Talousarvioaloite ikäihmisten monipuolisesta palvelukeskuksesta Vuosaareen

Maanantai 4.3.2019 klo 9:12 - Ville

Jätin Helsingin valtuustoon viime kokouksessa 27.2 Helsingin 2020 budjettiin talousarvioaloitteen Vuosaaren sote keskuksen laajentamiseksi ikäihmisten monipuoliseksi palvelukeskukseksi, jollaista on odoteltu Vuosaareen ainakin 10 vuotta. Nyt, kun ikäihmisten palveluista runsaasti keskustellaan, on aika vahvistaa laadukkaita julkisia palveluita tässä kaupungissa.  Aloitteen sisältö on seuraava:
"Vuosaaren kauppakeskus Columbuksen viereen valmistui vuonna 1998 palvelukeskus Albatross, jossa toimii Helsingin kaupungin sote-viraston terveysasema ja    muita toimintoja. Vuosaaresta puuttuu kuitenkin edelleen alueen ikäihmisten pitkään toivoma ja    myös kaupungin suunnitelmissa jo    pidemmän aikaa ollut ikäihmisten monipuolinen palvelukeskus. Voimassa olevan asemakaavan ja    rakennuspiirustusten mukaan Albatrossia on mahdollista laajentaa etelään vielä rakentamattomalla kolmannella siivellä. Vuosaaresta lähimpään Myllypuron keskukseen monen iäkkään on metrolla työlästä kulkea.
Lisätilantarvetta on myös Vuosaaren terveyskeskuksen toiminnoille, joita voidaan tarvittaessa siirtää lisärakennuksen tiloihin. Helsingin kaupungin monipuolisissa palvelukeskuksissa on ikääntyneille tarjoilla arviointia ja    kuntoutusta, päivätoimintaa sekä pitkäaikaista ja    lyhytaikaista asumispalvelua. Näitä palveluita tarvitaan myös Vuosaaressa, sillä ikäihmisten määrä tulee tilastojenkin mukaan lähivuosina lisääntymään Vuo-saaressa. Helsingin kaupungin omat tilastot osoittavat, että vanhusväestön määrän kasvu tulee Vuo-saaressa seuraavan kymmenen vuoden aikana ylittämään kaupungin keskiarvot. Siinä missä vuonna2014 yli 65-vuotiaita vuosaarelaisia oli 16 % ja    yli 75-vuotiaita 7   %, vastaavat luvut ovat vuonna 2023 21 % ja    10 %.
Tein palvelukeskus Albatrossin laajentamisesta vuoden 2015 talousarvioon ehdotuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan myönteisestä lausunnosta huolimatta asia ei    ole toistaiseksi konkreettisesti edennyt, vaikka tarve on ilmeinen. Vuosaari on Suomen suurin lähiö ja siellä ei    ole asukasmäärään nähden nytkään riittävästi ikäihmisten palveluita.  Ehdotan talousarvioaloitteella, että monipuolisen palvelukeskuksen rakentaminen Vuosaareen otetaan vuoden 2020 investointisuunnitelmaan ja hankkeen käynnistämisen mahdollistavat määrärahat varataan Helsingin vuoden 2020 talousarvioon."

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, sote, ikäihmiset

Vuosaaren terveyasemasta

Keskiviikko 16.1.2019 klo 21:18 - Ville

Kävin tänään Helsingin sote virastossa keskustelemassa minun toiveesta viraston johdon ja apulaispormestari Sanna Vesikansan kanssa Vuosaaren terveysaseman tilanteesta. Pyysin tapaamista, koska sain joulukuussa useita yhteydenottoja koskien yhteyden saamista ja hoitoon pääsyä asemalle. Keskustelussa ilmeni, että henkilöstövaje on ollut pitkälti taustalla niissä ongelmissa, minkä johdosta pyysin tätä tapaamista.

Kävimme rakentavan keskustelun, jossa ilmeni, että tilannetta, joka ei koske yksin Vuosaaren asemaa, pyritään alkuvuodesta rekrytoinnein korjaamaan. Toivottavasti myös hallituksen Sote uudistuksen kohtalon ratkeamisen myötä tämä tilanne osaltaan tänä keväänä selkeytyy koko Helsingin osalta, että tiedetään mihin suuntaan terveydenhuoltoa voidaan alkaa kehittää. Sovimme tapaamisessa, että vuoropuhelua Vuosaaren asioista jatketaan minun ja soteviraston välillä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, Helsinki, Vuosaari, terveysasema

Helsingin kaupunginosien väliset koulutuserot kurottava umpeen

Keskiviikko 7.11.2018 klo 20:50 - Ville

Helsingin valtuusto teki tänään asemakaavapäätöksen, mikä käytännössä tarkoittaa pitkään odotetun uuden lukiorakennuksen rakentamista Vuosaareen.  Vuosaaressa asuvana kaupunginvaltuutettuna kiinnitin huomiota siihen, että kyseessä on merkittävä päätös niin Vuosaaren kuin koko itäisen Helsingin kannalta.
Nyt toteutettava uusi lukiorakennus ei tullut Vuosaareen päiväkään liian aikaisin. Nykyinen Vuotalon vieressä sijaitseva rakennus olisi ollut tarvetta korvata aiemmin ajanmukaisella koulurakennuksella.
Vuosaaren lukio on Helsingin itäisin lukio. Kun katsoo Helsingin lukioverkkokarttaa, lukiot sijoittuvat pääosin keskusta-alueelle. Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen apulaisprofessori Venla Bernelius kiinnitti viime viikolla HS:ssä huomiota siihen, että Helsingin kaupunginosien välillä on merkittäviä eroja siinä kuinka suuri osa peruskoulun päättäneistä nuorista, menee lukioon. Jakomäessä luku oli viime vuonna 39 prosenttia. Lauttasaaressa luku 86. Vuosaaressa 58.4.
Uusi moderni lukiorakennus Vuosaareen on tärkeä kehitysaskel. Yksinään se ei riitä edellä mainittujen lukujen korjaamiseen. Helsingin on jatkossa kiinnitettävä laajemmin koulujen resurssien lisäämisen kautta huomiota siihen, että erot koulutustasossa kaupunginosien välillä kurotaan umpeen. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, lukiot, koulutus,

Östersundomin aluetta on kehitettävä

Tiistai 3.7.2018 klo 8:05 - Ville Jalovaara, Eveliina Heinäluoma

Helsingin Sanomissa on viime päivinä keskusteltu Sipoonrannan ja sitä kautta Helsinkiin vuonna 2009 liitetyn Östersundomin alueen kehittämisestä.

On tarkemman selvityksen paikka pohtia, mistä eri syistä kehittämisen hitaus johtuu. ­Helsingissä kaupungin kasvattamisen päälinjaksi valittu erityisesti idän lähiöiden täydennysrakentaminen ei ole peruste unohtaa Östersundomin kehittämistä.

Vuosaareen väkiluku on nyt 40 000. Asukasmäärän kasvattamisen osalta palveluiden riittävyyden ja asukkaille tärkeän lähiluonnon säilyttämisen kannalta raja on tulossa vastaan. Nyt näyttää myös siltä, etteivät yleiskaavan runkona olevat kaupunkibulevardit etene toivo­tusti.

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi kesäkuussa ­Östersundomin alueen maakuntakaavan, joka kattaa alueen Helsingin Östersundomista ­Sipoon Söderkullaan sekä osan Vantaan Länsisalmea. Kaavassa on kiinnitetty huomiota ­Natura-alueisiin ja raideyh­te­yksiin.

Onkin aika nostaa Östersundomin kehittäminen jälleen vahvasti Helsingin kaupunkisuunnittelun agendalle.

Eveliina Heinäluoma, kaupunginvaltuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen (sd)

Ville Jalovaara, kaupunginvaltuutettu (sd)

Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 3.7.2018.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Helsinki, Östersdundom, Vuosaari, kaavoitus

Aloite juoksuportaista Vuosaaren huipulle

Torstai 9.11.2017 klo 12:23 - Ville

Jätin Helsingin valtuuston kokouksessa 8.11 aloitteen, jossa pyydetään selvittämään mahdollisuutta rakentaa juoksuportaat Vuosaaren huipulle. Aloiteteen allekirjoitti toistakymmentä valtuutettua viidestä eri puolueesta. Parhaimmat kiitokset heille tuesta! Aloite lähtee nyt käsiteltäväksi kaupungin lautakuntiin, kaupunginhallitukseen ja tulee todennäköisesti lopullisesti päätettäväksi valtuuston loppukeväästä 2018. Aloitteessa todetaan seuraavaa:

"Malminkartanon ja Paloheinän täyttömäille Helsingissä rakennetut juoksuportaat ovat saaneet viimeaikoina suuren suosion. Vuosaaressa on herännyt keskustelu juoksuportaiden saamisesta Vuosaaren sataman vieressä sijaitsevalle Vuosaaren täyttömäelle. Vuosaarenhuippu on 65 metrin korkeudeltaan samaa luokkaa kuin Malminkartanon (58m) ja Paloheinän (68m) mainitut täyttömäet, joten se soveltuisi hyvin uusien juoksuportaiden sijoituspaikaksi.   Vuosaarenhuipun pohjoiskautta kulkee tällä hetkellä polku mäen korkeimmalle kohdalle asti. Samaan kohtaisiin voitaisiin harkita portaiden sijoittamista. Alue on kävelymatkan ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä Vuosaaren keskustasta. 

Juoksuportaiden sijoittaminen sataman läheisyyteen voisi tuoda lisää asiakkaita alueella sijaitseville ravintoloille ja kahviloille ja olisi näin ollen myös Vuosaaren liikeyrityksen elinvoimaisuuden lisäämisen kannalta selvittämisen arvoinen hanke.

Ehdotan valtuusto-aloitteella, että Helsingin kaupunki tekee selvityksen mahdollisuudesta rakentaa juoksuportaat Vuosaaren täyttömäelle ja ryhtyy toimenpiteisiin portaiden rakentamiseksi, jos hanke todetaan kohtuullisin kustannuksin ympäristönäkökulmat huomioiden mahdolliseksi toteuttaa."

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari

Alueellista tasa-arvoa Helsingin lukioille

Perjantai 7.7.2017 klo 10:18 - Ville

Eija Loukoila Vuosaaresta kirjoitti (HS Mielipide 5.7.) asiaa tart­tuessaan palvelujen epätasaiseen jakautumiseen Helsingissä ilmansuunnan mukaan. Se, mitä Loukoila kirjoitti Vuosaaren terveyspalvelujen riittävyydestä, pitää oman, pian viiden vuoden kau­punginvaltuustokokemukseni pohjalta hyvin paikkansa: Vuosaaren sote-palvelujen määrä ei vastaa jatkuvasti kasvavaa asukaslukua.

Eräs havainnollistava esimerkki epätasaisesta palvelujaosta on Helsingin lukiokartta, jossa suurin osa neuloista sijoittuu keskustaan tai länteen. Kaupungin itäisin lukio Vuosaaressa tarvitsee akuutisti uudet ajanmukaiset tilat. Suunnitelma on olemassa, ­mutta rahoituspäätös tarvitaan tänä vuonna. Toivon, että kaupungin toimielimissä kannatusta riittää jo alueellisen tasa-arvonkin nimissä.

Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 7.7.2017.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Helsinki, lukiot, Vuosaari, sote,

Vuosaaressa on muutakin kuin ongelmia

Perjantai 30.6.2017 klo 9:30 - Ville

Helsingin Sanomien kaupunkimme alueellista eriytymistä käsittelevässä artikkelissa (HS 27.6) annettiin Itä-Helsingistä ja erityisesti Vuosaaresta varsin yksipuolinen kuva, jossa korostettiin ainoastaan sosiaalisia ongelmia. On hyvä, että nuorten ääni kuuluu, mutta ehkä jotain myönteisiäkin asioita olisi voinut nostaa esille? Segrekaatio on ilmiö mihin pitää suhtautua vakavasti ja siitä on havaittavissa merkkejä myös Vuosaaressa, mutta samaan aikaan ilmiöitä ei pitäisi edistää jutuilla joista puuttuu kokonaan positiivinen näkökulma. Pari vuotta sitten kesällä Hesari esitteli Reetta Rätyn toimittamassa jutussa Vuosaaren Helsingin unelmakaupunginosana. Totuus tästäkin asiassa ei ole mustavalkoinen. Olen asunut 20 vuotta Vuosaaressa eripuolilla kaupunginosaamme ja kokemukseni on pääasiassa myönteisiä.

Mielipidekirjoitus lähetetty Helsingin Sanomiin 27.6.17.

1 kommentti . Avainsanat: Vuosaari, Helsingin Sanomat, segrekaatio, lähiöt, nuoret

Kiitos Helsinki!

Torstai 13.4.2017 klo 12:03 - Ville

Parhaimmat kiitokset kaikille 1093 äänestäjälleni luottamuksesta kuntavaaleissa 9.4! Tarkastuslaskennassa väheni kaksi ääntä, mutta tulos on edelleen loistava. Työt Helsingin valtuustossa jatkuvat vahvalla mandaatilla. Olen todella iloinen ja otettu saamastani luottamuksesta. Jokainen ääni on hyvin arvokas. Äänistäni 863 tuli kotiseudultani Vuosaaresta. Olen kuitenkin koko kaupungin edustaja ja yhtälailla kiinnostunut muiden kaupunginosien asioista.  Pidetään yhteyttä Helsingin asioissa jatkossakin!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vaalitulos, Vuosaari, Helsinki

Kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaaran kysymys Helsingin kaupunginvaltuuston kyselytunnille 1.2.2017: Yhteyden saaminen kaupungin terveysasemille

Keskiviikko 1.2.2017 klo 19:00 - Ville

Terveysasemien hoitoon pääsy on ollut usean vuoden ajan ongelma useilla Helsingin kaupungin terveysasemilla. Viime joulukuun alussa Vuosaaren, Vallilan ja Töölön terveysasemilla tehty palvelumallin uudistus käytännössä lamautti puhelinpalvelun sujuvan toiminnan. Ihmiset ovat joutuneet odottamaan useita tunteja puhelimessa, että heille vastataan. Tilannetta on yritetty korjata, mutta tammikuun puolivälissä oli vielä suuria ongelmia. Ymmärrän uudistusten tarpeen, mutta ne olisi tärkeä toteuttaa niin, ettei tämän kaltaisia tilanteita synny niiden alkuvaiheessa.

Vuosaaren terveysaseman ruuhkat on ollut jo pidempään ongelma. Kaupunginosassaan ei ole saatu sen 37 000 väestömäärään nähden tiloiltaan ja henkilöstöltään riittävään suurta terveysasemaa. Uskon, että henkilökunta tekee Vuosaaressa parhaansa niillä edellytyksillä joita heille annetaan. Henkilökuntaan tässä tilanteessa päivittäin kohdistuva paine on kohtuuton.  

Kysyn vastaavalta apulaiskaupunginjohtajalta, onko näiden alussa mainitsemieni kolmen terveysaseman puhelinpalvelu saatu nyt tammikuun lopussa toimimaan? Saavatko helsinkiläiset nyt kohtuullisessa ajassa yhteyden kaupungin terveysasemille?

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, Vallilla, terveyskeskus

Kaupunkilaisilla on oikeus saada yhteys terveysemalle

Maanantai 16.1.2017 klo 12:37 - Ville

Tuulikki Hakkarainen kertoi Helsingin Sanomissa (HS 12.1.) vaikeuksistaan saada yhteyttä Vallilan terveysasemalle. Saman tarinan olen kuullut lukemattomia kertoja Vuosaaresta joulukuun alun jälkeen, jolloin vastaava uudistus ruuhkautti siellä puhelinpalvelun. Joulukuun puolivälissä kävimme paikallisten valtuutettujen joukolla selvittämässä tilannetta ja olen eri tavoin koittanut saada asialle huomiota. Nyt tammikuun puolivälissä puhelinlinjat olivat yhä tukossa. Toivon, että Helsingin poliittiset päättäjät joukolla heräsivät soten todellisuuteen. Terveasemille on oikeus saada yhteys. Välillä tuntuu, että julkinen puoli on tietoisesti ajettu Suomessa henkihieveriin, että se voidaan sote valinnanvapauden myötä yhtiöittää ja lopulta kilpailua kestämättömänä lakkauttaa. Tälle tielle en toivo meidän lähtevän.

Ville Jalovaara Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen (sd.)

Mielipidekirjoitus, joka on tarjottu julkaistavaksi Helsingin Sanomiin 12.1.2017.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, sote, terveyasema

Vuosaaren terveyaseman ruuhkista

Keskiviikko 21.12.2016 klo 9:55 - Ville

Onni Jaakkola tarttui Vuosaari-lehdessä 14.12 tärkeään asiaan kirjoittaessaan terveysasemamme puhelinpalvelun ruuhkista. Tästä samasta asiasta olen saanut useita yhteydenottoja vuosaarelaisilta ja siitä on keskusteltu aktiivisesti myös Vuosaaren Facebook ryhmässä. Palautteen johdosta kävin yhdessä kahden muun valtuutetun kanssa 14.12 tapaamassa Albatrossissa Vuosaaren sote-aseman ja Helsingin sote-viraston johtoa.

Kävimme hyvän puolentoistatunnin keskustelun, jossa korostin muun muassa tarvetta parantaa tiedottamista myös sosiaalisen median kautta. Se, että takaisinsoittopalveluun oli nyt päässyt muodostumaan usean sadan soiton suma, oli monen asian seurausta. Joulukuun alusta tapahtunut siirtyminen asiakkaille annettavan yhden henkilökohtaisen palvelunumeron järjestelmään toivottavasti tulee helpottamaan yhteyden saamista asemalle. Uudet pidennetyt auki-oloajat myös toivottavasti osaltaan tuovat väljyyttä toimintaan ja tilojen käyttöön.

Vuosaaren terveysasemalla työskentelee tällä hetkellä 24 hoitaja- ja lääkäriparia. Terveyspalveluiden kysyntä on Vuosaaressa niin suurta, että kaupungin poliittisten päättäjien on jatkossa ohjattava tänne vielä enemmän resursseja. Vuosaaren väestönkasvu on ehdottomasti huomioita sote-palveluiden tarjonnassa. On myös tärkeätä, että Albatrossin laajentaminen monipuoliseksi Vuosaaren suuren vanhusväestön huomiovaksi palvelukeskukseksi saadaan lähivuosina vireille.

Mielipidekirjoitus Vuosaari-lehdessä 21.12.2016

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, sote, terveysasema

Valtuustoaloite Vuosaaren metroaseman kehittämisestä

Perjantai 1.4.2016 klo 13:40 -

Kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaara (sd.) jätti kaupunginvaltuuston maaliskuun puolivälin kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan suoran kulkuyhteyden avaamista Vuosaaren metroasemalta kauppakeskus Columbukseen.

Aloitteen taustalla on Jalovaaran vuosaarelaisilta saama palaute ja se, että kulkuyhteys jäi metron rakennusvaiheessa 1990-luvulla tekemättä. Jalovaara uskoo, että aloite voi toteutuessaan tuoda lisää asiakkaita kauppakeskus Columbuksen liikkeisiin ja parantaa metroaseman ympäristön liikenneturvallisuutta. Kuudentoista kaupunginvaltuutetun allekirjoittamassa aloitteesta todetaan seuraavaa:

Vuosaaren metroaseman suunnitteluvaiheessa 1990-luvulla oli esillä ajatus,
että asemalta olisi suorakulkuyhteys sisälle viereiseen kauppakeskus
Columbukseen. Kulkureitti jätettiin kuitenkin tekemättä ja nyt
kauppakeskukseen matkalla olevat metronkäyttäjät joutuvat ensin ylittämään
varsin vilkasliikkeisen metroaseman edessä olevan joukkoliikennekadun.
Vilkas jalankulku metrosta ja metroon hidastaa myös Jokeri-linja 560:ntä ja
muiden linja-autojen ja taksien matkaa sekä saattaa aiheuttaa asemalla
vaaratilanteita.

Vuosaaren metroasema on suunniteltu niin, että kulkuyhteyden jälkitoteutus
yksinkertaisesti on mahdollinen. Suora kulkuyhteys metroasemalle
todennäköisesti toisi kauppakeskus Columbuksen liikkeisiin uusia asiakkaita
ja hyödyttäisi näin ollen sen liiketoimintaa. Ehdotan valtuustoaloitteella,
että Helsingin kaupunki ryhtyy yhdessä kauppakeskus Columbuksen kanssa
suunnittelemaan ja toteuttamaan kulkuyhteyttä Vuosaaren metroasemalta
kauppakeskuksen keskusaukiolle.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, metro, Columbus

Valtuustoaloite uuden mopohallin avaamisesta Itä-Helsinkiin

Perjantai 25.9.2015 klo 11:05 - Ville

Itä-Helsingin ainoa mopohalli, Vuosaaren Rastis, on käynyt ahtaaksi kävijämäärän kasvaessa viimeisten kolmen vuoden aikana ja jätin viime keskiviikkona 23.9.15 valtuuston kokouksessa kahdenkymmenen valtuutetun allekirjoittaman aloitteen, jossa ehdotetaan uuden hallin etsimistä Itä-Helsingistä. Minuun on oltu aiheesta yhteydessä hallin nuorten puolesta ja suoraan heiltä tulleen hyvän ehdotuksen pohjalta jätin asiasta kahdenkymmenen valtuutetun allekirjoittaman aloitteen.

Aloitteessani ehdotetaan seuraavaa:

Itä-Helsingin ainoa mopohalli, Vuosaaren Rastis, on jäänyt pieneksi kävijämäärän kasvaessa viimeisten kolmen vuoden aikana. Noin 55 neliön halli ei ole riittävän suuri kävijämäärään nähden. Hallilla käy nuoria ympäri pääkaupunkiseutua.

 

Hallilla korjataan muun muassa mopoja, kevytmoottoripyöriä ja polkupyöriä. Kierrätystoiminta on aktiivista. Kierrättämällä säästetään ympäristöä ja kustannukset pysyvät minimissä, kun aina ei tarvitse ostaa uutta, vaan vanhojen osien käyttöikää pidennetään. Mopohallille on tarvetta, sillä muut nuorisotilat eivät tavoita samaa asiakaskuntaa, tekniikasta kiinnostuneita ja sen parissa viihtyviä nuoria. Hallin välittömään läheisyyteen rakenteilla oleva kerrostalo tulee todennäköisesti aiheuttamaan jatkossa ongelmia hallin toiminnalle, sillä toiminta aiheuttaa aina jonkin verran melua. Uuden kerrostalon parvekkeet tulevat suoraan hallille päin, jonka vuoksi melu kantautunee hallilta suoraan asuntoihin.

Nykyisellä hallilla on monipuolisesti työkaluja ja korjaukseen vaadittavia laitteita, mutta ahtaus vaikeuttaa työskentelyä. Tarvetta olisi tilalle, jossa olisi riittävän suuren hallitilan lisäksi erilliset ruokailu-, sosiaali- ja toimistotilat. Yksi tarkoitusta paremmin vastaava mahdollinen tila olisi varastohalli R6 Vuosaaren satamassa, Merenkulkijankatu 3:ssa. Tämän hallin lähistöllä ei ole asutusta. Paikka olisi näin erittäin sopiva mopohallitoiminnalle, josta  aiheutuu jonkin verran melua.

 

Ehdotan valtuustoaloitteella, että Helsingin kaupunki selvittää Rastiksen mopohallin nykyisen soveltuvuuden korjaustoimintaan ja ryhtyy toimenpiteisiin uuden paremmin käyttötarkoitusta vastaavan tilan löytämiseksi mopohallille Vuosaaresta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, Rastila, nuorisoasiainkeskus, moottoripyöräily

Valtuustoaloite Kallahden kainalon uimarannan ulkoilutien valaisemisesta

Torstai 18.6.2015 klo 11:06 - Ville

Helsingin kaupunginvaltuusto piti 17.6 kevään viimeisen kokoukseen, jossa jätin käsiteltäväksi valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan katuvalojen asentamista Kallahden kainalon uimarannan takaa Kallvikintieltä Harbonkadulle kulkevalle jalankulkutielle.

Aloite perustuu Vuosaaresta saamaani palautteeseen. Palautteen ja paikanpäällä tekemieni havaintojeni katuvalojen puute vaikeuttaa nyt uimarannan takana kulkevan suositun ulkoilutien käyttöä erityisesti syksyllä ja talvella. Ulkoilutien läheisyydessä sijaitsevat kaupungin uimarannan ohella kuntoilupaikka, ravintola, joten tarvetta pimeyden vähentämiselle todella on.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, Kallahti, Helsinki, kaupunginvaltuusto, liikunta

Kaupunkia ei voi rakentaa palvelut unohtaen

Sunnuntai 12.4.2015 klo 10:00 - Ville

Helsingin Sanomat kertoi tänään Helsingin Meri-Rastilaa koskevista kaupungin täydennysrakentamissuunnitelmista. Kaupunginsuunnitteluviraston jopa lähes 5000 uutta asukasta tuovan ehdotuksen pohjalta näyttää, että kaupunki on toteuttamassa luonnoltaan arvokkaan Meri-Rastilan länsirannan rakentamisen ohella myös aikanaan sen säilyttämiseksi tehdyn Our city -vaihtoehtokaavaa mukailevan suunnitelma, jolle myös itse kannatin Helsingin valtuustossa joulukuussa 2013.  

Vuosaari on jo nyt 37 000 asukkaalla Helsingin suurin kaupunginosa ja esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjonta on selvästi jäänyt asumäärän kasvusta jälkeen. Esimerkiksi terveysaseman käyttäjät saavat tämän päivittäin todeta pitkien jonotusaikojen muodossa. On vaikea ymmärtää, ettei varoja terveysaseman laajentamiseen tahdo löytyä kaupungin budjettiin, vaikka sosiaali- ja terveyslautakunnassakin on myönnetty tarve Albatrossin laajentamiselle. Sama koskee myös yhtälailla koulu- ja päivähoitopaikkojen riittävyyttä ja tasoa. Peruspalveluiden epäsuhta asukasmäärän kasvuun nähden ei koske Helsingissä vain Vuosaarta. Jos kaupunki aikoo suunnitelmien mukaan täydennysrakentaa lähiöihin, peruspalvelujen riittävyyden varmistaminen on sitovasti integroitava suunnitelmiin, jotta palvelujen puutteesta seuraavat alueiden eriarvoistumista lisäävät ongelmat voidaan välttää.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Meri-Rastilla, Vuosaari, Helsinki, Helsingin Sanomat, sote

Väestönkasvu huomioitava kattavammin Helsingin palvelutarpeissa

Keskiviikko 5.11.2014 - Ville

Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään käsittelemään ensi vuoden budjettia, josta kaupunginhallitusryhmien neuvotteluissa päästiin neuvotteluratkaisuun viime viikolla.  Opetuksen osalta, jonka rahoituksesta opetuslautakunnan jäsenen kannoin erityistä huolta, pahimpia puutteita paikattiin neuvotteluissa. Tästä huolimatta valitettavan tiukka vuosi on edessä sekä opetuksessa että Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa. Ensi vuoden alussa käytävässä valtuustokauden puolivälitarkastelussa on tärkeätä kiinnittää huomiota siihen, että niin Helsingin ennakoitua nopeamman väestönkasvun kuin kustannusten nousun vaikutukset tullaan Suomen talouden kannalta keskeisessä kasvukeskuksessa nykyistä paremmin huomioimaan. 

Kaikkiin Helsingin kouluihin palovaroittimet?

Itse jätin keväällä budjetin lähetekeskustelun yhteydessä käsiteltäväksi kaksi talousarvioaloitetta, jotka molemmat olivat asianosaisten lautakuntien antamista lausunnoista päätellen ilmeisen perusteluja. Ensimmäinen niistä koski palovaroitinjärjestelmien hankkimista niihin helsinkiläisiin kouluihin, joista se puuttuu. Kiinnitin aiheeseen huomiota kaupunginvaltuuston kyselytunnilla viime helmikuussa Kouvolan tuhoisan koulupalon jälkeen. Palo Kouvolassa eteni nopeasti ja tiukkaa teki, että kaikki ehtivät ajoissa ulos rakennuksesta. Kun Helsingin koulujen palovaroittimien tarpeesta keskusteltiin valtuuston kyselytunnilla helmikuussa, henki oli että varoittimet tulee hankkia mahdollisimman pian. Sekä opetuslautakunta että kiinteistölautakunta kannattivat asiaa. Kaupunginhallituskin oli lausunnossaan myötätuntoinen, mutta silti koulujen paloturvallisuuteen ei olla valmiita antamaan yhtään ylimääräistä euroa, kun lakia ei vaadi palovaroittimia päiväkäytössä olevissa tiloissa.

Pärjääkö 37 000 asukkaan Vuosaari 30 000 mitoitetulla terveysasemalla?

Toinen talousarvio aloitteeni koski Vuosaaren ruuhkautuneen terveysaseman laajentamista. Vuosaaren kaupunginosassa on tällä hetkellä noin 37 000 asukasta ja määrä on jatkuvassa kasvussa. Nykyinen terveysasema on mitoitettu 30 000 asukkaalle. Vuosaaren terveyskeskuksen palveluiden käyttöaste on muuhun kaupunkiin nähden korkea.  Asukkailta tulleen palautteen mukaan lääkäriaikoja on jo nyt vaikea saada. Kiireettömän ajan odotusaika on kaupungin pisin. Jos aikaa pyytää nyt, niin lääkäriin pääsee joulun alla. Henkilöstöpulan ohella tilannetta vaikeuttavat ahtaat tilat.  Lausunnossaan Helsingin sote-lautakunta myöntää ongelman ja pitää laajentamista perusteltuna. Kaupunginhallituksen aloitevastauksessa sen sijaan viitataan vuoteen 2030 ulottuvaan palvelutarkasteluun, mikä on liian pitkä aika odottaa akuuttien ongelmien ratkaisemista.   

Helsingin kasvu huomioitava paremmin palvelujen tarjonnassa

Helsinki kasvaa jatkuvasti. Uutta rakennetaan ja kaupunkiin muuttaa vuodessa tuhansia uusia asukkaita. Kasvu on nykyistä paremmin huomioitava myös terveyspalveluiden tarjonnassa, sillä muuten terveys- ja hyvinvointi erojen kaventaminen, joka on yksi Helsingin keskeinen strateginen tavoite, jää haaveeksi.  Tammikuussa tehtävässä valtuustokauden puolivälitarkastelussa on kiinnitettävä terveyspalveluiden tilaan erityistä huomiota ja esitettävä konkreettisia ehdotuksia siitä, miten niiden saatavuutta voidaan nopeasti kohentaa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Helsinki, valtuusto, palvelut, sote, Vuosaari

Vuosaaren terveyspalvelut vaativat lisäresursseja

Keskiviikko 22.10.2014 klo 14:07 - Ville

Vuosaari-lehdessä 15.10 julkaistussa kahdessa mielipidekirjoituksessa kiinnitettiin huomiota Vuosaaren terveysaseman ruuhkaisuudesta seuraaviin ongelmiin. Eelis Laajunen pahoitteli aamuruuhkia ja nimimerkki ”vastusta kaipaava” kertoi, ettei takaisinsoittojärjestelmän kautta saa samalle päivälle akuuttiaikaa. Olen keskustellut Vuosaaren aseman resurssipulasta useasti Helsingin sosiaali- ja terveystoimen johdon kanssa ja pyysin heitä jälleen selvittämään, mitä edellä mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi voitaisiin tehdä.

Vuosaaren aseman henkilökunta tekee varmasti kiireen keskellä parhaansa. Ongelmat johtuvat siitä, että Vuosaaressa on asukasmäärään nähden sekä tiloiltaan että henkilöstöltään liian pieni terveysasema. Albatrossin rakennusvaiheessa 1990-luvun alussa keskuksesta jätettiin rakentamatta säästösyistä kolmas siipi ja nykyiset tilat vastaavat 30 000 asukkaan henkilöpohjaa, kun meitä on täällä Vuosaaressa jo lähes 40 000.


Jätin viime vuonna Albatrossin terveysaseman laajentamisesta valtuustoaloitteen ja tänä keväänä tein ensin vuoden budjettiin talousarvio aloitteen. Kesäkuussa laatimassaan vastauksessa talousarvio-aloitteeseeni sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi tilanpuutteen ja ehdotti tilakeskukselle, että Albatrossin laajentaminen otettaisiin mahdollisimman pian rakennushankkeiden ohjelmaan. Kaupunginjohtajan esikunnan syksyllä laatima aloitevastaus ei ollut yhtä rohkaiseva. Siinä viitataan vuoteen 2030 asti ulottuvan palveluverkkosuunnitelman valmisteluun ja luvataan arvioida tilannetta sen edetessä. Tämä vastaus ei ole Vuosaaren aseman todellisuuteen tietäen tyydytyttävä ja aion nostaa asian keskusteluun budjetin valtuustokäsittelyn yhteydessä.

Vuosaaren terveysaseman laajentaminen vaati sekä Vuosaaren asukkailta että meiltä poliittisilta päättäjiltä yli puoluerajojen asian esillä pitämistä siihen saakka kunnes näemme, että laajennusosan rakentaminen käynnistyy.

Julkaistu mielipidekirjoituksena Vuosaari -lehdessä 22.10.2014.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, terveyskeskus, Helsinki, sote, terveyasema,

Talousarvioaloite Vuosaaren sote-aseman laajantamisesta ja koulujen palovaroittimista

Torstai 13.3.2014 klo 10:37 - Ville

Ville Jalovaaran Helsingin valtuuston kokouksessa 13.3.2014 jättämät aloitteet Helsingin vuoden 2015 budjettiin.

Talousarvioaloite Vuosaaren sote-palvelukeskus Albatrossin laajentamisesta

Vuosaaren kauppakeskus Columbuksen viereen valmistui vuonna 1998 palvelukeskus Albatross, jossa toimii liiketilojen ohella Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston palvelukeskus.  Voimassa olevan asemakaavan mukaan keskusta on mahdollista laajentaa etelään vielä rakentamattomalla rakennuspiirustuksissa olevalla kolmannella siivellä. Saamani tiedon mukaan sote-virasto ja sen edeltäjä, on vuodesta 2008 yrittänyt saada Albatrsossin laajennuksen kaupungin investointiohjelmaan tässä kuitenkaan onnistumatta.

Päätöstä lisäosan rakentamisen aloittamisesta ei voida Vuosaaren alueen väestönkasvun vuoksi lykätä loputtomiin. Vuosaaren kaupunginosassa on tällä hetkellä noin 37 000 asukasta. Määrä on jatkuvassa kasvussa. Helsingin kaupungin tietokeskus on arvioinut Vuosaaren asukasluvun olevan kymmen vuoden päästä noin 42 000. Albatrossin nykyiset tilat on mitoitettu noin 30 000 asukkaalle. Vuosaaren terveyskeskuksen palveluiden käyttöaste on muuhun kaupunkiin nähden korkea. Asukkailta tulleen palautteen mukaan lääkäriaikoja on jo nyt vaikea saada ja tilat ovat ajoittain pahasti ruuhkautuneet. Lääkäripulan ohella toimintaa vaikeuttavat terveyskeskuksen ahtaat tilat, joiden johdosta osa lääkäreistä joutuu työskentelemään käyttötarkoitusta vastaamattomissa huoneissa. 

Vanhusväestön määrän lisääntyminen tulee tulevaisuudessa entisestään kasvattamaan terveyspalveluiden kysyntää Vuosaaressa. Helsingin kaupungin tietokeskukselta saamani tiedon mukaan vanhusväestön määrä tulee seuraavan kymmenen vuoden aikana lisääntymään Vuosaaressa merkittävästi ja lisäys ylittää kaupungin keskiarvot. On arvioitu, että kun vuonna 2014 vuosaarelaisista on yli 65-vuotiata 16 % ja yli 75-vuotiaita 7 %, vuonna 2023 vastaavat luvut ovat 65-vuotiaiden osalta 21 % ja yli 75-vuotiaiden osalta 10 %.

Vuosaaren alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden tason parantamiseksi ehdotan, että palvelukeskus Albatrossin laajennustyö otetaan kaupungin lähivuosien investointisuunnitelmaan ja sen käynnistämisen mahdollistavat määrärahat varataan Helsingin kaupungin vuoden 2015 budjettiin. 

Talousarvioaloite palovaroitinjärjestelmän hankkimisesta kaupungin kouluihin

Tämän vuoden helmikuun 11. päivä Kouvolan yhteiskoulussa syttyi nopeasti levinnyt tulipalo, joka aiheutti koulurakennuksessa suuria vaurioita, mutta nopean evakuoinnin johdosta henkilövahingoilta vältyttiin.  Tapaus nosti maassamme yleisemmin keskustelua suomalaisten koulujen paloturvallisuudesta. Julkisen keskustelun yhteydessä ilmeni, että liki kaikista Helsingin, Espoon ja Vantaan vanhoista kouluista puuttuu paloilmaisinjärjestelmä. Palovaroittimia ei ole, koska laki ei niitä suoraan vaadi, jos koulussa oleskellaan ainoastaan päivällä.  Uusiin tai remontoitaviin kouluihin automaattinen palohälytysjärjestelmä kuitenkin asennetaan.

Aihetta käsiteltiin esittämäni kysymyksen johdosta Helsingin kaupunginvaltuuston suullisella kyselytunnilla 26.2.2014. Apulaiskaupunginjohtajan kyselytuntivastauksesta ilmeni, että ainoastaan 25 % Helsingin kouluista on nyt paloilmaisjärjestelmä ja niitä lisätään sitä mukaan, kun kouluja peruskorjataan. Kyselytunnilla käydyssä toivottiin, että palovaroitinjärjestelmän asennuksia Helsingin kouluihin tulisi kiirehtiä ja täten esitän, että Helsingin kaupungin vuoden 2015 budjettiin varataan koulujen palovaroitin järjestelmän asentamiseen tarvittavat määrärahat. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, Vuosaari, terveyskeskus, koulut, paloturvallisuus

Asukasfoorumi Vuosaaren koulupalveluista

Maanantai 18.11.2013 - Ville

Kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaaran avaussanat Vuosaaren koulupalveluja  käsittelevässä asukasfoorumissa Tehtaanpuiston koululla 18.11.2013 kello 18.00.

"Lämpimästi tervetuloa Vuosaaren koulupalveluja käsittelevään asukasfoorumiin. Kyseessä on nyt Vuosaari-toimikunnan kolmas asukasfoorumi. Liikkeelle lähtö meillä oli hieman hidasta keväällä, mutta nyt on kesästä alkaen toimittu aktiivisesti, meillä on ollut kaksi isompaa asukasfoorumia, ensin oli kesäkuussa terveyspalveluista, sitten alkusyksystä Meri-Rastilan kaavoituksesta, joka on tänään ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä.

Tänä iltana meidän on kuitenkin tarkoitus puhua alueemme kouluasioista. Niihinkin kaavoitus tietenkin liittyy kiinteästi tai ainakin sen tulisi mielestäni liittyä niin, että jos tulee lisää asukkaita, niin varmistetaan myös koulupalveluiden riittävyys.

Vuosaari on kohta 37 000 asukkaan Helsingin suurin kaupunginosa. Vähän niin kuin kaupunki kaupungin kyljessä. Tämän illan aikana meidän on ajatus puhua Vuosaaren koulujen vahvuuksista, nykyisistä haasteista ja tulevaisuuden näkymistä. 

Oman käsitykseni mukaan suurimmat haasteet viime vuosina tällä alueella on liittynyt tilakysymyksiin. Useissa kouluissa on tehty peruskorjausta ja usein tämä on liittynyt enemmän tai vähemmän sisäilmaongelmiin. Myös uutta on rakennettu, viimeksi sain keväällä osallistua Aurinkolahdessa Kanavan koulun vihkiäisiin. Tarvetta korjauksille, ja muun muusassa mielellään joskus tulevaisuudessa lukion omalle rakennukselle tänne Vuosaareen, on. Maamme ja sitä kautta kaupungin vaikea taloudellinen tilanne on asetta omat rajoitukset.

Helsingissä ja on viime vuosina tunnistettu haasteeksi myös koulujen tasollinen eriytyminen. On myös sitä, että joihinkin kouluihin vanhemmat lähettävät mieluummin lapsiaan kuin toisiin. Tästä on myös joitain merkkejä täällä Vuosaaressa, vaikka ihan selkeää kuvaa tämän kysymyksen laajuudesta ei ole.

Tänään meillä on täällä kertomassa aiheesta yleisellä tasolla tutkija Sonja Kosunen Helsingin yliopistolta, jolle annan kohta puheenvuoron, jota kommentoi opetusviraston vt. linjajohtaja Marjo Kyllönen, sen jälkeen täällä meillä paikalla olevat vuosaarelaiset valtuutetut voivat kommentoida. Tärkeintä on  se, että saadaan mahdollisimman pian yleisö esittämään kysymyksiä ja niistä voidaan keskustella.  Vielä kerran lämpimästi tervetuloa."

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, koulupalvelut, tutkimus,

« Uudemmat kirjoitukset