Valtuusto-aloite Hakuninmaan ja Kaarelan asuinalueiden meluongelmien ratkaisemiseksi

Share |

Perjantai 9.12.2016 klo 16:40 - Ville


Jätin Helsingin valtuuston kokouksessa 30.11 valtuusto-aloitteen Hakuninmaan ja Kaarelan alueiden meluongelmien ratkaisemiseksi.  Aloitteessani todetaan seuraavaa:

Joukko Helsingin Hakuninmaan ja Kaarelan asukkaita on kääntynyt kaupunginvaltuutetun puoleen alueellensa meluongelman kanssa yritettyään ensin edistää asiaa yhteydenotolla Helsingin kaupungin ympäristökeskukseen.

Hakuninmaan ja Kaarelan alueella voimakas liikenteen melu on todellinen asukkaiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen vaikuttava ongelma. Näiden kahden asuinalueen läpi kulkeva Hämeenlinnan väylä on yksi Helsingin vilkkaimmista liikenneväylistä. Väylän molemmilla puolilla asutus jatkuu tien laitaan asti.

Väylä on nelikaistainen ja sillä on 80 km/t nopeusrajoitus. Muualla Helsingissä vastaavissa paikoissa meluongelmia on pyritty vähentämään meluvallilla tai meluaidalla. Samoin on tarpeen selvittää millaisia terveysvaikutuksia melusta aiheutuu Kaarelan ja Hakuninmaan asukkaille varsinkin, kun alueelle on suunnitteilla merkittävää uudisrakentamista Kuninkaantammen alueelle. Kaupungin on syytä olla asiassa aloitteellinen Liikenneviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen suuntaan, joiden vastuulla on liikenneväylien meluntorjunta myös kaupungin alueella.

Ehdotan valtuusto-aloitteella, että Helsingin kaupunki ryhtyy yhteistyössä Liikenneviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa toimenpiteisiin Kannelmäki-Kaivoksela tieosuuden meluongelman laajuuden ja terveysvaikutusten selvittämiseksi sekä ratkaisemiseksi meluaidan tai meluvallin avulla.

Avainsanat: Helsinki, Hakuninmaa, Kannelmäki, Kaarela, liikenne, Hämeenlinnantie


Kommentit

3.9.2017 23:54  Asukki

Heipähei Ville,

Onko Hämeenlinnanväylän meluongelman raykaisuun liittyen tullut minkäänlaista vastinetta?

4.9.2017 10:47  Ville Jalovaara

Tässä kaupunginhallituksen päätös: https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2017/Keha_2017-06-26_Khs_25_El/F23F6047-DD3A-CC94-9C1C-5CCF4A300009/Valtuutettu_Ville_Jalovaaran_aloite_Hakuninmaan_ja.html

10.10.2017 15:35  Toinen asukas

Helsingin kaupunki on siis tehnyt voitavansa Hämeenlinnanväylän meluntorjunnan parantamiseksi. Onko asian etenemistä enää mahdollista selvittää, sillä Uudenmaan ELY-keskus ei tiedota hankkeen suunnitelmasta tai toteutusaikataulusta mitenkään eikä myöskään vastaa tiedusteluun?

11.10.2017 10:45  Ville

Kiitos viestistä! Minä laitoin tänään sähköpostia Ely-keskukseen ja kysyin, että missä mennään. Toivon, että saan sieltä jonkin vastauksen. Palaan asiaan, kun kuulen heistä. Voin puhua asiasta myös Helsingin kaupunkiympäristön ihmisten kanssa.

11.10.2017 12:47  Tuomas Laaksonen

Hei,

Paljon kiitoksia asian edistämisestä ja tiedustelustasi. Sain tänään ELY-keskuksesta vastauksen:

"Hei

Kiitos yhteydenotosta!

Tässä asiantuntijan vastaus:

Meluesteen rakentamista varten välille Kannelmäki-Kaivoksela laaditun tiesuunnitelman hyväksymispäätös vanheni vuoden 2015 lopussa, joten suunnitelma ei siis ole enää toteutettavissa. Hanke ei saanut rahoitusta suunnitelman voimassaoloaikana. Melusuojauksen ja joukkoliikennekaistojen toteuttaminen edellyttää siis uuden maantielain mukaisen tiesuunnitelman laatimista ja uutta hallinnollista käsittelyä.

Pääkaupunkiseudun melutilannetta on selvitetty yleisellä tasolla Liikenneviraston ja pääkaupunkiseudun kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukaisessa meluselvityksessä, joka valmistuu vuonna 2017. Liikennevirasto direktiivin mukaiset meluntorjunnan toimintasuunnitelmat laatii vuoteen 2018 mennessä. Meluntorjunnan tehostamistarve myös kyseisellä kohdalla arvioidaan uudelleen tämän toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Valitettavasti viimeisten vuosien, tai jopa vuosikymmenien, aikana valtion tienpitoviranomaisilla on ollut niukasti määrärahoja meluesteiden toteuttamiseen tai peruskorjauksiin. Viime vuosina lähes kaikki Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri vastuualueen toimialueelle valtion rahoituksella toteutetut meluesteet ovat liittyneet joko suurten liikenneväylien rakentamiseen tai perusparantamiseen. Melusuojausta on toisin sanoen toteutettu lähes ainoastaan erikseen valtion talousarviossa nimettyjen isojen liikenneverkon kehittämisinvestointien yhteydessä.

Toimialueen alueen kaupungit ja kunnat ovat puolestaan rahoittaneet ja toteuttaneet melunsuojaushankkeita lähinnä uusien asuinalueiden rakentamisen yhteydessä. Uudenmaan ELY-keskus ei tällä hetkellä käytössään olevalla rahoituksella pysty toteuttamaan juuri lainkaan erillisiä meluntorjuntakohteita.Ystävällisin terveisin,
Sonja

Liikenteen asiakaspalvelu
PL 297
33101 TAMPERE
puh. 0295 020 600 (ark. klo 9?16, chat-palvelu klo 12-16)
liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi"

Saamaani vastausta ihmettelen ainakin siltä osin, että ELY-keskus ei toteuta käytössä olevalla rahoituksella erillisiä meluntorjuntakohteita, koska Kuninkaantammen rakennushankkeen suunnitelmaan nimen omaan kuuluu se, että Uudenmaan ELY-keskus laatii Hämeenlinnanväylän kehittämisselvityksen välillä Kehä III? Hakamäentie. Tämä on aikataulutettu vuodelle 2017.

Y.T.
Tuomas

11.10.2017 19:16  Ville

Kiitos välittämästäsi Elyn vastauksesta! Koitan vielä selvittä asiaa heidän kanssaan

22.10.2017 16:32  Mari

Kiitos, että edistät asiaa. Meluaitaa-asia on ollut vireillä viimeiset 20 vuotta. Kohta on ainut pätkä koko Helsingissä, jossa meluvallien ei ole moottoritien reunassa.
Kuninkaantammentien rakennuksen yhteydessä on oletettu että tämä meluvallien vihdoin toteutuu. Asian loppuunsaattaminen vihdoin olisi todella tärkeää.

22.10.2017 21:11  Ville

Kiitos palautteesta! Laitoin juuri asiasta Elyyn viestin ja voin keskustella asiasta myös apulaispormestari Sinnemäen kanssa. Olisi kyllä kaikki perusteet saada tämä kuntoon minusta.

23.5.2018 21:02  Kreeta Heikkilä

Hei! Ostimme juuri omakotitalon Hakuninmaalta ja liikenteen melu on kyllä valitettavan häiritsevää. Luulin sen olevan pahimmillaan nastarengassesongin aikaan, mutta olin väärässä. Humina on kova. Kuinka asiaan voisi vaikuttaa näin tavallisena kansalaisena?

23.5.2018 22:18  Ville

Kannattaa olla yhteydessä Ely keskukseen. Minäkin olen yrittänyt pitää asiaa esillä, mutta hitaasti tuo etenee. Jatkan ponnisteluja. Hyvä, jos alueen asukkaat olisivat myös sinne yhteydessä.

2.8.2018 9:12  Mika

Hei, onko teillä antaa kontakteja ELy-keskukseen? Voisin myös lähestyä heitä asiassa. Asumme Hakuninmaalla.

2.8.2018 9:18  Ville

Tässä osoite: uusimaa.liikennepalaute@ely-keskus.fi

Hyvä, jos olette sinne yhteydessä.

Minä olen toistuvasti koittanut palata asiaa ja kirjoitin aiheesta 20.6.2018 myös Helsingin Uutisissa.

30.8.2018 14:08  Asukas 3

Kiitos tämän asian edistämisestä. Meluaitaa on lupailtu (turhaan) jo 80-luvulta lähtien.

30.8.2018 16:14  Ville

Tiedän tämän! Asuin siellä suunnalla itse aiemmin. Tarve on ollut jo 30 vuotta. Työ jatkuu niin kauan kuin se saadaan sinne!

18.3.2019 14:56  Asukas

Hei!

Minkähän vuoksi tässä Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 2018-2022 ei ole mainittu lainkaan Hämeenlinnanväylää/Kaarelaa.

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-18-18.pdf

18.3.2019 18:50  Ville

Onpa erikoista. Laitoin viestiä tuossa ohjelmassa mainitulle virkamiehelle ja kysyin asiaa. Palaan asiaan tässä, kun saan vastauksen.

19.3.2019 15:24  Ville

Kaupungilta saamani vastauksen mukaan Hakuninmaan meluntorjuntakohdetta ei ole kirjattu erikseen kaupungin suunnitelmaan, sillä maanteiden (pääväylät ja kehätiet) meluntorjunta on valtion virastojen, Liikenneviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen, vastuulla. Kaupungin suunnitelmassa on avattu tätä vastuunjakoa sivulla 25. Tähän suunnitelmaan on siten kirjattu vain kaupungin vastuulla olevat katujen meluntorjuntakohteet.
Minulle kerrottiin, että Hakuninmaan meluntorjuntakohde löytyy kyllä Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta vuosille 2018-2023 ja se on priorisoitu siellä ensimmäiseksi kohteeksi Uudenmaan alueella. Toteuttamisaikataulusta en valitettavasti osaa sanoa tarkemmin, mutta laitan tästä viestiä Ely keskukseen ja kysyn sen perään. Tietenkin voitte myös itse tiedustella asian nykytilaa sieltä ja toivoa hankkeen kiirehtimistä. Todella toivon, että pian näemme, että jotain tapahtuu, kun on odotettu jo vuosikymmeniä.

21.3.2019 11:23  Asukas

Hei,
kiitos vastauksesta tähän asiaan!

Minusta on kummallista että Helsinki pesee kädet tässä asiassa. Vaikka työ onkin valtion vastuulla, pitäisi Helsingin ajaa asiaa aktiivisesti, koska kyse on Helsingin asukkaista!

Vähintään Helsinki voisi tiedottaa asiasta, ja kertoa kuka on vastuutaho ja kuka asiasta poliittisesti päättää. Eli kehen poliitikkoon ja viranhaltijoihin kansalaisen kannattaa asiassa olla yhteydessä.

21.3.2019 11:42  Ville

Teen voitavani kaupunginvaltuutettuna, että asia etenisi. Tämä oli ongelma ja 1980-luvulla, kun itse asuin tuolla suunnalla. Tämä on hankalalla tavalla asia joka on Elyn vastuulla Helsingin alueella. Helsingin tieasioista vastaava apulaispormestari on Anni Sinnenmäki, joten häntä tietenkin voitte lähetystyä.

16.4.2019 19:05  Sami Schwartz

Me asutaan tässä Kaarelan puolella ja nyt ollaan huomattu kun Kuniniaantammen valmistuminen on lisääntynyt autojen määrää niin huomaankyllä metelissä. Toivottavasti nyt tälle asialle vihdoin tehdään jotain. Kiitos kaikille jotka jaksavat puskea asiaa eteen päin

13.3.2020 10:42  Pauli Saarelainen

Jokohan vihdoin asia alkaa etenemään . Yli kolmekymmentä vuotta on suunninemaan telmat vanhentuneet ja päästetty vanhenemaan rahoituksen vuoksi.
Tuleeko lisäkaista vai ei , onko järkevää lisätä autoliikennettä ku vihreiden tavoite vähentää liikennettä.

13.3.2020 10:42  Pauli Saarelainen

Jokohan vihdoin asia alkaa etenemään . Yli kolmekymmentä vuotta on suunninemaan telmat vanhentuneet ja päästetty vanhenemaan rahoituksen vuoksi.
Tuleeko lisäkaista vai ei , onko järkevää lisätä autoliikennettä ku vihreiden tavoite vähentää liikennettä.

7.9.2020 11:06  O

Onkohan tämä meluntorjunta edennyt mihinkään?

7.9.2020 11:57  Ville

Asian pitäisi edetä tämä Kuninkaantammen liittymän yhteydessä: https://www.sttinfo.fi/tiedote/hameenlinnanvaylan-ja-kuninkaantammen-eritasoliittyman-tiesuunnitelman-seka-liittyvien-katusuunnitelmien-laatiminen-alkaa?publisherId=60577852&releaseId=69859238


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini