Kaupunkia ei voi rakentaa palvelut unohtaen

Sunnuntai 12.4.2015 klo 10:00 - Ville

Helsingin Sanomat kertoi tänään Helsingin Meri-Rastilaa koskevista kaupungin täydennysrakentamissuunnitelmista. Kaupunginsuunnitteluviraston jopa lähes 5000 uutta asukasta tuovan ehdotuksen pohjalta näyttää, että kaupunki on toteuttamassa luonnoltaan arvokkaan Meri-Rastilan länsirannan rakentamisen ohella myös aikanaan sen säilyttämiseksi tehdyn Our city -vaihtoehtokaavaa mukailevan suunnitelma, jolle myös itse kannatin Helsingin valtuustossa joulukuussa 2013.  

Vuosaari on jo nyt 37 000 asukkaalla Helsingin suurin kaupunginosa ja esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjonta on selvästi jäänyt asumäärän kasvusta jälkeen. Esimerkiksi terveysaseman käyttäjät saavat tämän päivittäin todeta pitkien jonotusaikojen muodossa. On vaikea ymmärtää, ettei varoja terveysaseman laajentamiseen tahdo löytyä kaupungin budjettiin, vaikka sosiaali- ja terveyslautakunnassakin on myönnetty tarve Albatrossin laajentamiselle. Sama koskee myös yhtälailla koulu- ja päivähoitopaikkojen riittävyyttä ja tasoa. Peruspalveluiden epäsuhta asukasmäärän kasvuun nähden ei koske Helsingissä vain Vuosaarta. Jos kaupunki aikoo suunnitelmien mukaan täydennysrakentaa lähiöihin, peruspalvelujen riittävyyden varmistaminen on sitovasti integroitava suunnitelmiin, jotta palvelujen puutteesta seuraavat alueiden eriarvoistumista lisäävät ongelmat voidaan välttää.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Meri-Rastilla, Vuosaari, Helsinki, Helsingin Sanomat, sote

Väestönkasvu huomioitava kattavammin Helsingin palvelutarpeissa

Keskiviikko 5.11.2014 - Ville

Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään käsittelemään ensi vuoden budjettia, josta kaupunginhallitusryhmien neuvotteluissa päästiin neuvotteluratkaisuun viime viikolla.  Opetuksen osalta, jonka rahoituksesta opetuslautakunnan jäsenen kannoin erityistä huolta, pahimpia puutteita paikattiin neuvotteluissa. Tästä huolimatta valitettavan tiukka vuosi on edessä sekä opetuksessa että Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa. Ensi vuoden alussa käytävässä valtuustokauden puolivälitarkastelussa on tärkeätä kiinnittää huomiota siihen, että niin Helsingin ennakoitua nopeamman väestönkasvun kuin kustannusten nousun vaikutukset tullaan Suomen talouden kannalta keskeisessä kasvukeskuksessa nykyistä paremmin huomioimaan. 

Kaikkiin Helsingin kouluihin palovaroittimet?

Itse jätin keväällä budjetin lähetekeskustelun yhteydessä käsiteltäväksi kaksi talousarvioaloitetta, jotka molemmat olivat asianosaisten lautakuntien antamista lausunnoista päätellen ilmeisen perusteluja. Ensimmäinen niistä koski palovaroitinjärjestelmien hankkimista niihin helsinkiläisiin kouluihin, joista se puuttuu. Kiinnitin aiheeseen huomiota kaupunginvaltuuston kyselytunnilla viime helmikuussa Kouvolan tuhoisan koulupalon jälkeen. Palo Kouvolassa eteni nopeasti ja tiukkaa teki, että kaikki ehtivät ajoissa ulos rakennuksesta. Kun Helsingin koulujen palovaroittimien tarpeesta keskusteltiin valtuuston kyselytunnilla helmikuussa, henki oli että varoittimet tulee hankkia mahdollisimman pian. Sekä opetuslautakunta että kiinteistölautakunta kannattivat asiaa. Kaupunginhallituskin oli lausunnossaan myötätuntoinen, mutta silti koulujen paloturvallisuuteen ei olla valmiita antamaan yhtään ylimääräistä euroa, kun lakia ei vaadi palovaroittimia päiväkäytössä olevissa tiloissa.

Pärjääkö 37 000 asukkaan Vuosaari 30 000 mitoitetulla terveysasemalla?

Toinen talousarvio aloitteeni koski Vuosaaren ruuhkautuneen terveysaseman laajentamista. Vuosaaren kaupunginosassa on tällä hetkellä noin 37 000 asukasta ja määrä on jatkuvassa kasvussa. Nykyinen terveysasema on mitoitettu 30 000 asukkaalle. Vuosaaren terveyskeskuksen palveluiden käyttöaste on muuhun kaupunkiin nähden korkea.  Asukkailta tulleen palautteen mukaan lääkäriaikoja on jo nyt vaikea saada. Kiireettömän ajan odotusaika on kaupungin pisin. Jos aikaa pyytää nyt, niin lääkäriin pääsee joulun alla. Henkilöstöpulan ohella tilannetta vaikeuttavat ahtaat tilat.  Lausunnossaan Helsingin sote-lautakunta myöntää ongelman ja pitää laajentamista perusteltuna. Kaupunginhallituksen aloitevastauksessa sen sijaan viitataan vuoteen 2030 ulottuvaan palvelutarkasteluun, mikä on liian pitkä aika odottaa akuuttien ongelmien ratkaisemista.   

Helsingin kasvu huomioitava paremmin palvelujen tarjonnassa

Helsinki kasvaa jatkuvasti. Uutta rakennetaan ja kaupunkiin muuttaa vuodessa tuhansia uusia asukkaita. Kasvu on nykyistä paremmin huomioitava myös terveyspalveluiden tarjonnassa, sillä muuten terveys- ja hyvinvointi erojen kaventaminen, joka on yksi Helsingin keskeinen strateginen tavoite, jää haaveeksi.  Tammikuussa tehtävässä valtuustokauden puolivälitarkastelussa on kiinnitettävä terveyspalveluiden tilaan erityistä huomiota ja esitettävä konkreettisia ehdotuksia siitä, miten niiden saatavuutta voidaan nopeasti kohentaa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Helsinki, valtuusto, palvelut, sote, Vuosaari

Vuosaaren terveyspalvelut vaativat lisäresursseja

Keskiviikko 22.10.2014 klo 14:07 - Ville

Vuosaari-lehdessä 15.10 julkaistussa kahdessa mielipidekirjoituksessa kiinnitettiin huomiota Vuosaaren terveysaseman ruuhkaisuudesta seuraaviin ongelmiin. Eelis Laajunen pahoitteli aamuruuhkia ja nimimerkki ”vastusta kaipaava” kertoi, ettei takaisinsoittojärjestelmän kautta saa samalle päivälle akuuttiaikaa. Olen keskustellut Vuosaaren aseman resurssipulasta useasti Helsingin sosiaali- ja terveystoimen johdon kanssa ja pyysin heitä jälleen selvittämään, mitä edellä mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi voitaisiin tehdä.

Vuosaaren aseman henkilökunta tekee varmasti kiireen keskellä parhaansa. Ongelmat johtuvat siitä, että Vuosaaressa on asukasmäärään nähden sekä tiloiltaan että henkilöstöltään liian pieni terveysasema. Albatrossin rakennusvaiheessa 1990-luvun alussa keskuksesta jätettiin rakentamatta säästösyistä kolmas siipi ja nykyiset tilat vastaavat 30 000 asukkaan henkilöpohjaa, kun meitä on täällä Vuosaaressa jo lähes 40 000.


Jätin viime vuonna Albatrossin terveysaseman laajentamisesta valtuustoaloitteen ja tänä keväänä tein ensin vuoden budjettiin talousarvio aloitteen. Kesäkuussa laatimassaan vastauksessa talousarvio-aloitteeseeni sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi tilanpuutteen ja ehdotti tilakeskukselle, että Albatrossin laajentaminen otettaisiin mahdollisimman pian rakennushankkeiden ohjelmaan. Kaupunginjohtajan esikunnan syksyllä laatima aloitevastaus ei ollut yhtä rohkaiseva. Siinä viitataan vuoteen 2030 asti ulottuvan palveluverkkosuunnitelman valmisteluun ja luvataan arvioida tilannetta sen edetessä. Tämä vastaus ei ole Vuosaaren aseman todellisuuteen tietäen tyydytyttävä ja aion nostaa asian keskusteluun budjetin valtuustokäsittelyn yhteydessä.

Vuosaaren terveysaseman laajentaminen vaati sekä Vuosaaren asukkailta että meiltä poliittisilta päättäjiltä yli puoluerajojen asian esillä pitämistä siihen saakka kunnes näemme, että laajennusosan rakentaminen käynnistyy.

Julkaistu mielipidekirjoituksena Vuosaari -lehdessä 22.10.2014.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, terveyskeskus, Helsinki, sote, terveyasema,

Talousarvioaloite Vuosaaren sote-aseman laajantamisesta ja koulujen palovaroittimista

Torstai 13.3.2014 klo 10:37 - Ville

Ville Jalovaaran Helsingin valtuuston kokouksessa 13.3.2014 jättämät aloitteet Helsingin vuoden 2015 budjettiin.

Talousarvioaloite Vuosaaren sote-palvelukeskus Albatrossin laajentamisesta

Vuosaaren kauppakeskus Columbuksen viereen valmistui vuonna 1998 palvelukeskus Albatross, jossa toimii liiketilojen ohella Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston palvelukeskus.  Voimassa olevan asemakaavan mukaan keskusta on mahdollista laajentaa etelään vielä rakentamattomalla rakennuspiirustuksissa olevalla kolmannella siivellä. Saamani tiedon mukaan sote-virasto ja sen edeltäjä, on vuodesta 2008 yrittänyt saada Albatrsossin laajennuksen kaupungin investointiohjelmaan tässä kuitenkaan onnistumatta.

Päätöstä lisäosan rakentamisen aloittamisesta ei voida Vuosaaren alueen väestönkasvun vuoksi lykätä loputtomiin. Vuosaaren kaupunginosassa on tällä hetkellä noin 37 000 asukasta. Määrä on jatkuvassa kasvussa. Helsingin kaupungin tietokeskus on arvioinut Vuosaaren asukasluvun olevan kymmen vuoden päästä noin 42 000. Albatrossin nykyiset tilat on mitoitettu noin 30 000 asukkaalle. Vuosaaren terveyskeskuksen palveluiden käyttöaste on muuhun kaupunkiin nähden korkea. Asukkailta tulleen palautteen mukaan lääkäriaikoja on jo nyt vaikea saada ja tilat ovat ajoittain pahasti ruuhkautuneet. Lääkäripulan ohella toimintaa vaikeuttavat terveyskeskuksen ahtaat tilat, joiden johdosta osa lääkäreistä joutuu työskentelemään käyttötarkoitusta vastaamattomissa huoneissa. 

Vanhusväestön määrän lisääntyminen tulee tulevaisuudessa entisestään kasvattamaan terveyspalveluiden kysyntää Vuosaaressa. Helsingin kaupungin tietokeskukselta saamani tiedon mukaan vanhusväestön määrä tulee seuraavan kymmenen vuoden aikana lisääntymään Vuosaaressa merkittävästi ja lisäys ylittää kaupungin keskiarvot. On arvioitu, että kun vuonna 2014 vuosaarelaisista on yli 65-vuotiata 16 % ja yli 75-vuotiaita 7 %, vuonna 2023 vastaavat luvut ovat 65-vuotiaiden osalta 21 % ja yli 75-vuotiaiden osalta 10 %.

Vuosaaren alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden tason parantamiseksi ehdotan, että palvelukeskus Albatrossin laajennustyö otetaan kaupungin lähivuosien investointisuunnitelmaan ja sen käynnistämisen mahdollistavat määrärahat varataan Helsingin kaupungin vuoden 2015 budjettiin. 

Talousarvioaloite palovaroitinjärjestelmän hankkimisesta kaupungin kouluihin

Tämän vuoden helmikuun 11. päivä Kouvolan yhteiskoulussa syttyi nopeasti levinnyt tulipalo, joka aiheutti koulurakennuksessa suuria vaurioita, mutta nopean evakuoinnin johdosta henkilövahingoilta vältyttiin.  Tapaus nosti maassamme yleisemmin keskustelua suomalaisten koulujen paloturvallisuudesta. Julkisen keskustelun yhteydessä ilmeni, että liki kaikista Helsingin, Espoon ja Vantaan vanhoista kouluista puuttuu paloilmaisinjärjestelmä. Palovaroittimia ei ole, koska laki ei niitä suoraan vaadi, jos koulussa oleskellaan ainoastaan päivällä.  Uusiin tai remontoitaviin kouluihin automaattinen palohälytysjärjestelmä kuitenkin asennetaan.

Aihetta käsiteltiin esittämäni kysymyksen johdosta Helsingin kaupunginvaltuuston suullisella kyselytunnilla 26.2.2014. Apulaiskaupunginjohtajan kyselytuntivastauksesta ilmeni, että ainoastaan 25 % Helsingin kouluista on nyt paloilmaisjärjestelmä ja niitä lisätään sitä mukaan, kun kouluja peruskorjataan. Kyselytunnilla käydyssä toivottiin, että palovaroitinjärjestelmän asennuksia Helsingin kouluihin tulisi kiirehtiä ja täten esitän, että Helsingin kaupungin vuoden 2015 budjettiin varataan koulujen palovaroitin järjestelmän asentamiseen tarvittavat määrärahat. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, Vuosaari, terveyskeskus, koulut, paloturvallisuus

Asukasfoorumi Vuosaaren koulupalveluista

Maanantai 18.11.2013 - Ville

Kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaaran avaussanat Vuosaaren koulupalveluja  käsittelevässä asukasfoorumissa Tehtaanpuiston koululla 18.11.2013 kello 18.00.

"Lämpimästi tervetuloa Vuosaaren koulupalveluja käsittelevään asukasfoorumiin. Kyseessä on nyt Vuosaari-toimikunnan kolmas asukasfoorumi. Liikkeelle lähtö meillä oli hieman hidasta keväällä, mutta nyt on kesästä alkaen toimittu aktiivisesti, meillä on ollut kaksi isompaa asukasfoorumia, ensin oli kesäkuussa terveyspalveluista, sitten alkusyksystä Meri-Rastilan kaavoituksesta, joka on tänään ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä.

Tänä iltana meidän on kuitenkin tarkoitus puhua alueemme kouluasioista. Niihinkin kaavoitus tietenkin liittyy kiinteästi tai ainakin sen tulisi mielestäni liittyä niin, että jos tulee lisää asukkaita, niin varmistetaan myös koulupalveluiden riittävyys.

Vuosaari on kohta 37 000 asukkaan Helsingin suurin kaupunginosa. Vähän niin kuin kaupunki kaupungin kyljessä. Tämän illan aikana meidän on ajatus puhua Vuosaaren koulujen vahvuuksista, nykyisistä haasteista ja tulevaisuuden näkymistä. 

Oman käsitykseni mukaan suurimmat haasteet viime vuosina tällä alueella on liittynyt tilakysymyksiin. Useissa kouluissa on tehty peruskorjausta ja usein tämä on liittynyt enemmän tai vähemmän sisäilmaongelmiin. Myös uutta on rakennettu, viimeksi sain keväällä osallistua Aurinkolahdessa Kanavan koulun vihkiäisiin. Tarvetta korjauksille, ja muun muusassa mielellään joskus tulevaisuudessa lukion omalle rakennukselle tänne Vuosaareen, on. Maamme ja sitä kautta kaupungin vaikea taloudellinen tilanne on asetta omat rajoitukset.

Helsingissä ja on viime vuosina tunnistettu haasteeksi myös koulujen tasollinen eriytyminen. On myös sitä, että joihinkin kouluihin vanhemmat lähettävät mieluummin lapsiaan kuin toisiin. Tästä on myös joitain merkkejä täällä Vuosaaressa, vaikka ihan selkeää kuvaa tämän kysymyksen laajuudesta ei ole.

Tänään meillä on täällä kertomassa aiheesta yleisellä tasolla tutkija Sonja Kosunen Helsingin yliopistolta, jolle annan kohta puheenvuoron, jota kommentoi opetusviraston vt. linjajohtaja Marjo Kyllönen, sen jälkeen täällä meillä paikalla olevat vuosaarelaiset valtuutetut voivat kommentoida. Tärkeintä on  se, että saadaan mahdollisimman pian yleisö esittämään kysymyksiä ja niistä voidaan keskustella.  Vielä kerran lämpimästi tervetuloa."

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuosaari, koulupalvelut, tutkimus,

« Uudemmat kirjoitukset