Ville Jalovaara - kokenut helsinkiläinen vaikuttaja eduskuntaan 2023

Vaalikärjet: KOULUTUS, TURVALLISUUS, HELSINKI

Vaativa aika mitä elämämme vaati kokeneita vaikuttajia Suomen eduskuntaan.

Olen Ville Jalovaara, 47-vuotias kaupunginvaltuutettu, historiantutkija ja poliittisen historian dosentti. Minulla on kaksi aikuista lasta ja olen asunut vuodesta 1997 Vuosaaressa. Minulla on kymmenen vuoden
kokemus valtuustotyöstä ja olen nyt ehdolla eduskuntaan. Helsinkiläisen
valtuutetun ja kansanedustajan tehtävät täydentävät hyvin toisiaan. Työni ja koulutukseni kautta tunnen Suomen historiaa ja turvallisuuspolitiikkaa. Tätä osaamista tarvitaan kansanedustajan työssä.

Moni on kyllästynyt politiikan rikkonaisuuteen. Vaikeina aikoina tulee pohtia, mitkä asiat tässä
maassa asuvia ihmisiä yhdistää enemmän kuin erottaa. Tarvitaan rohkeita sillanrakentajia
niin Suomessa kuin suhteessamme muuhun maailmaan. Olen tehtävään Sinun tuellasi valmis.

KOULUTUS
 • Suomi on palautettava koulutuksen kärkimaaksi varhaiskasvatuksesta yliopistoon.
 • Monilla aloilla on työvoimapula - laadukkaaseen ammattikoulutukseen panostettava.
 • Vuoden 2010 yliopistolaki on korjattava laadukkaan tutkimuksen ja opetuksen näkökulmasta.
 • Koulutus- ja tutkimusmäärärahat ovat panostuksia tulevaisuuteen. Niitä ei pidä leikata ensi vaalikaudella.

TURVALLISUUS

 • Aktiivinen Euroopan Unionin ja Naton jäsenyys vahvistaa Suomen turvallisuutta.
 • Suomen roolia diplomatian ja rauhanvälityksen edelläkävijänä lujitettava.
 • Suomi tarvitsee jatkossakin omat asevelvollisuuteen perustuvat puolustusvoimat.
 • Rikollisuuden torjuntaa on vahvistettava poliisin riittävillä toimintaresursseilla.
HELSINKI
 • Helsinkiläisen kansanedustajan tehtävä on toimia pääkaupungin puolestapuhujana eduskunnassa.
 • Eläminen Helsingissä on liian kallista. Tähän tullee vaikuttaa asunto- ja liikennepolitiikalla.
 • Helsingin Sote-rahoitusta puolustettava. Toimivat palvelut kuuluvat kaikille.
 • Pääkaupunki on Suomen talousveturi. Yrittäjyyttä ja kansainvälistä yhteistyötä on kannustettava.