Vuosaaren metroasemien siisteys

Share |

Keskiviikko 8.11.2023 klo 15.21 - Ville


Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli eilen aloitteeni Vuosaaren ja Rastilan metroasemien roska-astioiden ja tuhkakuppien uusimisesta sekä suunnitelman laatimisesta ulkoalueiden siivouksen tehostamisesta. Tein aloitteen viime keväänä, kun eduskuntavaalityössä vietin paljon aikaa asemilla ja havaitsin, että näissä asioissa olisi paljon parannettavaa. Aloitteen vastauksessa todetaan seuraavaa:

Toimenpiteet roska-astioiden ja tuhkakuppien uusimisen osalta

Valtuustoaloitteen perusteella on kartoitettu tilanne kaupunkiympäristön toimialan kunnossapitoyksikön koordinoimana yhteistyössä Kaupunkiliikenne Oy:n ja Rakentamispalveluliikelaitos Staran Itä-Helsingin yksikön kanssa. Huomioitavaa on, että aseman lähistöllä vastuu roska-astioiden ja tuhkakuppien uusimisesta jakautuu kaupunkiympäristön toimialan ja Kaupunkiliikenne Oy:n kesken. Liitteessä 1 on esitetty kartta Kaupunkiliikenne Oy:n vastuualueella olevista roska-astioista Vuosaaren metroasemalla. Kartoituksen tuloksena kaupunkiympäristön toimiala ja Kaupunkiliikenne Oy vaihtavat tai korjaavat tarvittavilta osin Vuosaaren ja Rastilan metroasemien kuluneet ja osittain rikkoutuneet roska-astiat valtuustoaloitteen mukaisesti.

Roskaantumisen hillintä

Vuosaaren ja Rastilan metroasemien ympäristöjen yleisten alueiden puhtaanapidon suunnittelu on osa alueurakkasopimusten mukaista toimintaa. Kaupunkiympäristön toimiala toimii tilaajana, ja palveluntuottaja toimii urakkaohjelman ja tuotekorttien mukaisesti. Palveluntuottajat laativat vuosittain päivitettävän puhtaanapitosuunnitelman. Laatuvaatimukset ja tarkennukset urakkaohjelmaan arvioidaan sopimuskausittain, seuraavan kerran 1.10.2024 alkavan Vuosaaren alueurakan valmistelun yhteydessä. Kaupunkiliikenne Oy vastaa omalla vastuualueellaan olevista roska-asioista ja niiden tyhjennysvälistä.

Alueiden puhtaanapito perustuu puhtaanapitoluokitukseen ja kunnossapidon tuotekorteissa määriteltyihin laatu- ja työmenetelmävaatimuksiin. Puhtaanapitoluokituksessa Helsinki on luokiteltu 5 eri puhtaanapitovyöhykkeeseen, joilla on omat puhtaanapidon vaatimustasonsa. Vuosaaren metroaseman ympäristön yleiset alueet ovat puhtaanapitovyöhykettä PV2 – Kantakaupunki ja aluekeskukset. Rastilan metroaseman ympäristön yleiset alueet ovat puhtaanapitovyöhykettä PV3 – Asuinalueet. Kunnossapidon tuotekorttien mukaisesti roska-astioiden tulee olla käytettävissä ja mahdollisimman hajuttomia.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalla on laadittu roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelma 2022 - 2025. Ohjelman tavoitteena on koota parhaat ideat käytännön toimenpiteiksi roskaantumisen hillitsemiseksi, puuttua lisääntyvään roskaantuneisuuteen ja sen aiheuttamiin ympäristö- ja terveyshaittoihin, lisätä tietoa ja tietoisuutta roskaantumisen ongelmasta sekä ohjata roskaantumisen hillitsemiseksi tehtävää työtä. Yksi toimenpideohjelman kärkihankkeista on roskaantumiselle alttiiden alueiden kartoittaminen ja tulosten hyödyntäminen jäteastioiden sijoittamisessa.

https://paatokset.hel.fi/fi/asia/hel-2023-003747?paatos=b528cf9b-21de-4452-8825-5e4876a40a90


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini