Tukevatko suurasemat työssä jaksamista?

Keskiviikko 27.1.2021 klo 17:35 - Ville

Nimimerkin ”Vielä Stadilla töissä” kirjoitus perjantain Helsingin Sanomissa oli huolta herättävä ja on hyvä, että kaupungin terveysasemien työntekijöiden jaksaminen nostetaan jälleen keskusteluun. Olen pitkään seurannut tilannetta Vuosaaren terveysasemalla ja pyrkinyt myös eri tavoin vaikuttamaan sen kohentamiseksi. Rakenteita yhden valtuutetun on vaikea muuttaa. Havaintojeni valossa sitä, toimiiko suurten terveys- ja hyvinvointikeskusten malli Helsingissä olisi paikallaan vakavasti pohtia. Olisiko pikemminkin niin, että pienissä yksiköissä myös työntekijät viihtyisivät jättiasemia paremmin? Vuosaaresta lakkautettiin 2005 Meri-Rastilan lähiterveysasema, mikä ei ollut viisas ratkaisu. Suurten asemien rinnalle tarvittaisiin juuri pieniä vastaanottopisteitä, joissa myös henkilökunta voisi vaikuttaa enemmän työnkuvaansa ja työssä jaksettaisiin todennäköisesti paremmin.      

Julkaisematon mielipidekirjoitus lähetty Helsingin Sanomiin 22.1.2021   

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Helsinki, Vuosaari, terveysasemat, Helsingin Sanomat

Vuosaaren terveyasemasta

Keskiviikko 16.1.2019 klo 21:18 - Ville

Kävin tänään Helsingin sote virastossa keskustelemassa minun toiveesta viraston johdon ja apulaispormestari Sanna Vesikansan kanssa Vuosaaren terveysaseman tilanteesta. Pyysin tapaamista, koska sain joulukuussa useita yhteydenottoja koskien yhteyden saamista ja hoitoon pääsyä asemalle. Keskustelussa ilmeni, että henkilöstövaje on ollut pitkälti taustalla niissä ongelmissa, minkä johdosta pyysin tätä tapaamista.

Kävimme rakentavan keskustelun, jossa ilmeni, että tilannetta, joka ei koske yksin Vuosaaren asemaa, pyritään alkuvuodesta rekrytoinnein korjaamaan. Toivottavasti myös hallituksen Sote uudistuksen kohtalon ratkeamisen myötä tämä tilanne osaltaan tänä keväänä selkeytyy koko Helsingin osalta, että tiedetään mihin suuntaan terveydenhuoltoa voidaan alkaa kehittää. Sovimme tapaamisessa, että vuoropuhelua Vuosaaren asioista jatketaan minun ja soteviraston välillä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, Helsinki, Vuosaari, terveysasema

Vuosaaren terveyaseman ruuhkista

Keskiviikko 21.12.2016 klo 9:55 - Ville

Onni Jaakkola tarttui Vuosaari-lehdessä 14.12 tärkeään asiaan kirjoittaessaan terveysasemamme puhelinpalvelun ruuhkista. Tästä samasta asiasta olen saanut useita yhteydenottoja vuosaarelaisilta ja siitä on keskusteltu aktiivisesti myös Vuosaaren Facebook ryhmässä. Palautteen johdosta kävin yhdessä kahden muun valtuutetun kanssa 14.12 tapaamassa Albatrossissa Vuosaaren sote-aseman ja Helsingin sote-viraston johtoa.

Kävimme hyvän puolentoistatunnin keskustelun, jossa korostin muun muassa tarvetta parantaa tiedottamista myös sosiaalisen median kautta. Se, että takaisinsoittopalveluun oli nyt päässyt muodostumaan usean sadan soiton suma, oli monen asian seurausta. Joulukuun alusta tapahtunut siirtyminen asiakkaille annettavan yhden henkilökohtaisen palvelunumeron järjestelmään toivottavasti tulee helpottamaan yhteyden saamista asemalle. Uudet pidennetyt auki-oloajat myös toivottavasti osaltaan tuovat väljyyttä toimintaan ja tilojen käyttöön.

Vuosaaren terveysasemalla työskentelee tällä hetkellä 24 hoitaja- ja lääkäriparia. Terveyspalveluiden kysyntä on Vuosaaressa niin suurta, että kaupungin poliittisten päättäjien on jatkossa ohjattava tänne vielä enemmän resursseja. Vuosaaren väestönkasvu on ehdottomasti huomioita sote-palveluiden tarjonnassa. On myös tärkeätä, että Albatrossin laajentaminen monipuoliseksi Vuosaaren suuren vanhusväestön huomiovaksi palvelukeskukseksi saadaan lähivuosina vireille.

Mielipidekirjoitus Vuosaari-lehdessä 21.12.2016

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, sote, terveysasema