Psykiatrian päivystystilanne Helsingissä

Perjantai 28.10.2022 klo 10.29 - Ville

Helsingin valtustoon kyselytunnilla oli 26.10.2022 esillä kysymykseni Psykiatrian päivystystilanne Helsingissä


"Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri sulki 3.10.2022 alkaen viikon varoitusajalla psykiatrisen päivystyksen Malmin sairaalasta. Nyt ainoastaan Haartmanin sairaalan päivystys Meilahdessa auttaa Helsingissä akuuteissa mielenterveysasioissa. Tieto toisen palvelupisteen sulkemista oli vaikeasti ymmärrettävä, sillä kaikki sairaalapäivystys on viime aikoina ollut koko Uudellamaalla pahasti ruuhkautunut ja odotusajat kohtuuttoman pitkiä.

Mielenterveyspalvelujen jonotusajat on Helsingissä muutenkin liian  pitkät. Tietojeni mukaan esimerkiksi Myllypuron matalankynnyksen mielenterveyspalvelupisteessä Mieppissä ensimmäinen vapaa aika on tällä hetkellä kuukauden päästä. Ei voida puhua matalan kynnyksen palvelusta, jos ajan saaminen kestää kuukauden. Matalankynnyksen palvelusta pitäisi saada apua kävelemällä ovesta sisään.

Kysyn, miten Helsinki näkee HUS:n nopean päätöksen sulkea Malmin psykiatrian päivystyksen? Sovittiinko tästä kaupungin kanssa? Mikä on matalan kynnyksen nopeiden mielenterveyspalvelujen saatavuus tällä hetkellä Helsingissä?"

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: mielenterveyspalvelut, Helsinki

Meri-Rastilan itäosan kaavamuutos

Maanantai 27.9.2021 klo 7.37 - Ville

IMG_20210926_175949_HDR.jpgKaupunginhallituksen päätettävänä on tänään Meri-Rastilan itäosan kaavamuutos. Oma kantani kuvissa näkyvän luontoarvoltaan merkittävän Pohjavedenpuiston kaavoitukseen esitetyllä tavalla on ollut jo pidemmän aikaa kielteinen. Näen myös, että kaupungin on pystyttävä tarjoamaan Vuosaaren nykyiselle 40 000 asukkaalle riittävät terveys- ym. palvelut ennen kuin hyväksytään aina uusia merkittäviä kaavoja. Olen tätä pitkään eriyhteyksissä pitänyt esillä ja tehnyt valtuustoaloitteitakin. Konkreettinen tapa parantaa Meri-Rastilan alueen terveyspalveluita olisi alueen 2005 suljetun terveysaseman uudelleen avaaminen. Itse en valittavasti pääse tänään kaupunginhallituksen varajäsenenä osallistumaan päätöksentekoon. Jos kaavaa etenee kaupunginvaltuustoon, tulen äänestämään sitä vastaan edellä mainituista syistä. Vuosaari ansaitsee riittävät virkistysalueet ja toimivat kaupungin palvelut.  

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, Meri-Rastila, kaavoitus, luontoarvot, palvelut

Väestönkasvu huomioitava kattavammin Helsingin palvelutarpeissa

Keskiviikko 5.11.2014 - Ville

Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään käsittelemään ensi vuoden budjettia, josta kaupunginhallitusryhmien neuvotteluissa päästiin neuvotteluratkaisuun viime viikolla.  Opetuksen osalta, jonka rahoituksesta opetuslautakunnan jäsenen kannoin erityistä huolta, pahimpia puutteita paikattiin neuvotteluissa. Tästä huolimatta valitettavan tiukka vuosi on edessä sekä opetuksessa että Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa. Ensi vuoden alussa käytävässä valtuustokauden puolivälitarkastelussa on tärkeätä kiinnittää huomiota siihen, että niin Helsingin ennakoitua nopeamman väestönkasvun kuin kustannusten nousun vaikutukset tullaan Suomen talouden kannalta keskeisessä kasvukeskuksessa nykyistä paremmin huomioimaan. 

Kaikkiin Helsingin kouluihin palovaroittimet?

Itse jätin keväällä budjetin lähetekeskustelun yhteydessä käsiteltäväksi kaksi talousarvioaloitetta, jotka molemmat olivat asianosaisten lautakuntien antamista lausunnoista päätellen ilmeisen perusteluja. Ensimmäinen niistä koski palovaroitinjärjestelmien hankkimista niihin helsinkiläisiin kouluihin, joista se puuttuu. Kiinnitin aiheeseen huomiota kaupunginvaltuuston kyselytunnilla viime helmikuussa Kouvolan tuhoisan koulupalon jälkeen. Palo Kouvolassa eteni nopeasti ja tiukkaa teki, että kaikki ehtivät ajoissa ulos rakennuksesta. Kun Helsingin koulujen palovaroittimien tarpeesta keskusteltiin valtuuston kyselytunnilla helmikuussa, henki oli että varoittimet tulee hankkia mahdollisimman pian. Sekä opetuslautakunta että kiinteistölautakunta kannattivat asiaa. Kaupunginhallituskin oli lausunnossaan myötätuntoinen, mutta silti koulujen paloturvallisuuteen ei olla valmiita antamaan yhtään ylimääräistä euroa, kun lakia ei vaadi palovaroittimia päiväkäytössä olevissa tiloissa.

Pärjääkö 37 000 asukkaan Vuosaari 30 000 mitoitetulla terveysasemalla?

Toinen talousarvio aloitteeni koski Vuosaaren ruuhkautuneen terveysaseman laajentamista. Vuosaaren kaupunginosassa on tällä hetkellä noin 37 000 asukasta ja määrä on jatkuvassa kasvussa. Nykyinen terveysasema on mitoitettu 30 000 asukkaalle. Vuosaaren terveyskeskuksen palveluiden käyttöaste on muuhun kaupunkiin nähden korkea.  Asukkailta tulleen palautteen mukaan lääkäriaikoja on jo nyt vaikea saada. Kiireettömän ajan odotusaika on kaupungin pisin. Jos aikaa pyytää nyt, niin lääkäriin pääsee joulun alla. Henkilöstöpulan ohella tilannetta vaikeuttavat ahtaat tilat.  Lausunnossaan Helsingin sote-lautakunta myöntää ongelman ja pitää laajentamista perusteltuna. Kaupunginhallituksen aloitevastauksessa sen sijaan viitataan vuoteen 2030 ulottuvaan palvelutarkasteluun, mikä on liian pitkä aika odottaa akuuttien ongelmien ratkaisemista.   

Helsingin kasvu huomioitava paremmin palvelujen tarjonnassa

Helsinki kasvaa jatkuvasti. Uutta rakennetaan ja kaupunkiin muuttaa vuodessa tuhansia uusia asukkaita. Kasvu on nykyistä paremmin huomioitava myös terveyspalveluiden tarjonnassa, sillä muuten terveys- ja hyvinvointi erojen kaventaminen, joka on yksi Helsingin keskeinen strateginen tavoite, jää haaveeksi.  Tammikuussa tehtävässä valtuustokauden puolivälitarkastelussa on kiinnitettävä terveyspalveluiden tilaan erityistä huomiota ja esitettävä konkreettisia ehdotuksia siitä, miten niiden saatavuutta voidaan nopeasti kohentaa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Helsinki, valtuusto, palvelut, sote, Vuosaari

Asukasfoorumi Vuosaaren koulupalveluista

Maanantai 18.11.2013 - Ville

Kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaaran avaussanat Vuosaaren koulupalveluja  käsittelevässä asukasfoorumissa Tehtaanpuiston koululla 18.11.2013 kello 18.00.

"Lämpimästi tervetuloa Vuosaaren koulupalveluja käsittelevään asukasfoorumiin. Kyseessä on nyt Vuosaari-toimikunnan kolmas asukasfoorumi. Liikkeelle lähtö meillä oli hieman hidasta keväällä, mutta nyt on kesästä alkaen toimittu aktiivisesti, meillä on ollut kaksi isompaa asukasfoorumia, ensin oli kesäkuussa terveyspalveluista, sitten alkusyksystä Meri-Rastilan kaavoituksesta, joka on tänään ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä.

Tänä iltana meidän on kuitenkin tarkoitus puhua alueemme kouluasioista. Niihinkin kaavoitus tietenkin liittyy kiinteästi tai ainakin sen tulisi mielestäni liittyä niin, että jos tulee lisää asukkaita, niin varmistetaan myös koulupalveluiden riittävyys.

Vuosaari on kohta 37 000 asukkaan Helsingin suurin kaupunginosa. Vähän niin kuin kaupunki kaupungin kyljessä. Tämän illan aikana meidän on ajatus puhua Vuosaaren koulujen vahvuuksista, nykyisistä haasteista ja tulevaisuuden näkymistä. 

Oman käsitykseni mukaan suurimmat haasteet viime vuosina tällä alueella on liittynyt tilakysymyksiin. Useissa kouluissa on tehty peruskorjausta ja usein tämä on liittynyt enemmän tai vähemmän sisäilmaongelmiin. Myös uutta on rakennettu, viimeksi sain keväällä osallistua Aurinkolahdessa Kanavan koulun vihkiäisiin. Tarvetta korjauksille, ja muun muusassa mielellään joskus tulevaisuudessa lukion omalle rakennukselle tänne Vuosaareen, on. Maamme ja sitä kautta kaupungin vaikea taloudellinen tilanne on asetta omat rajoitukset.

Helsingissä ja on viime vuosina tunnistettu haasteeksi myös koulujen tasollinen eriytyminen. On myös sitä, että joihinkin kouluihin vanhemmat lähettävät mieluummin lapsiaan kuin toisiin. Tästä on myös joitain merkkejä täällä Vuosaaressa, vaikka ihan selkeää kuvaa tämän kysymyksen laajuudesta ei ole.

Tänään meillä on täällä kertomassa aiheesta yleisellä tasolla tutkija Sonja Kosunen Helsingin yliopistolta, jolle annan kohta puheenvuoron, jota kommentoi opetusviraston vt. linjajohtaja Marjo Kyllönen, sen jälkeen täällä meillä paikalla olevat vuosaarelaiset valtuutetut voivat kommentoida. Tärkeintä on  se, että saadaan mahdollisimman pian yleisö esittämään kysymyksiä ja niistä voidaan keskustella.  Vielä kerran lämpimästi tervetuloa."

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, koulupalvelut, tutkimus,