Vierailijablogi: Keinotteluraha kuriin - nyt!

Share |

Tiistai 9.10.2012 klo 22:12 - Liisa Jaakonsaari, Euroopan parlamentin jäsen (sd)


liisan_viral._kuvat_09_011.jpgOn äärimmäisen tärkeää, eikä hetkeäkään liian aikaista, että Suomessa on demarien aloitteesta noussut keskustelu veroparatiiseista. Toinen eurooppalaisen sosialidemokratian suurhanke – rahoitusmarkkinavero - kumpuaa samoista oikeudenmukaisuuden arvolähtökohdista. Sekin etenee. 

On todella väärin, että lähes 95 %  kansainvälisestä rahaliikenteestä on ns. keinottelurahaa. Nyt tätä keinottelua on tarkoitus hillitä rahoitusmarkkinaverolla. Nykyinen talouslama alkoi juuri keinottelusta. Mikä ihme Kokoomusta ja Keskustaa riivaa, kun ovat lähteneet vastustamaan tätä mitä oikeudenmukaisinta asiaa?

Euroopan parlamentti antoi viime toukokuussa selvän tukensa rahoitusmarkkinaverolle: 487 puolesta, 152 vastaan. Myös Kokoomuksen eurooppalaisen kattopuolueen EPP:n ryhmän ylivoimainen enemmistö kannatti veroa – kaikki kokoomusmepit mukaan lukien. Myös kansalaiset ovat vahvasti veron kannalla, sillä tuoreen eurobarometri-kyselyn mukaan 66 % eurooppalaisista kannattaa veroa. Suomalaisista veroa kannattaa 64 % .

Parlamentti kannattaa veron käyttöönottoa siinäkin tapauksessa, että jotkut jäsenvaltiot jättäytyisivät sen ulkopuolelle.

Vero kannettaisiin pankkien ja rahoituslaitosten välisistä arvopaperikaupoista - yksityisiä lainanottajia tai pk-yrityksiä vero ei koskisi. Komission ehdottamat verot - 0,1 prosenttia osakkeille ja joukkovelkakirjoille sekä 0,01 % johdannaisille – sopivat parlamentille. Eläkerahastot olisivat parlamentin mukaan ainoita laitoksia, joita vero ei koskisi. Eli eläkemenetyksillä ei pidä suomalaisia pelotella.

Parlamentti pitää hyvänä komission ehdottamaa "kotipaikkaperustetta", jonka mukaan rahoitusmarkkinavero koskisi veroalueen ulkopuolella liikkeelle laskettuja arvopapereita, jos yksikin niillä kauppaa käyvä laitos sijaitsee veroalueella. Esimerkiksi Hong Kongissa ja Kiinassa toimivat rahoituslaitokset joutuisivat parlamentin ehdotuksen mukaan maksamaan veron, jos ne käyvät keskinäistä kauppaa alun perin Saksassa liikkeelle lasketuilla Siemensin osakkeilla.

Parlamentti ei vaadi verosta saatavia tuloja siirrettäväksi EU:lle. Mutta jos näin tehtäisiin, tämä pienentäisi EU-jäsenmaksuja. Suomelle tulot rahoitusmarkkinaverosta olisivat noin 570 miljoona euroa.

Parlamentin tavoitteena on tehdä rahoitusmarkkinaveron kiertäminen selvästi kalliimmaksi kuin veron maksaminen liittämällä arvopapereiden laillinen omistaminen veron maksuun.  Jos siis arvopapereiden ostaja jättää veron maksamatta, hän ei voisi olla varma laillisesta omistusoikeudestaan.  Koska verokanta olisi pieni, riski olisi selvästi suurempi kuin veronkierron avulla mahdollisesti saatava voitto.

Rahoitusmarkkinavero ei siis johda siirtymiseen pois EU:sta, koska sen kustannukset ovat korkeammat kuin veron maksaminen. Suomessa alkaneelle uhkailu- ja pelottelukampanjalle maastapaosta ei ole pohjaa.

Euroopan parlamentin - EU:n ainoan vaaleilla valitun elimen - keväinen päätöslauselma rahoitusmarkkinaverosta on hyvä pohja jatkaa selvittelyä.  Ja Suomen kannattaa ehdottomasti olla siinä mukana.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini