024

Vuosaaren Broändan kaava

Torstai 2.2.2023 klo 9.24 - Ville

Valtuustossa oli eilen Vuosaaren Broändan kaava, joka tuo pohjoiseen Vuosaaren sata uutta asukasta. Määrä ei ole suuri, mutta linjani mukaisesti nostin jälleen esille terveyspalvelujen riittävyyden ja tein asiasta ponnen ”Kaupunginvaltuusto edellyttää mahdollisuutta selvittää, miten Vuosaaren sosiaali- ja terveyspalvelut riittävät kaavan tuomille asukkaille.” Valitettavasti tälle ei löytynyt riittävästi tukea. Keskustelu meni hakoteille ja äänityksessä 30 kannatti ehdotustani, 5 äänesti vastaan ja 49 tyhjää. Tyhjää on lähes sama kuin vastustaminen. Ponsi ei toki kaikkia ongelmia ratkaise, mutta osoittaa tahtotilan. Ajatus, että lähiöitä parannetaan vain rakentamalla palvelut unohtaen, on kestämätön. Puheenvuoroni ja keskustelun voi katsoa tästä: https://www.helsinkikanava.fi/fi/web/helsinkikanava/player/event/view?eventId=215319417&assetId=222958603#T6969

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, kaavoitus, valtuusto

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »